Informatie voor de pers

Contactinformatie voor de pers, persberichten, logo’s van Erasmus+ en korte informatie over het subsidieprogramma.

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het wordt uitgevoerd in de periode 2014-2020. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

De educatieve opbrengst, die kan bestaan uit kennis of vaardigheden, maakt uiteindelijk de Europese economie sterker. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven en te kunnen concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.


De drie actielijnen van Erasmus+

Erasmus+ bestaat uit actielijnen, de zogenaamde Key Actions, afgekort als KA. Er zijn er drie:

 

  1. Mobiliteit (KA1)
  2. Strategische partnerschappen (KA2)
  3. Beleidsontwikkeling (KA3)


Erasmus+ biedt binnen deze actielijnen subsidiemogelijkheden voor de verschillende onderwijssectoren en de jeugdsector. Behalve deze actielijnen omvat Erasmus+ nog twee onderdelen: Sport en Jean Monnet.


Bij persvragen neemt u contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma voor de specifieke sector.Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.