Skip naar content

Informatiebijeenkomst Small-Scale Partnerships (KA210)

Tijdens deze informatiesessie wordt de belangrijkste informatie voor Small-Scale Partnerships (KA210) in het primair en voortgezet onderwijs voor Call 2021 gedeeld.

Primair en voorgezet onderwijs

Aanmelding verplicht via het volgende aanmeldformulier: 

Lees hier meer over de Small-Scale Partnerships voor het primair en voortgezet onderwijs: