Bestuurstafel stand van zaken internationalisering in het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

  • Aanvang:06 december 2018 - 13:30
  • Eind:06 december 2018 - 18:00

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft de afgelopen weken het gesprek gevoerd met bestuurders van de 24 mbo-instellingen die in 2015 als eerste de VET Mobility Charter verkregen.

Deze gesprekken vonden plaats in het kader van de interim evaluatie van de Charter. Met deze gesprekken beogen wij landelijk in kaart te brengen in hoeverre, en op welke wijze, internationalisering nu en in de toekomst een rol speelt in het beleid van de instellingen, en, het belangrijkst, wat het (gewenste) effect daarvan is op (de kwaliteit van) het onderwijs en de organisatie. Gezien de toenemende aandacht voor internationalisering in het mbo, wordt de behoefte aan concrete kennis en good practices op beleidsniveau groter.

Bevindingen en resultaten

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ presenteert op donderdagmiddag 6 december 2018 de uitkomsten van deze gesprekken. Centraal staan de bevindingen en wordt stilgestaan bij de verworvenheden en uitdagingen voor internationalisering en de rol van de VET Mobility Charter daarbij. 

Deelnemers

Deelnemers van deze bijeenkomst zijn de organisaties van de toegekende VET Mobility Charters, vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, S-BB, de MBO Raad en het Nationaal Agentschap Erasmus+. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Verdere deelname is niet mogelijk.

Publicatie

Het NA Erasmus+ mbo-ve brengt in het najaar een publicatie uit waarin de bevindingen, verworvenheden en uitdagingen voor internationalisering zijn gebundeld.