Skip naar content

Informatiebijeenkomst Staf- en Leerlingmobiliteit & Accreditatie (KA120/KA122)

Tijdens deze informatiesessie wordt de belangrijkste informatie voor Short Term Projects en Accreditatie (KA120/KA122) in het primair en voortgezet onderwijs voor Call 2021 gedeeld.

Primair en voorgezet onderwijs

Aanmelding verplicht via het volgende aanmeldformulier: 

Lees hier meer over de Short Term Projects en de Accreditatie voor het primair en voortgezet onderwijs: