Sessies

       

Sessies
Tijd
Activiteit:
Doelgroep:
Locatie
Tijd: 10.00-11.00

Stop stealing dreams

Spreker: Ruud Veltenaar (TEDx-spreker, trendwatcher, bijzonder hoogleraar)
Tijdens deze inspiri neemt Ruud Veltenaar ons mee naar de toekomst van het leren met aandacht voor meesterschap en de vraag hoe je intrinsiek gemotiveerd een leven lang leren kunt leren. Daarbij gaat hij in op de rol van internationalisering.
alle sectoren
Location: Grote podium (plenair)
Tijd: 11.15-11.45

#03: Digitale badges, onmisbaar voor je digitale portfolio!

Spreker: Hans Vasse (Jan van Brabant College) 
Ondernemers, overheden en onderwijs hebben samen in de Brainportregio Eindhoven doelstellingen geformuleerd over internationalisering. Wat zijn deze doelstellingen? Hoe krijgen ze aandacht in het onderwijs, hoe worden ze gevalideerd en hoe krijgen ze waarde voor de leerlingen? Door digitale badges! Leerlingen bouwen zo aan hun portfolio. De interculturele competenties die de leerlingen opdoen tijdens hun loopbaan worden zo zichtbaar en maatschappelijk relevant.
Na afloop weet je wat digitale badges zijn en wat deze voor meerwaarde hebben voor leerlingen. 
voortgezet onderwijs
Location: Wachtkamer 1
Tijd: 11.15-11.45

#29: Pubquiz Erasmus+ 30 jaar: wat weet jij ervan?

Quiz masters: Frank Nentenaar, Cyril van Es
Met de Pubquiz duiken we in de geschiedenis van 30 jaar Erasmus+ en de voorlopers. Wanneer startte de Europese Onderwijsprogramma's echt? Wie zijn de grondleggers? Hoeveel studenten hebben inmiddels een beurs Erasmus+ gekregen?
Na deze sessie ben je weer helemaal bijgepraat.
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 11.15-11.45

#33: Europees succesverhaal: migrantenkinderen voorbereiden op school

Spreker: Svetlana Rashkov (Pressure Line)
In deze sessie maakt u kennis met het door het Erasmus+ gefinancierde project WelComm. Een bijzonder Europees project dat door informatie en educatie migranten, zowel volwassenen als kinderen, voorbereidt op weg naar school. Met verschillende materialen krijgen migranten inzicht in wat ze kunnen verwachten als ze in Europa naar school gaan. Op een speelse manier worden brochures, de WelComm GameBox en de website van het project tijdens deze workshop aan het publiek gepresenteerd. 
primair onderwijs
Location: Postwagon 1A
Tijd: 11.15-11.45

#41: Street Support project, een inkijk in je eigen bewustzijn en het begrip voor de behoeften van kwetsbare groepen.

Sprekers: Katrin Prins-Schiffer, Natacha Berbers (Stichting de Regenboog Groep)
De inspiratie sessie is erop gericht het bewustzijn en het begrip voor de behoeften van kwetsbare groepen te verhogen en de eigen normen en mogelijke vooroordelen tegenover deze groepen onder ogen te zien.
Na afloop weet je wat de doelstellingen, activiteiten en resultaten van het Street Support project zijn.
volwasseneneducatie
Location: Postwagon 2A
Tijd: 11.15-11.45

#45: Special needs on exchange with Erasmus+, tips and tricks!

Spreker: Martijn Westerbrink (TIO)
Erasmus+ biedt hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor studenten met een functiebeperking een aanvullende subsidie aan te vragen. Zo dek je de eventuele extra kosten. In deze sessie halen we het voorbeeld aan van een dove student die op exchange ging naar Barcelona. Van aanvraag tot afronding en met veel tips & tricks.
Na afloop weet je wat er allemaal van aanvraag tot afronding komt kijken als je een aanvraag doet voor special needs. 
hoger onderwijs
Location:  Postwagon 2B
Tijd: 11.15-11.45

#12: Democratie en een interculturele samenleving: hoe leer je dat?

Sprekers: Wiel Veugelers, (Universiteit Humanistiek), Danielle Drent (Master student)
In de huidige samenleving is er op dit moment veel aandacht voor morele ontwikkeling en burgerschapsvorming. In deze sessie wordt ingegaan op het curriculum (Master en PhD) dat hiervoor  wordt ontwikkeld met 7 andere Europese partners. In het curriculum wordt een sterke link gemaakt met de samenleving en is er veel aandacht voor democratie en intercultureel samenleven. Het curriculum is gericht op het ontwikkelen van betrokken en competente professionals die jongeren kunnen ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling.
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn.
hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 11.15-12.00

#16: C2CC, 5 years later and still going strong

Spreker: Stieneke Boerma, Liesbeth Dirks (Noorderpoort), Henk ten Brinke (CMO-Stamm)
In het project C2CC, Connexion to Care and Career is, naar Fins voorbeeld, een zeer succesvol concept ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het project is vijf jaar geleden afgerond maar nog steeds schrijven veel betrokkenen hun huidige successen toe aan C2CC.  
Na afloop heb je tips & tricks gekregen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaters, weet je wat de succesfactoren van het project waren en weet je hoe je impact op lange termijn kunt realiseren.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 11.15-12.00

#22: Napraten met Ruud Veltenaar

Ben je getriggerd door de speech van Ruud Veltenaar? Ben je het eens óf oneens met zijn ideeën? Dan is dit het moment om nog even met hem in gesprek te gaan in een kleinere setting.
Na afloop ben je geïnspireerd en kan je praktisch aan de slag met nieuwe ideeën. 
alle sectoren
Location:  De Droogcabine
Tijd: 11.15-12.00

#37: QUAL4T2 - We hebben toch al een teamplan? Nou dan?

Spreker: Margrieta Kroese-Zoet (Landstede)
Deze workshop vanuit het QUAL4T2-project gaat over het teamplan, een wezenlijk onderdeel van het werken aan de onderwijskwaliteit. Je krijgt tijdens deze workshop op basis van team ervaringen inzicht in de valkuilen die er op de route liggen naar een effectief teamplan. Je gaat zelf aan de slag met de routekaart naar het teamplan: kun je de kaart goed lezen? Mis je kruispunten? Kom je risicovolle situaties tegen? Samen werk je tot slot aan een casus. Een afwisselende workshop met drie blokken van 15 minuten.
Na afloop heb je inzicht in problemen rondom het maken van een teamplan maar ook inzicht in oplossingen of strategie. 
alle sectoren
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 11.15-12.15

#26: Spread the word: je project Erasmus+ op Twitter

Sprekers: Nicolette Cameron, Anne Lutgerink (Nuffic)
Heb je een Twitteraccount voor je project maar weet je niet zo goed wat je ermee moet? Zou je het meer willen inzetten voor promotie van je project? In deze workshop krijg je superhandige tips om je successen te delen met zoveel mogelijk volgers!
alle sectoren
Location: Het onderdelendepot
Tijd: 11.15-12.15

#51: Succesvolle ontvangst Newly Arrived Migrants and pupils op scholen

Spreker: Marie Steffens (Universiteit van Utrecht)
Hoe ondersteun je scholen bij de integratie van de NAMS (Newly Arrived Migrant pupils) in het schoolsysteem? Welke vaardigheden en tools heeft een docent nodig om ervoor te zorgen dat de ontvangst succesvol is en leerlingen goed kunnen integreren? De partners van EDINA ontwikkelden een multi-modulair programma met aandacht voor specifieke leerkrachtvaardigheden en differentiatie binnen het klaslokaal. Ook werd er een toolset ontwikkeld om de ontvangst, observatie en transitie processen van de migranten in goede banden te leiden.
primair en hoger onderwijs
Location:  De Houtwagen
Tijd: 11.30-12.30

#08: Filmen met je smartphone

Spreker: Else Kramer (Elsekramer.nl)
Hoe kun je je smartphone gebruiken voor de disseminatie van je project Erasmus+? Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het maken van korte filmpjes met je smartphone. Het accent ligt vooral op basisprincipes die je video’s meteen stukken beter maken, zoals format, locatiekeuze, belichting, kader en geluid.
Na afloop weet je hoe je eenvoudig een video maakt met je eigen smartphone.
alle sectoren
Location: Wachtkamer 2
Tijd:  12.00-12.30

#16: Talent for Romania!

Sprekers: Hans Buissink (Noorderpoort) 
Deze Tedtalk "TALENT for Romania" is voor iedereen die geïnteresseerd is in praktische en langdurige internationalisering voor niveau 1 en 2 in het MBO: in directe interesse voor de impact van je project; in regionale samenwerking tussen roc's en een aoc in Noord Nederland en tussen de verschillende niveaus binnen ons mbo. Met een geweldig, blijvend en zeer tastbaar resultaat.
Na afloop heb je inspiratie, ideeën en mogelijkheden voor internationalisering op niveau 1 en 2 met aandacht voor Buddy-systeem en voor regionale samenwerking in Noord NL door het Noorderpoort met Alfa en Terra MBO.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 12.00-12.30

#19 De ECTS Course Catalogue: gewoon doen! 

Sprekers: Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen, Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)

Optimale informatievoorziening over je onderwijs is een absolute voorwaarde voor geslaagde mobiliteit van studenten, maar ook voor andere vormen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Het is daarom niet zo vreemd dat de ECTS Course Catalogue een belangrijk onderwerp is in het ECHE, het Erasmus Charter for Higher Education. Veel instellingen vinden het opbouwen van zo'n catalogus echter een hele onderneming. In deze sessie delen we onze bevindingen met het creëren van een ECTS Course Catalogue en geven we adviezen over vorm en inhoud.

hoger onderwijs
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 12.00-13.00

#30: Kruisbestuiving: sectoroverstijgende samenwerking

Sprekers: Anneke Slot (NA Erasmus+ Jeugd), Marissa van der Valk (NA Erasmus O&T), Jorine van Egmond (Stichting Bloom)
In de workshop “Kruisbestuiving: sectoroverstijgende samenwerking" kom je alles te weten over Strategische partnerschappen. Jorine van Egmond van Stichting Bloom vertelt over hun project Shared responsibility. Voor dit project werken organisaties uit vier verschillende landen samen, aan een tool die de vaardigheden en competenties zichtbaar maakt die jongeren op school en tijdens buitenschoolse activiteiten hebben ontwikkeld. Dit draagt bij aan de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast vertellen Anneke Slot en Marissa van der Valk meer over de verschillende mogelijkheden voor dit soort sectoroverstijgende Strategische partnerschappen binnen Erasmus+.
Na afloop ben je geïnspireerd geraakt over de mogelijkheden van sectoroverstijgende Strategische partnerschappen.
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 12.15-12.30

#13: Een andere rol, een andere identiteit?

Spreker: Ed Santman (EPEA)
EPEA staat voor European Prison Education Association. In deze sessie neemt docent Ed Santman je mee in zijn werk met gedetineerden. De afgelopen jaren realiseerde hij verschillende projecten samen met deze doelgroep. Theater, muziek en film werden hierbij gebruikt als werkvorm en als middel om soft skills te ontwikkelen en te certificeren.
Na afloop heb je inzicht in hoe mensen aan de rand van de samenleving in een (kunst)onderwijsproject boven zichzelf uit kunnen stijgen en welke invloed dit kan hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 12.15-12.45

#04: Junior Job Coach

Spreker: Norbert Ruepert (ROC Midden Nederland)

Dit project Erasmus+ ontwikkelt een Europees model voor het ondersteunen van risicojongeren (niveau-2) bij hun eerste ervaringen op de werkplek (zowel bol als bbl). De ondersteuning wordt geboden door meer ervaren studenten van een hoger niveau. Deze studenten, die dit vrijwillig doen, krijgen een training waardoor ze zich “Junior Job Coaches” mogen noemen. De Junior Job Coach is aanvullend op de ondersteuning vanuit de school en het bedrijf en gericht op het persoonlijke contact met de stagiaire. Contact wordt gemaakt door middel van speeddating en de ondersteuning vindt vooral plaats met WhatsApp. Met dit project lopen risicojongeren minder kans uit te vallen tijdens hun eerste stappen in de verwarrende omgeving van het bedrijf. De niveau-4 studenten krijgen een certificaat voor de training en hun extra inspanning. De instelling heeft hierdoor te maken met een vermindering van uitval bij deze doelgroep.

middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 12.15-12.45

#23: Onderwijs en werkkansen voor dove en slechthorende jongvolwassenen in Europa

Sprekers: Marije Drogt, Lammie Schuiling (Koninklijke Kentalis)
Inclusie is een woord wat je tegenwoordig vaak hoort. Maar hoe interpreteren de doven dit? Voelen zij zich opgenomen in de hedendaagse samenleving en de arbeidsmarkt? Wat willen ze voor hun eigen toekomst en hoe willen ze dit aan de rest van Europa communiceren? Tijdens een korte presentatie worden enkele van de struikelblokken en goede praktijken van dit driejarige project Erasmus+ besproken. Er is ook ruimte voor vragen aan het einde van de presentatie.
Na afloop weet je wat de struikelblokken en goede praktijkvoorbeelden zijn van dit project waar vijf scholen voor doven en slechthorenden uit vier Europese landen aan meewerken.
primair en voortgezet onderwijs
Location:  De Droogcabine
Tijd: 12.15-12.45

#34: Aan de slag! Van studiereis naar zorgcentrum, hoe pak je dat aan?

Spreker: Herman Zwakenberg, Jolanda van Til (Deltion College)
In groepjes ga je aan de slag met het ontwikkelen van een zorgcentrum in jouw stad of regio.Hoe hebben de sprekers dit aangepakt in hun situatie? Vervolgens presenteer je dit plenair en krijg je insider tips. Hoe fhebben zij dit aangepakt in Zwolle?
Na afloop weet je hoe je draagvlak krijgt als je een innovatie wilt doorvoeren, welke stakeholders je nodig hebt, hoe je je doelstelling realiseert en hoe je het gefinancierd krijgt.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Postwagen 1A
Tijd: 12.15-12.45

#38: Kind in Berlijn of Ljubljana, Kopenhagen of Amsterdam... Sociale inclusie in onderwijs en stadsbeleid

Spreker: Anki Duin (Hogeschool van Amsterdam/duin Projectmanagement)
Steden in Europa groeien hard. Alle hebben ze te maken met verschillende bevolkingsgroepen. Inclusie of segregatie? Hoe bevorderen Europese steden de inclusie van jonge kinderen en hun gezinnen in onderwijs, in stedelijk beleid? In samenwerking met zes partners wordt dit in ons project onderzocht. Door lokale beleidmakers, opleiders en professionals in kinderopvang en onderwijs. We ervaren dit als een unieke combinatie en nemen u graag mee in de inzichten en conclusies tot nu toe.
Na afloop heb je inzicht in een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, werkveld en policymakers in urbane settings.
hoger onderwijs
Location:  Postwagen 1B
Tijd: 12.15-12.45

#42: De Mastermind toolkit: een ideaal hulpmiddel om voorbij diploma-equivalentie te kijken

Spreker: Kees Kouwenaar (VU)
Master’s programma’s – in veel landen een innovatie van het Bolognaproces – veranderen enorm: internationale studenten, interdisciplinaire programma’s, uitstroom naar verschillende beroepsprofielen, toenemende leeftijdsverschillen: alles wordt anders, diverser. De tijd van vooral doorstromers uit het eigen “bijbehorende” Bachelor’s programma is voorbij. In deze sessie leren de deelnemers spelend met de Mastermind toolkit om voorbij diploma-equivalentie te kijken en onderscheid te maken tussen waar studenten goed in moeten zijn, hoe goed ze moeten zijn, en hoe je dat bij toelating kan vaststellen.
Na afloop heb je kennis over alternatieve manieren van toelating tot een Master programma.
hoger onderwijs
Location: Postwagon 2A
Tijd: 12.15-12.45

#48: Citizenship curriculum development: The Voice of Young Europe (Engels)

Sprekers: Gill Mathews en Geert van Besouw (KSG De Breul)
In deze sessie delen we met u een selectie van de good practices van het project Erasmus+: The Voice of Young Europe. Wij zullen onze motivatie en de resultaten delen van ons project dat in 2015 is gestart met als doel Europees burgerschap in het curriculum te integreren in zeven Europese landen. Een inspirerende sessie waarbij we vele tips & trucs met u zullen delen.
Na afloopt weet je het belang van degelijke procesvoering in het ontwikkelen van een nieuw curriculumonderdeel.
primair- en voortgezet onderwijs
Location:  De Werkwagen
Tijd: 12.30-12.45

#13: Taalhuis-aanpak voor voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid

Sprekers: Sheila Schuijffel (Cubiss), Lianne Knobel (Nieuwe Veste)
In Noord-Brabant en Limburg wordt hard gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. In Nederland zetten we hiervoor de zogenaamde Taalhuis-aanpak in, een netwerkaanpak waarbij veel lokale en regionale partijen betrokken zijn om laaggeletterden te identificeren en ze zover te krijgen dat ze hun laaggeletterdheid aanpakken. Het Taalnetwerk West-Brabant, één van de voorlopers op dit terrein in Nederland nam een kijkje over de grens om te kijken naar de aanpak van andere landen. Ze  wilde weten hoe zij hun succesvolle samenwerking konden borgen voor de toekomst, én daarnaast een volgende stap te zetten. Lianne en Sheila vertellen over wat dit project heeft opgeleverd, en hoe het hen heeft gesterkt in hun visie dat taalvaardigheid slechts een eerste stap is op weg naar zelfredzaamheid en participatie van mensen. En natuurlijk hoe Erasmus+ daaraan heeft bijgedragen en in de toekomst blijft bijdragen.
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 12.30-12.45

#52: Ondernemend Onderwijs – uitvoering aan onderwijsinnovatie

Spreker: Katja Brooijmans (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Het HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways) project is in 2012 gestart en is inmiddels afgerond. Partners uit Spanje, Zweden, Oostenrijk en Bulgarije hebben een kijkje genomen in elkaars keukens. Na afloop van het project is de lokale werkgroep uit ’s Hertogenbosch verder gegaan en het netwerk ‘sH Ondernenemend Onderwijs is daaruit geboren. Het netwerk geeft uitvoering aan onderwijs ontwikkelingen in Den Bosch en houdt daarbij een open blik naar de regio.
Na afloop weet je hoe je een overdraagbaar, werkbaar en bruikbaar concept ontwikkelt voor het ontwerpen van een Triple Heli-vorm.
alle sectoren
Location:  De Houtwagen
Tijd: 12.45.-13.00

#53: Onderwijsmodules voor animal husbandry

Spreker: Gail Wright (Lentiz MBO Maasland)
Animal Husbandry Exchanges in North West Europe (AHENE): Wij hebben acht onderwijsmodules ontwikkeld met drie andere mbo-scholen in Finland, Zweden en Wales. 79 studenten zijn, in het kader van dit Strategisch partnerschap, op uitwisseling geweest. Naast het volgen van lessen hebben zij ervaring opgedaan bij locale bedrijven en boerderijen. Daarbij is gekeken of de in het buitenland opgedane learning outcomes erkend en gevalideerd konden worden in het thuisland. De modules zijn duurzaam en worden na het project aangeboden aan alle mbo-studenten in Europa.   
Na afloop heb je een idee over het samenwerken met buitenlandse scholen en bedrijven en hoe je de student verrijkt voor de toekomst. 
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Houtwagen
Tijd: 13.15-13.45

#09: Beeldspreekuur

Spreker: Else Kramer (Elsekramer.nl)
Dé plek om alle vragen te stellen die je hebt op het gebied van beeld en communicatie. Of laat je oefenfilmpje van de sessie ‘Filmen met je smartphone’ alvast beoordelen door Else Kramer.
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 13.30-14.00

#05: IMPACT: Kinderen voorbereiden op een wereld zonder grenzen

Sprekers: Jasper Kok,(Obs Stedeke), Paul Stuit (APO Saxion Enschede)
In deze sessie wordt een voorbeeld gepresenteerd van een unieke samenwerking tussen Saxion Hogescholen en vijf primaire onderwijsorganisaties uit Europa. De meest belangrijke doelstelling van het project is om kinderen te stimuleren en uit te dagen projecten te doen met kinderen uit andere Europese landen. Er worden trainingsweken georganiseerd met thema's als Europees burgerschap, Europese identiteit, migratie en meertaligheid. Hoe pakken ze dit aan?
Na afloop heb je ideeën over hoe je een intercultureel project kunt opzetten.
primair en hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 13.30-14.30

#20: Pitchen met elan

Spreker: Inge van Erp
Een pitch is een korte presentatie van jezelf of een project waarin je je deskundigheid laat zien en de luisteraar nieuwsgierig maakt naar de rest van jouw verhaal. Een goede pitch weet in een minuut het publiek te boeien omdat je met ELAN presenteert. Elan staat voor Enthousiasme, Liefde voor het vak, Aansluiten bij de doelgroep en Nieuwsgierig maken. Een pitch die gebracht is met elan vergeet je nooit meer.
Na afloop weet je hoe je een pitch moeiteloos laat sprankelen. 
alle sectoren
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 13.45-14.00

#14: Internationaliseren, professionaliseren en innoveren op alle onderwijsniveaus

Spreker: Jaap Gebraad (STC-Group)
Internationalisering is niet per definitie gebonden aan één niveau van onderwijs. Dit geldt zeker voor bepaalde sectoren, waar, voor dezelfde beroepen, in Europa verschillende opleidingsniveaus gelden. Hoe om te gaan met samenwerking op het gebied van internationalisering, professionalisering en innovatie voor een sector waar verschillende onderwijsniveaus bij betrokken zijn?
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn. 
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 13.45-14.15

#27: Inclusive Dance

Ulrika Kinn Svensson (curator), Anne-Marije van der Bersselaar (researcher Fontys Dance Academy)
In this session Fontys Dance Academy will present a content-driven statement on the future of dance, a perspective on the potential of dance in society and the creation of new opportunities to sustain a career in dance. The 3-year Erasmus+ project focused on the Transferable Skills of Dance and Movement Practice and how these skills could offer creative answers to particular needs in other sectors such as participation, urban development and health care. The aim was to prepare dance students of our academies and future dance professionals at large as early as possible for their future professional careers, to enlarge the potential environments where their skills could be applied and increase their employability. 
hoger onderwijs
Location:  Het Onderdelendepot
Tijd: 13.45-14.15

#39: De meerwaarde van Online Language Support, een ervaringsverhaal!

Sprekers: Bea Walma, Gerda Goris, Ezgeamne Abraham, Samuel Mobae (Friesland College)
Twee studenten uit Eritrea vertellen in een tafelgesprek over hun ervaringen met de Online Language Support en het effect hiervan op hun verdere inburgering en ontwikkeling naar opleiding en werk.
Na afloop weet je wat voor positieve invloed deelname aan de Online Language Support op studenten/statushouders heeft.
middelbaar beroepsonderwijs
Location: Postwagon 1B
Tijd: 13.45-14.45

#17: Mag ik ook meedoen?

Spreker: Frank van Schaik (Horizon College)
Volgens onderzoek gaat 7% van mbo-studenten voor stage en studie naar het buitenland. Mag de andere 93% ook meedoen? In deze sessie laten we zien hoe het Horizon College zoveel mogelijk studenten de kans biedt een internationale ervaring op te doen en welke impact dat heeft op de student, de docent en het onderwijs. Ook bieden wij aan om na de sessie geïnteresseerde mbo-scholen verder te ondersteunen om het EMEU-concept vorm te geven.
Na afloop heb je inspiratie en ideeën gekregen over hoe je zoveel mogelijk studenten in je organisatie een internationale ervaring kan laten opdoen en welke impact dat heeft op het leren en lesgeven.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 13.45-14.45

#24: Stories that move. Toolbox tegen discriminatie

Spreker: Guido Gerrichhauzen (Anne Frankhuis)
Antisemitisme, racisme en discriminatie zijn in Europa nog steeds aan de orde van de dag en overal van invloed op het leven van jongeren. De online toolbox Stories that Move stimuleert leerlingen (van 14 – 17 jaar) om kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden.
primair en voortgezet onderwijs
Location: Droogcabine
Tijd: 13.45-14.45

#31B: The Next Erasmus+

Spreker: Lem van Eupen (NA Erasmus+ O&T)
14 miljard euro stelde de Europese Commissie beschikbaar voor 7 jaar Erasmus+. Wat levert dat budget eigenlijk op? Dit jaar werd het programma tussentijds geëvalueerd – wat voor beeld leverde dat op? Maar vooral: wat zijn de resultaten die je zelf ziet – voor individuele deelnemers, voor organisaties, voor de samenleving? En wat voor ideeën heb je om een vervolgprogramma nog relevanter te maken? Ik neem je input graag mee naar ‘Brussel’!
Na afloop heb je inzicht in de ontwikkelingen rond het programma Erasmus+ (resultaten, ideeën voor een vervolgprogramma).
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 13.45-14.45

#43: Erasmus+ participant reports

Sprekers: Daan Huberts, Annelies Messelink, Laurens Steehouder (Nuffic)
De deelnemer krijgt een goede indruk van de schat aan informatie die besloten ligt in de participant reports Erasmus+. Scholen en universiteiten kunnen deze informatie gebruiken om mobiliteit van en naar hun eigen instelling te monitoren en beter te scoren op de (ervaren) kwaliteit van deze mobiliteiten.
middelbaar en hoger onderwijs
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 14.00.-14.30

#54: Hoe kan de arbeidsmarkt toegankelijker worden voor laagopgeleiden?

Sprekers: Mabel Lengton (vakschool Het Diekman) en Ivo van Dongen (Stichting Surplus)
Door de instrumenten ”internship carousel”, labour training center” en “evenening school “te combineren wordt de toegang tot de arbeidsmarkt voor laag opgeleiden aanzienlijk verbeterd. Hoe dat werkt hoor je in deze sessie van twee partners Stichting Surplus en Vakschool het Diekman. Zij presenteren de voorlopige resultaten van het project. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd om hun ideeën over de onderwerp te delen.
Na afloop heb je een bron van inspiratie voor nieuwe mogelijkheden.
voortgezet onderwijs
Location:  Houtwagen
Tijd: 14.00-14.30

#49: Interactief aan de slag met impact: Open your Mind to Virtual Teamwork!

Sprekers: Eva Haug, Bernard Smeenk, Randy Bundel (Hogeschool van Amsterdam)
Hoe werk je als studententeams virtueel samen? In deze interactieve workshop worden cases met betrekking tot impact op docenten, studenten, management en partnerinstellingen besproken en voorgelegd. Er wordt gebruik gemaakt van een praktische toolkit die tijdens een Strategisch Partnerschap is ontwikkeld.
hoger onderwijs
Location:  De Werkwagen
Tijd: 14.00-15.00

#46: Vragen en antwoorden over de nieuwe actielijn E+ voor scholen 'School Exchange partnerships'

Sprekers: Elvira Arkesteijn, Bart van den Elzen en Svetlana van Schilfgaarde (NA Erasmus+)
Met ingang van 2018 is er bij Erasmus+ KA2 voor po/vo een nieuw type partnershap waar scholen gebruik van kunnen maken: 'School Exchange Partnerships'. Dit nieuwe type partnerschap maakt het makkelijker voor scholen om een aanvraag te doen die gericht is op het uitwisselen van leerlingen en docenten. In deze sessie geven wij een korte presentatie waarin we vertellen wat de belangrijkste voorwaarden zijn om een School Exchange partnership aan te vragen en geven we tips voor het maken van een goede projectopzet. En natuurlijk is er alle ruimte voor stellen van vragen.
primair- en voortgezet onderwijs
Location:  Postwagon 2B
Tijd: 14.00-15.00

#10: Smartphone fotografie: Anders kijken

Spreker: Else Kramer
Maak van je smartphone een krachtig middel om jouw boodschap over te brengen. Tijdens de workshop leer je in sneltreinvaart hoe je betere foto’s maakt met de camera die je altijd bij je hebt: je eigen smartphone!
Na afloop weet je hoe je goede foto's maakt met je eigen smartphone.
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 14.15-14.45

#06: Een praktische kennismaking met het ontwikkelen van competenties in vrijwilligerswerk

Spreker: Guus Bremer (EDOS)
Een praktische kennismaking met vrijwilligerswerk en het ontwikkelen van competenties. En hoe ga je hiermee in je eigen organisatie aan de slag? Deze sessie biedt de gelegenheid om de kennis en ervaring van de spreker direct om te zetten in goede voornemens voor je eigen organisatie.
Na afloop weet je hoe je zicht kunt krijgen op de competenties die vrijwilligers verwerven en hoe zij deze extern kunnen aantonen en inzetten.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 14.30-15.00

#35: Impact Erasmus+ project Intent: internationale keuzedelen

Sprekers: Gabry Karsdorp (MBO Raad), Hans Diemel (SBB)
Impact Erasmus+ 2.0! In deze workshop beginnen de deelnemers met een verkenning van het project Intent en de projecten Recomfor/Tiptoe. Om zo te komen tot keuzedelen internationaal en de verankering van een internationale kwalificatie in het mbo. In kleiner verband analyseren de deelnemers de keuzedelen en geven advies voor een eventuele update of wijziging.
Na afloop weet je wat de internationale keuzedelen van het Intent-project zijn en heb je een bijdrage geleverd aan de update van deze keuzedelen.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Postwagon 1A
Tijd: 14.45-15.15

#15: Globitrotterspel

Spreker: Rosanne Severs (Globi)
Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen – de basis voor internationalisering wordt vaak gelegd tijdens uitwisselingen en op reis, en soms al een stuk eerder: bij u in het klaslokaal. Door middel van het Globitrotter bordspel reizen uw leerlingen de wereld rond en maken ze contact met verschillende culturen. Wie lost de interculturele dilemma’s het beste op, maakt de meeste sociale contacten en voltooit daarom als eerste z’n reismissie? Leerlingen komen zo niet alleen in aanraking met allerlei nieuwe situaties, maar worden ook actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie in het algemeen. Tijdens deze workshop gaat u zelf kort aan de slag met dit spel en leert u hoe u op speelse wijze internationalisering en interculturele communicatie kunt incorporeren in uw reguliere lessen.

primair en voortgezet onderwijs
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 14.45-15.45

#28: Spread the word: je project Erasmus+ op Facebook

Sprekers: Nicolette Cameron, Anne Lutgerink Nuffic
Heb je een Facebook-pagina over je project maar weet je niet zo goed wat je ermee moet? Zou je het meer willen inzetten voor promotie van je project? In deze workshop krijg je superhandige tips om je successen te delen met zoveel mogelijk volgers!
alle sectoren
Location:  Het Onderdelendepot
Tijd: 15.00-15.30

#40: Hoe coach je laaggeletterde volwassenen? Een inspiratiesessie vol met tips!

Spreker: Kaatje Dalderop (Stichting Melkweg+)
Door de snel veranderende wereld wordt er steeds meer een beroep gedaan op nieuwe vaardigheden om met deze veranderingen te kunnen omgaan. Naast het werken aan basisvaardigheden is het voor leerders in het volwassenenonderwijs ook belangrijk om zelfstandig nieuwe leerstappen te leren zetten en nieuwe kennis op te doen.
Na afloop weet je wat de rol van een begeleider kan zijn op het zelfstandig leren van volwassenen. 
volwasseneneducatie
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 15.00-15.30

#55: Internationalisering for all binnen je eigen organisatie

Spreker: Elke van der Valk (Fontys Hogeschool)
Tijdens deze sessie leggen medewerkers van Fontys uit hoe zij geld van Erasmus+ hebben ingezet om alle instituten binnen Fontys de kans te geven internationalisering op de kaart te zetten binnen de gedachtengang van Erasmus+. Wat begon als een leuk project bleek achteraf een win-win situatie te zijn voor instituten enerzijds en het centrale international office anderzijds. Na het voorbeeld wordt er in groepen gewerkt om nieuwe ideeën te bedenken.
Na afloop weet je Hoe je óók met (OS)budget van Erasmus+ kan omgaan en zo internationalisering voor iedereen binnen de eigen instelling toegankelijk maakt.
middelbaar en hoger beroepsonderwijs
Location:  De Houtwagen
Tijd: 15.00-15.45

#21: Kleur en kleding!

Spreker: Inge van Erp
Kleding communiceert: met materiaal, stijl en vooral kleur laat je zien wie je bent. Met de juiste kleding trek je de aandacht naar jou en je relaas toe en blijft je boodschap beter hangen. Tijdens deze interactieve workshop krijg je inzichten hoe je je kleding optimaal laat communiceren bij jouw persoonlijkheid en jouw verhaal. 
Na afloop weet je hoe je met de juiste kleding de aandacht naar jouw verhaal toetrekt.
alle sectoren
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 15.15-15.45

#36: Hang de ballonnen maar op, Leven Lang Leren is een feestje!

Sprekers: Lidwien Vos de Wael (Learn for Life) en Lianne Knobel (Nieuwe Veste)
Het Festival van het Leren ontwikkelde zich de enorm de afgelopen jaren. Dit is mede te danken aan inspiratie en inzichten die via Erasmus+ werden verkregen, zoals het EIFEL-project. Learn for Life vertelt in een beeldend vraag- en antwoordspel hoe zij EIFEL organiseerde, wat belangrijke succesfactoren waren en welke resultaten het opleverde. De komende jaren bouwt het Festival aan sterke regionale strategische partnerschappen rond leven lang leren. Ook bij dit proces maken we gebruik van de inzichten die de Europese contacten opleverden. 
Na afloop weet je hoe je een KA1-project zodanig kan organiseren dat het ook wérkelijk de expertise oplevert waar de organisatie en deelnemers behoefte aan hebben. 
volwasseneneducatie
Location:  Postwagen 1A
Tijd: 15.15-15.45

#07: Winnaar Europese best practice prijs etwinning: 'Migrants and Refugees'

Spreker: Amanda van Dijk (Carolus Clusius College)

eTwinning-project ‘Migrants and Refugees’ heeft gedraaid op het Carolus Clusius College in Zwolle met vier andere scholen uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk. Het project duurde 4 maanden. Zowel vanuit de literatuur als vanuit een onderzoekende houding hebben leerlingen gewerkt aan dit actuele thema. Het eindresultaat was een gezamenlijk digitaal magazine. Het project heeft een nationale en Europese prijs gewonnen. De kracht van dit project ligt in de opbouw en het gegeven dat leerlingen gestimuleerd worden zelf kritisch na te leren denken. In deze sessie wordt er ingegaan op wat een 'project' een goed project maakt.
Na afloop hebben deelnemers inzicht gekregen in het raamwerk van het project. Het raamwerk kan en mag gebruikt worden voor elk ander actueel onderwerp.

voortgezet onderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 15.15-15.45

#11: One Thousand flowers in Delft

Spreker: Renata Klaassen (TU Delft)

Hoe maak je de “classroom” internationaler? De TU Delft wordt steeds meer een internationale gemeenschap. Het aantal inkomende studenten stijgt. Om docenten voor te bereiden op de voortschrijdende internationalisering en globalisering van het onderwijs is de TU Delft een project gestart met de naam “One Thousand Flowers in Delft”. “The Flowers” benadering is een methode om docenten te stimuleren om internationalisering voor het voetlicht te brengen in hun eigen “classroom”. Om internationale vaardigheden, kennis en houding zodanig toe te passen dat zij geïntegreerd worden in het reguliere curriculum.

hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 15.15-15.45

#18: My Erasmus Mundus experience (Engels)

Sprekers: Ruxandra Aelenei (“Planet Europe” Erasmus Mundus Master Programme alumna)
Tijdens deze Engelstalige sessie vertelt Ruxandra over haar persoonlijke ervaringen als een Erasmus Mundus Student. Ze vertelt welke invloed haar periode in Nederland (Nijmegen) en het Verenigd Koninkrijk (Cardiff) heeft gehad op haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Na afloop weet je hoe Erasmus Mundus het leven van een student, op zowel professioneel als persoonlijk gebied, op een positieve manier kan beïnvloeden.
hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 15.15-15.45

#25: Zo wordt een kwaliteitscultuur zichtbaar en beter

Sprekers: Birgit Grimbergen (REA College), Guus van Beek (EQUASS)
In deze sessie gaat het over aandacht voor de kwaliteitscultuur van de school en het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers. Tijdens de workshop leer je welke aspecten van belang zijn voor een kwaliteitscultuur en hoe je kunt vaststellen in welke mate je hieraan voldoet. Aan de hand van een concrete casus ga je verbetervoorstellen formuleren en deze vergelijken met de oplossingen die er in de casus hebben plaatsgevonden. Wil je weten hoe je aan kwaliteitscultuur en kwaliteitsbewustzijn kan werken kijk dan naar onze film op YouTube.
Na afloop heb je een instrument om kwaliteitscultuur zichtbaar te maken, om prioriteiten te bepalen en om zichtbaar te verbeteren.
middelbaar en hoger onderwijs
Location:  De Droogcabine
Tijd: 15.15-15.45

#32: Pubquiz Erasmus+ 30 jaar: wat weet jij ervan?

Quiz masters: Frank Nentenaar, Cyril van Es
Met de Pubquiz duiken we in de geschiedenis van 30 jaar Erasmus+ en de voorlopers. Wanneer startte de Europese Onderwiisprogramma's echt? Wie zijn de grondleggers? Hoeveel studenten hebben inmiddels een Eramsus beurs gekregen? Na deze sessie bent u weer helemaal bijgepraat.
Na afloop heb je je kennis over de geschiedenis van het programma Erasmus+ opgefrist!
alle sectoren
Location: De Zandstraalcabine
Tijd: 15.15-15.45

#44: Geo-Water: Europese jongeren adviseren echte opdrachtgevers

Spreker: Kees Siderius (IVN)
Leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland zetten in dit project zelf adviesbureaus op en werken in een internationale setting aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken. Waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit zijn hoofdthema’s die in al deze landen spelen. De waterschappen zorgen voor opdrachten in de vorm van ‘real life assignments’. In deze sessie laat Kees Siderius van IVN zien wat het adviseren van echte opdrachtgevers de Europese jongeren oplevert.
voortgezet onderwijs
Location:  Postwagon 2A
Tijd: 16.00-16.45

Plenaire afsluiting

Ludieke Wrap up The Cyclepaths
 
Uitreiking Mobility Awards 
Het NA heeft een ervaringsverhalenwedstrijd voor studenten en professionals georganiseerd in het kader van Erasmus+ 30 jaar.
 
Speech Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Slotwoord door Lem van Eupen, directeur NA Erasmus+ Onderwijs & Training.
alle sectoren
Location:  Grote podium (plenair)

       

Sessies
Tijd
Activiteit:
Doelgroep:
Locatie
Tijd: 10.00-11.00

Stop stealing dreams

Spreker: Ruud Veltenaar (TEDx-spreker, trendwatcher, bijzonder hoogleraar)
Tijdens deze inspiri neemt Ruud Veltenaar ons mee naar de toekomst van het leren met aandacht voor meesterschap en de vraag hoe je intrinsiek gemotiveerd een leven lang leren kunt leren. Daarbij gaat hij in op de rol van internationalisering.
alle sectoren
Location: Grote podium (plenair)
Tijd: 11.15-11.45

#03: Digitale badges, onmisbaar voor je digitale portfolio!

Spreker: Hans Vasse (Jan van Brabant College) 
Ondernemers, overheden en onderwijs hebben samen in de Brainportregio Eindhoven doelstellingen geformuleerd over internationalisering. Wat zijn deze doelstellingen? Hoe krijgen ze aandacht in het onderwijs, hoe worden ze gevalideerd en hoe krijgen ze waarde voor de leerlingen? Door digitale badges! Leerlingen bouwen zo aan hun portfolio. De interculturele competenties die de leerlingen opdoen tijdens hun loopbaan worden zo zichtbaar en maatschappelijk relevant.
Na afloop weet je wat digitale badges zijn en wat deze voor meerwaarde hebben voor leerlingen. 
voortgezet onderwijs
Location: Wachtkamer 1
Tijd: 11.15-11.45

#29: Pubquiz Erasmus+ 30 jaar: wat weet jij ervan?

Quiz masters: Frank Nentenaar, Cyril van Es
Met de Pubquiz duiken we in de geschiedenis van 30 jaar Erasmus+ en de voorlopers. Wanneer startte de Europese Onderwijsprogramma's echt? Wie zijn de grondleggers? Hoeveel studenten hebben inmiddels een beurs Erasmus+ gekregen?
Na deze sessie ben je weer helemaal bijgepraat.
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 11.15-11.45

#33: Europees succesverhaal: migrantenkinderen voorbereiden op school

Spreker: Svetlana Rashkov (Pressure Line)
In deze sessie maakt u kennis met het door het Erasmus+ gefinancierde project WelComm. Een bijzonder Europees project dat door informatie en educatie migranten, zowel volwassenen als kinderen, voorbereidt op weg naar school. Met verschillende materialen krijgen migranten inzicht in wat ze kunnen verwachten als ze in Europa naar school gaan. Op een speelse manier worden brochures, de WelComm GameBox en de website van het project tijdens deze workshop aan het publiek gepresenteerd. 
primair onderwijs
Location: Postwagon 1A
Tijd: 11.15-11.45

#41: Street Support project, een inkijk in je eigen bewustzijn en het begrip voor de behoeften van kwetsbare groepen.

