Skip naar content

C.O.A.C.H.

24-30 oktober 2021 | Geef je op voor 13 september | Een training voor jongerenwerkers in het ontdekken, uitvoeren en ontwikkelen van coachingsmethoden.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

'C.O.A.C.H. (Creative Opportunities, Attitudes, Cooperation and Holistic)' is een vijfdaagse training, waarbij de deelnemers focussen op het leren over, oefenen met en het ontwikkelen van eigen methoden van coaching. Coaching is een hulpmiddel voor empowerment van jongeren. 

De doelstellingen zijn o.a. dat deelnemers:

  • begrijpen wat communicatie is;
  • bepalen waar en hoe coaching plaatsvindt;
  • oefenen en training met basiscoaching;
  • persoonlijke coachingsmethoden beheersen.
  • persoonlijke coachingsmethoden doorontwikkelen;
  • een holistisch perspectief aannemen;

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor jongerenwerkers, - leiders, -begeleiders, -coaches en beleidsmakers.

Praktische informatie en kosten

De training vindt plaats van 24 t/m 30 oktober in Bulgarije. Er wordt nog bepaald of de training fysiek of online plaatsvindt. In het geval de training fysiek plaatsvindt, bedraagt de eigen bijdrage € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. De online editie is gratis bij te wonen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot online aanmelden vind je op de website van SALTO-YOUTH, hiervoor is  eenmalige registratie vereist. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Mireille Unger via m.unger@nji.nl.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven