Skip naar content

EuroPeers Training Course

1 juni - 5 juni 2022 | Geef je op voor 18 april | Een training voor jongeren die Europese ervaring hebben opgedaan via Erasmus+ Jeugd of het European Solidarity Corps en betrokken willen blijven bij het programma.

Jeugd & jongerenwerk

Wat?

Een internationale training voor jongeren die hebben deelgenomen aan de subsidieprogramma's van Erasmus+ Jeugd of European Solidarity Corps, bijvoorbeeld via een jongerenuitwisseling of Europees Vrijwilligerswerk. Tijdens deze training krijg je meer uitleg over de mogelijkheden van het programma, wordt je getraind in het verspreiden van deze informatie als peer en leer je hoe je zelf activiteiten op kunt zetten om promotie te maken voor Erasmus+ Jeugd of het European Solidarity Corps.

Na deelname aan deze training word je toegevoegd aan de maillijst van de Nederlandse EuroPeers en kun je lid worden van de Whatsapp-groep, om zo op de hoogte te worden gehouden over zowel nationale als internationale bijeenkomsten.

Voor wie?

Jongeren die hebben deelgenomen aan het subsidieprogramma van Erasmus+ Jeugd of European Solidarity Corps en een Europese ervaring hebben opgedaan, bijvoorbeeld via Europees Vrijwilligerswerk of een jongerenuitwisseling en die naderhand actief betrokken willen blijven bij de programma's. Dit door bijvoorbeeld zelf presentaties te geven of evenementen te organiseren over hun ervaringen, of door het Nationaal Agentschap en Eurodesk te helpen met de promotie van het programma.

Je kunt meedoen als je niet eerder mee hebt gedaan aan een internationale EuroPeers-training of als je training enkel online was. 

Praktische informatie

De training vindt fysiek plaats in Salzburg, van woensdag 1 juni t/m zondag 5 juni. De voertaal is Engels. 

De eigen bijdrage is € 25,- per persoon. Reiskosten en kosten voor het programma, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 18 april 2022 via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 2 mei hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Marlou Saris via m.saris@nji.nl.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven