Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion

Middelbaar beroepsonderwijs
Gepubliceerd op: 8 januari 2019

Transnational Cooperation Activity | geef je op vóór 25 januari 2019

  • Adres: Madrid (Spanje)
  • Aanvang:18 februari 2019
  • Eind:20 februari 2019

Profile of participants

Representatives from VET sector, also representatives from NA involved into Erasmus+ inclusion projects, and representatives from NGO.

Themes and goals of the event

Themes: Inclusion, employability and internationalization. Goals: understanding the added value of internationalization for socio-educational work in contexts of social inclusion. Fostering a space for the exchange of knowledge, experiences and keys for intervention with internationalization in socio-educational work. Designing the project basees for the Erasmus+ 2019 call proposals.

Expected results

The participants will have the opportunity to think about the meaning of inclusion, the internationalization as a tool for the improvement of social inclusion and the employability of people at risk of social inclusion.

Vergoedingen

De reis- en verblijfskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland.

Procedure

Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname

Er zijn voor vier plaatsen voor deelname uit het mbo gereserveerd. Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan het motivatieformulier tijdig in. Het formulier vind je onderaan op deze webpagina.