Informatiemiddag voor subsidiemogelijkheden voor beleidsontwikkeling

Jeugd & jongerenwerk

13 juli 2018 | Geef je op voor 12 juli

  • Locatie: Erasmus+ Jeugd
  • Adres: Catherijnesingel 47
  • Aanvang:13 juli 2018 - 13:00
  • Eind:13 juli 2018 - 15:00

Wat is het?

Voor de subsidiemogelijkheid beleidsontwikkeling waar beleidsmakers en jongeren samen in gesprek gaan over jeugdbeleid is er nog voldoende budget beschikbaar. Hieronder valt het organiseren van lokale, nationale en/of Europese bijeenkomsten, zoals conferenties, debatten, consultaties en evenementen. Dit vindt plaats tussen jongeren en beleidsmakers met als doel om jongeren meer te betrekken in hun eigen jeugdbeleid en beleidsmakers meer inzicht te teven in de belevingswereld van de doelgroep. Tijdens deze informatiemiddag wordt er meer uit de doeken gedaan wat de mogelijkheden zijn, worden er voorbeelden gegeven van best practices en zijn er jongeren aanwezig die uit eigen hand vertellen over hun project.

Voor wie is het?

Jongerenwerkorganisaties, koepelorganisaties en beleidsmakers

Praktische informatie

Organisaties die interesse hebben kunnen een project indienen voor de deadline van 4 oktober 2018. Na goedkeuring starten de projecten vanaf 1 januari 2019.

Aanmelden

Je kunt je tot 12 juli aanmelden door te mailen naar p.pieters@nji.nl