Kick-offbijeenkomst KA202 en KA204 Strategische partnerschappen Call 2019 | mbo-ve

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 22 juli 2019

Als start van de toegekende projecten Key Action 2 Strategische partnerschappen uit de Call 2019 organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ op 17 september een kick-offbijeenkomst in Utrecht, voor zowel het middelbaar beroepsonderwijs als de volwasseneneducatie.

  • Locatie: Utrecht
  • Adres: Meeting Plaza
  • Aanvang:17 september 2019 - 9:00
  • Eind:17 september 2019 - 17:00

De kick-offbijeenkomst bestaat uit twee dagdelen:

Het ochtenddeel zal bestaan uit de kick-off, met alleen de nieuw toegekende projecten uit de Call 2019. Tijdens de ochtend staat een nadere kennismaking en het delen van basisinformatie voor een goede administratieve en financiële uitvoering ten behoeve van de nieuwe projecten centraal. 

Het middagdeel betreft een monitoringssessie, waar ook de projectcoördinatoren van reeds lopende projecten Erasmus+ bij zullen aansluiten. Tijdens de middag staat het uitwisselen van ervaringen en expertise én leren van elkaar centraal. 

Programma*:

09.00 – 09.30               Inloop

09.30 – 12.00                Inhoudelijk programma deel 1: Kick-off Call 2019

12.00 – 13.00                Lunch

13.00 – 16.00                Inhoudelijk programma deel 2: Monitoringssessie

16.00 – 17.00                Afsluiting met borrel

Aansluiten bij NA-bijeenkomsten is onderdeel van deelname aan het programma Erasmus+. Alle projectcoördinatoren hebben ook een persoonlijke uitnodiging met alle details ontvangen. 

* De tijdstippen zijn een indicatie en kunnen nog wijzigen.