Building Partnerships for a Learner-Centred Approach

Primair en voortgezet onderwijs Hoger onderwijs

Transnational Cooperation Activity | Geef je op vóór 10 juli 2019

  • Locatie: Slowakije
  • Adres: Bratislava
  • Aanvang:02 oktober 2019
  • Eind:04 oktober 2019

Profile of participants
Primary and secondary school teachers, staff of higher education institutions or any other organizations providing teacher training programmes, interested in the concept of learner-centred teaching and learning.

Themes and goals of the event
Goals of the contact seminar will be the following: 

1.      exchange of good practice in initial and in-service teacher training for the development of teachers' competences necessary for schools and universities in Europe of today;

2.      presentation of innovative methodologies and ways of teaching with a focus on learner-centered teaching and learning;

3.      planning of new projects.

Expected results
New strategic partnerships in the school sector and/or cross-sectoral school/higher education partnerships (KA201, KA229, KA203), innovative projects focused on learner-centred teaching and learning and developing synergies between schools and universities, introduction to new methodologies of teaching and learning, exchange of good practice, networking.

Vergoedingen
De reiskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland en de verblijfskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap van Slowakije.

Procedure
Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname
Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan onderstaand motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland maximaal twee plaatsen beschikbaar.