Skip naar content

Financiële workshop KA2 (mbo-ve)

Ben je bezig met het uitvoeren van een KA2-project (Partnerschappen) binnen het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie? Op 19 april organiseren we een online workshop over de financiële regels die daarbij belangrijk zijn.

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Voor lopende partnerschapsprojecten binnen het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ een online workshop over de regelgeving betreft de administratieve en financiële verantwoording.

Deze workshop wordt sterk aanbevolen. Met het presenteren van de informatie en het beantwoorden van vragen willen wij projectcoördinatoren en financieel medewerkers ondersteunen om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de administratie en de financiële verantwoording. Zo kun je voorkomen dat er projectkosten afgekeurd moeten worden.

De financiële workshop voor lopende partnerschapsprojecten mbo-ve staat gepland op maandag 19 april van 13:00-15:00 uur. Projectcoördinatoren ontvangen van het Nationaal Agentschap Erasmus+ een persoonlijke uitnodiging met aanmeldingsformulier per e-mail.

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar mbo-sector@erasmusplus.nl of ve@erasmusplus.nl.