Skip naar content

European Academy on Youth Work - 2nd edition ONLINE

31 mei - 3 juni 2022 | Geef je op vóór 20 mei 2022 | Conferentie over innovatie in het Europees jongerenwerk.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het? 

'EAYW' is een platform voor reflectie, uitwisseling en kennis over innovatie en actuele Europese thema's, trends en ontwikkelingen in en met betrekking tot jongerenwerk.

Wat leer je? 

Het tweede EAYW-evenement zal ruimte bieden voor kennisopbouw door leren, uitwisselen en netwerken. Andere doelstellingen zijn o.a.:

  • het nagaan wat de belangrijkste uitdagingen en trends zijn in en met betrekking tot jongerenwerk; 
  • het onder de aandacht brengen van innovatieve benaderingen en strategieën;
  • het laten zien van resultaten van reflecties en discussies tijdens het evenement om verder kennis op te bouwen en verdere ontwikkelingen met betrekking tot innovatie in jongerenwerk te ondersteunen.

Voor wie?

Deze conferentie is bedoeld voor jongerenwerkers, beleidsmakers, onderzoekers, trainers en andere professionals die in de jongerensector werken. 

Praktische informatie en kosten

De online conferentie vindt plaats van 31 mei tot 3 juni. Meld je aan vóór 20 mei 2022. Er wordt Engels gesproken tijdens het evenement.

Meer informatie en aanmelden 

Meer informatie en de mogelijkheid tot online aanmelden vind je op de website van SALTO-YOUTH, hiervoor is  eenmalige registratie vereist. Op 23 mei 2022 hoor je of jij bent geselecteerd. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Mandy Evers via m.evers@nji.nl.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven