Skip naar content

Bijeenkomst 'Accreditatieaanvraag voor het vmbo'

Tijdens deze online bijeenkomst zal het Accreditatieformulier stap voor stap doorlopen en toegelicht worden, met voorbeelden en aandachtspunten specifiek voor het vmbo. Tevens is er de mogelijkheid voor scholen om elkaar te bevragen en in discussie de eigen doelen aan te scherpen.

Op deze bijeenkomst zijn zowel vmbo-scholen als scholen(gemeenschappen) met een vmbo-afdeling van harte welkom.

Primair en voorgezet onderwijs

Stuur om je aan te melden een mail naar Svetlana van Schilfgaarde (svanschilfgaarde@erasmusplus.nl)