Conferentie Internationaliseren@Home

Primair en voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28 mei 2018

Volgens de Onderwijsraad kan internationalisering in het onderwijs ambitieuzer worden opgepakt dan nu het geval is. De ambitie hoort te zijn dat alle jongeren ‘internationaal competent’ worden.

  • Locatie: Hogeschool Larenstein
  • Adres: Leeuwarden
  • Aanvang:15 juni 2018 - 12:00
  • Eind:15 juni 2018 - 16:00

In Friesland is al een sterke beweging gaande op het gebied van internationalisering in het onderwijs. NHL Stenden Hogeschool heeft het concept Wereldwijs Onderwijs uitgerold in basis- en middelbaar onderwijs. Veel Mbo-opleidingen kennen een uitgebreid stagenetwerk in het buitenland. En via de GEO-projecten van IVN maken leerlingen VO uit diverse landen kennis met internationale vraagstukken op het gebied van water en circulaire economie. 

Om een impuls te geven aan deze beweging en om in de hele onderwijskolom samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid regionaal te stimuleren organiseert IVN [i.s.m. Nuffic | Elos | Erasmus+ | Provinsje Fryslân | Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân | Hoger Onderwijs Leeuwarden] de conferentie Internationaliseren @home.

Meer informatie of je direct aanmelden.