Active80+

Active80+

04 november 2016

De kennis en kunde van de oudste generaties erkennen en waarderen.

Active80+ is een project Erasmus+ dat werd uitgevoerd van oktober 2014 tot en met september 2016 in vijf Europese landen: Duitsland, Italië, Litouwen, Nederland en Oostenrijk.


Projectresultaat

Het Active80+ project bestond uit een op onderzoek (deskresearch) gebaseerde training, ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers, die voor en met oudere/zeer oude mensen werken.


Uitreiking certificaten deelnemers training en projecten Active80+,
13 april 2016.


Laura Christ, projectcoördinator licht toe: "Wij beogen de bewustwording van de capaciteiten en het potentieel van mensen op (zeer) hoge leeftijd te vergroten. De training biedt methoden en instrumenten die professionals en vrijwilligers in staat stellen mensen op (zeer) hoge leeftijd te coachen bij het ontwikkelen en realiseren van hun ideeën en wensen over ‘leren, meedoen en van betekenis zijn’ in hun gemeenschap."


“We moeten uitgaan van een op de gemeenschap gerichte benadering

en een continu veranderend perspectief; onze focus moet gericht zijn op welzijn, niet alleen gezondheid en lichamelijke aspecten"

(deelnemer, een professional bij een zorgorganisatie, aan de Active80+ training)


De bestaande kennis en praktijkvoorbeelden, gebaseerd op deskresearch, de ‘pilot’ Active80+ training en de implementatie van projecten, zijn te vinden op de Active80+ website. Op de website www.ouderevrouwennetwerk.nl vind je de Nederlandstalige publicaties/ handboeken voor training en praktijk. Lees ook de laatste nieuwsbrief Active 80+

Of bekijk de PPT over Active 80+ die op 14 september jl. is gepresenteerd door Laura Christ tijdens een Rondetafelgesprek bij Expeditie Begonia, georganiseerd door Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen en Zorg (KWCZ).

"De presentatie is een samenvatting van de resultaten van Active80+ met daarbij ook informatie over de ‘community-building’-benadering die we in Nederland hebben ontwikkeld (dankzij Erasmus+): de activerende dialoog methodiek Samenkracht80+.

Op basis van de training die we hebben ontwikkeld en gegeven aan staf en vrijwilligers van welzijn- en zorg-organisaties zijn kleine projecten uitgevoerd, die samen met tachtigplussers zijn uitgevoerd."


Follow-up

Het Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland (OVN-NL) is opnieuw partner in het Europese project “Mobility Scouts”, dat in oktober 2016 van start is gegaan.

Kern van dit project Erasmus+ is om ‘ouderen’ te trainen en in staat te stellen om een drijvende kracht te zijn bij het creëren van een mensvriendelijke (ook wel senior - of leeftijdsvriendelijk genoemde) samenleving en ‘projecten’ op te zetten rondom het thema mobiliteit.

Met een bijdrage aan het creëren van een mensvriendelijke samenleving en het faciliteren van mobiliteit wil “Mobility Scouts” de participatie van ouderen aan de samenleving bevorderen.

Behalve in de praktijk zijn sinds oktober 2016 ook de trainingen 'Samenkracht80+' voortgezet en in nationaal aangeboden. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegezegd via het NutsOhra fonds (zie ook de nieuwsbrief Active80+). Onze organisatie (OVN-NL) is ambassadeur voor dit project.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland - OVN-NL, Laura Christ.Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.