Erasmus+ Jeugd: Kansen voor gemeenten

Erasmus+ Jeugd: Kansen voor gemeenten

11 oktober 2016

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd biedt niet alleen kansen aan jongeren en jongerenwerkorganisaties, maar ook aan gemeenten, jeugdzorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Vijf verhalen uit de praktijk die de mogelijkheden van Erasmus+ Jeugd belichten: Deel 1, Erasmus+ Jeugd in de gemeente Rijswijk.

Deze maand gaat een groep Rijswijkse jongeren (17-25 jaar) vier weken naar Griekenland om vrijwilligerswerk te doen. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Rijswijk, Stichting Welzijn Rijswijk en jongerenorganisaties Don Bosco en Incombinación. Corrie Schultz is medewerker preventief jeugdbeleid bij de gemeente Rijkwijk en betrokken bij de ontwikkeling van dit project: “De jongeren die meedoen hebben uiteenlopende achtergronden en problemen waar zij tegenaan lopen. Het doel is om deze jongeren door de internationale ervaring te motiveren, zodat ze het weer zien zitten.”


European Voluntary Service (EVS) is onderdeel van het programma Erasmus+ Jeugd. Naast reguliere EVS-projecten, waarbij jongeren (17-30 jaar) individueel twee maanden tot één jaar in het buitenland vrijwilligerswerk kunnen doen, bestaat er ook kortdurende of groeps-EVS. Dit wordt door organisaties vaak gebruikt als middel om jongeren in een achterstandssituatie een kans te bieden om internationale ervaring op te doen. Voor deze jongeren is het een stap te ver om zelfstandig en voor een lange periode naar het buitenland te gaan en biedt kortdurende of groeps-EVS uitkomst. Het project in Griekenland “You(th) moving to future” is een voorbeeld van zo’n groeps-EVS en wordt gesubsidieerd door het programma Erasmus+ Jeugd en de gemeente Rijswijk.


 

Wat levert dit de jongeren op?

 

Biju John Oledath, projectcoördinator vanuit Don Bosco: “De jongeren leren veel tijdens hun verblijf in het buitenland. Ze leren samenwerken in een andere omgeving, met jongeren uit verschillende landen en met verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden. Hierdoor worden ze zich meer bewust van hun eigen situatie en versterken ze hun sociale vaardigheden. Ze leren het belang van teamwork en respect voor elkaar. Het vrijwilligerswerk staat niet op zich. De jongeren krijgen een uitgebreid begeleidingstraject, waaronder voorbereidende trainingen, begeleiding tijdens het project en coaching na afloop.” Om de jongeren te helpen reflecteren op hun leerproces, gebruiken ze de Youthpass. Hiermee kunnen deelnemers aan projecten van Erasmus+ Jeugd hun ontwikkelde competenties beschrijven en certificeren.


 

Waarom is voor deze opzet gekozen?

 

Schultz: “Het inzetten van een internationaal project als preventief middel voor jongeren die tussen de wal en het schip dreigen te raken, was de trigger voor ons als gemeente om aan dit project mee te doen. In eerste instantie was het voorstel om ook jongeren met een uitkering te betrekken, maar dat bleek toch te lastig. Hierbij hebben we te maken met wettelijke kaders binnen het Sociaal Domein en dit was te ingewikkeld om op korte termijn op te lossen. We wilden een duidelijk afgekaderd pilotproject en hebben bewust gekozen om die alleen te richten op de preventieve kant en nu dus niet op jongeren die in een uitkeringssituatie zitten.”


 

Wat zijn de verwachtingen?

 

Schultz: “We hopen dat we door dit project jongeren weer richting werk of studie kunnen begeleiden. Het zou natuurlijk mooi zijn als jongeren door deelname aan het project ergens aan de slag kunnen gaan en er een netwerk ontstaat van organisaties en bedrijven die het project kennen en die de jongeren deze kans willen bieden. De eerste gesprekken hierover zijn al gevoerd, bijvoorbeeld met de Rabobank. We zijn ook benieuwd hoeveel jongeren er uiteindelijk deelnemen en wat hun ervaringen zullen zijn. Het is nu nog een pilotproject, maar we zijn verwachtingsvol.”


Benieuwd naar de mogelijkheden van Erasmus+ Jeugd binnen uw gemeente of organisatie? Kijk verder op de website (www.erasmusplus.nl) of neem contact op met één van de medewerkers van Erasmus+ Jeugd: erasmusplus@nji.nl of 030 2306 344.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.