Internationaal contactseminar ‘Toeleiding naar de arbeidsmarkt’

Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 22 februari 2019

Transnational Cooperation Activity | Europees contactseminar voor professionals die zich bezighouden met het toeleiden van (jong)volwassenen naar de arbeidsmarkt.

  • Locatie: Golden Tulip Hotel Central
  • Adres: 's-Hertogenbosch
  • Aanvang:06 oktober 2019 - 17:00
  • Eind:08 oktober 2019 - 14:00
  • Inschrijving gesloten 

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ organiseert van 6 t/m 8 oktober 2019 een Europees contactseminar voor professionals die zich bezighouden met het toeleiden van (jong)volwassenen naar de arbeidsmarkt.

Doel

Met dit seminar stimuleert het NA een verdere verdieping op het thema arbeidsmarkttoeleiding en samenwerking tussen Europese organisaties die werken aan arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare volwassenen. Na het seminar zijn deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden om internationaal samen te werken op dit thema en hebben ze hun Europese netwerk verbreed. Speciaal voor organisaties die zich inzetten voor het toeleiden van kwetsbare volwassenen naar de arbeidsmarkt, organiseert het NA daarom dit seminar. De voertaal is Engels.

Focus

Het thema van dit seminar is toeleiding van kwetsbare volwassenen naar de arbeidsmarkt. De focus zal binnen dit thema liggen op de volgende specifieke doelgroepen:

  • jongvolwassenen die buiten het reguliere onderwijs vallen en geen werk hebben;
  • volwassenen met een licht verstandelijke beperking;
  • volwassenen met beperkte basisvaardigheden.

In dit seminar staat centraal hoe deze groep goed kan worden bereikt, op zo’n manier dat zij beter kunnen en willen meedoen op de arbeidsmarkt. 

Praktische informatie

Het seminar biedt een interactief programma. In drie dagen neemt u deel aan inspiratiesessies, workshops en opdrachten en krijgt u de kans om Nederlandse en Europese partners goed te leren kennen. Ook zullen er inspirerende sprekers en experts een rol in het programma gaan vervullen. Het definitieve programma wordt op een later moment bekend gemaakt.

Aanmelding

Geen inschrijving meer mogelijk.

De conferentie wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie. Tweemaal overnachting, ontbijt, lunch en diner gedurende de conferentie (vanaf zondagavond 6 oktober 17.00 uur t/m dinsdagmiddag 8 oktober 14.00 uur) worden aangeboden door het Nationaal Agentschap Erasmus+.