Skip naar content

Conferentie | On track 6 REUNION - Different youth work approaches for different NEET situations

6 - 10 december 2022 | Geef je op voor 13 september | Een conferentie over jongeren in een NEET-situatie (Not in Education Employment or Training).

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

Deze conferentie 'On Track' maakt deel uit van het SALTO Resource Centre Inclusion & Diversity (SALTO I&D) en van het Turks Nationaal Agentschap (NA). De focus is via een strategische aanpak op langere termijn jongeren te bereiken die uitgesloten zijn van het systeem en te zien hoe we hen opnieuw in contact kunnen brengen met de samenleving en hun kansen in het leven kunnen verbeteren.

Wat leer je?

Het algemene doel is het ondersteunen van samenwerking en uitwisseling tussen professionals uit verschillende sectoren om betere kansen te creëren voor jongeren in een NEET-situatie en hun actieve betrokkenheid bij de samenleving en hun integratie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Andere doelstellingen zijn o.a.:

  • Het delen van verschillende manieren van werken, 'best practices', middelen en instrumenten;
  • Het onderzoeken van ontwikkelingen en impact van (jongeren)werk met jongeren in een NEET-situatie;
  • het bieden van mogelijkheden tot samenwerking en netwerken voor professionals die werken met jongeren in NEET-situaties en door nieuwkomers en de 'On Track' alumni met elkaar in contact te brengen.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor jongerenwerkers en iedereen die nauw betrokken is met het werken met NEET-jongeren. Er is ruimte voor 100 deelnemers.

Praktische informatie

De eigen bijdrage is € 75,-. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Tijdens de training wordt Engels gesproken.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 13 september via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 3 oktober hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Mandy Evers via m.evers@nji.nl

 

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven