Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies, bekijk de cookies pagina voor een uitleg Accepteren Weigeren

Career Paths

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Transnational Cooperation Activity | Geef je op voor 15 mei 2018

  • Locatie: Warsaw (Miedzeszyn)
  • Adres: Polen
  • Aanvang:19 juni 2018
  • Eind:21 juni 2018

Profile of participants

Representatives of the organisations which enhance career guide in particular: career advisors, teachers, representatives of career’s office, job centre’s workers, policy makers, Erasmus+ beneficiaries and other relevant labour market institutions.

Themes and goals

Following the Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility: "To succeed in today’s rapidly changing labour market, you need skills. And "static" skills will not be enough. Your skills have to evolve along with changes in the world of work (…).". Skills are requiring on each level of education and work. The labour market experts as well as employers says that to get a job it is require to have professional competences but at the same time to stay on the market it is required to have soft skills. The question is how to acquire the needed skills and how to evolve them to be prepared to the future job. What kind of skills we need for future? Whether is it possible to predict them and support young people to enter on the labour market? How to be flexible to stay on the labour market nowadays? For sure the suitable instrument which gives a chance to gain different skills is mobility. But how to use the experience of the mobility projects on the career path development? How the mobility influences on the choosing the profession or the changing the professional way?

Career Paths seminar gives the possibility to exchange of experience on influence of the mobility projects on the development of the competences and their impact.

Specific goals

  1. exchange of experience among participants and contribution from experts;
  2. exchange of good practices, tools, methods (presentation of conducted research -VET);
  3. presentation of Erasmus+ possibilities in developing projects supporting career development through educational mobilities.

Expected results

Creating the community of practices in career guidance; networking for future joint cooperation activities; exchange of good practices on career guide in Europe; sharing of practices, tools and methodologies.

Programme of event

The event will start by welcome dinner on the, 19th June 2017 and it will finish by farewell lunch on the 21st June 2017. The venue and detail information of the event will be provided later.

Vergoedingen

De reis- en verblijfskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland.

Procedure

Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname

Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan het motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland vier plaatsen gereserveerd.