Sprekers: Katrin Prins-Schiffer, Natacha Berbers (Stichting de Regenboog Groep)
De inspiratie sessie is erop gericht het bewustzijn en het begrip voor de behoeften van kwetsbare groepen te verhogen en de eigen normen en mogelijke vooroordelen tegenover deze groepen onder ogen te zien.
Na afloop weet je wat de doelstellingen, activiteiten en resultaten van het Street Support project zijn.
volwasseneneducatie
Location: Postwagon 2A
Tijd: 11.15-11.45

#45: Special needs on exchange with Erasmus+, tips and tricks!

Spreker: Martijn Westerbrink (TIO)
Erasmus+ biedt hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor studenten met een functiebeperking een aanvullende subsidie aan te vragen. Zo dek je de eventuele extra kosten. In deze sessie halen we het voorbeeld aan van een dove student die op exchange ging naar Barcelona. Van aanvraag tot afronding en met veel tips & tricks.
Na afloop weet je wat er allemaal van aanvraag tot afronding komt kijken als je een aanvraag doet voor special needs. 
hoger onderwijs
Location:  Postwagon 2B
Tijd: 11.15-11.45

#12: Democratie en een interculturele samenleving: hoe leer je dat?

Sprekers: Wiel Veugelers, (Universiteit Humanistiek), Danielle Drent (Master student)
In de huidige samenleving is er op dit moment veel aandacht voor morele ontwikkeling en burgerschapsvorming. In deze sessie wordt ingegaan op het curriculum (Master en PhD) dat hiervoor  wordt ontwikkeld met 7 andere Europese partners. In het curriculum wordt een sterke link gemaakt met de samenleving en is er veel aandacht voor democratie en intercultureel samenleven. Het curriculum is gericht op het ontwikkelen van betrokken en competente professionals die jongeren kunnen ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling.
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn.
hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 11.15-12.00

#16: C2CC, 5 years later and still going strong

Spreker: Stieneke Boerma, Liesbeth Dirks (Noorderpoort), Henk ten Brinke (CMO-Stamm)
In het project C2CC, Connexion to Care and Career is, naar Fins voorbeeld, een zeer succesvol concept ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het project is vijf jaar geleden afgerond maar nog steeds schrijven veel betrokkenen hun huidige successen toe aan C2CC.  
Na afloop heb je tips & tricks gekregen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaters, weet je wat de succesfactoren van het project waren en weet je hoe je impact op lange termijn kunt realiseren.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 11.15-12.00

#22: Napraten met Ruud Veltenaar

Ben je getriggerd door de speech van Ruud Veltenaar? Ben je het eens óf oneens met zijn ideeën? Dan is dit het moment om nog even met hem in gesprek te gaan in een kleinere setting.
Na afloop ben je geïnspireerd en kan je praktisch aan de slag met nieuwe ideeën. 
alle sectoren
Location:  De Droogcabine
Tijd: 11.15-12.00

#37: QUAL4T2 - We hebben toch al een teamplan? Nou dan?

Spreker: Margrieta Kroese-Zoet (Landstede)
Deze workshop vanuit het QUAL4T2-project gaat over het teamplan, een wezenlijk onderdeel van het werken aan de onderwijskwaliteit. Je krijgt tijdens deze workshop op basis van team ervaringen inzicht in de valkuilen die er op de route liggen naar een effectief teamplan. Je gaat zelf aan de slag met de routekaart naar het teamplan: kun je de kaart goed lezen? Mis je kruispunten? Kom je risicovolle situaties tegen? Samen werk je tot slot aan een casus. Een afwisselende workshop met drie blokken van 15 minuten.
Na afloop heb je inzicht in problemen rondom het maken van een teamplan maar ook inzicht in oplossingen of strategie. 
alle sectoren
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 11.15-12.15

#26: Spread the word: je project Erasmus+ op Twitter

Sprekers: Nicolette Cameron, Anne Lutgerink (Nuffic)
Heb je een Twitteraccount voor je project maar weet je niet zo goed wat je ermee moet? Zou je het meer willen inzetten voor promotie van je project? In deze workshop krijg je superhandige tips om je successen te delen met zoveel mogelijk volgers!
alle sectoren
Location: Het onderdelendepot
Tijd: 11.15-12.15

#51: Succesvolle ontvangst Newly Arrived Migrants and pupils op scholen

Spreker: Marie Steffens (Universiteit van Utrecht)
Hoe ondersteun je scholen bij de integratie van de NAMS (Newly Arrived Migrant pupils) in het schoolsysteem? Welke vaardigheden en tools heeft een docent nodig om ervoor te zorgen dat de ontvangst succesvol is en leerlingen goed kunnen integreren? De partners van EDINA ontwikkelden een multi-modulair programma met aandacht voor specifieke leerkrachtvaardigheden en differentiatie binnen het klaslokaal. Ook werd er een toolset ontwikkeld om de ontvangst, observatie en transitie processen van de migranten in goede banden te leiden.
primair en hoger onderwijs
Location:  De Houtwagen
Tijd: 11.30-12.30

#08: Filmen met je smartphone

Spreker: Else Kramer (Elsekramer.nl)
Hoe kun je je smartphone gebruiken voor de disseminatie van je project Erasmus+? Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het maken van korte filmpjes met je smartphone. Het accent ligt vooral op basisprincipes die je video’s meteen stukken beter maken, zoals format, locatiekeuze, belichting, kader en geluid.
Na afloop weet je hoe je eenvoudig een video maakt met je eigen smartphone.
alle sectoren
Location: Wachtkamer 2
Tijd:  12.00-12.30

#16: Talent for Romania!

Sprekers: Hans Buissink (Noorderpoort) 
Deze Tedtalk "TALENT for Romania" is voor iedereen die geïnteresseerd is in praktische en langdurige internationalisering voor niveau 1 en 2 in het MBO: in directe interesse voor de impact van je project; in regionale samenwerking tussen roc's en een aoc in Noord Nederland en tussen de verschillende niveaus binnen ons mbo. Met een geweldig, blijvend en zeer tastbaar resultaat.
Na afloop heb je inspiratie, ideeën en mogelijkheden voor internationalisering op niveau 1 en 2 met aandacht voor Buddy-systeem en voor regionale samenwerking in Noord NL door het Noorderpoort met Alfa en Terra MBO.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 12.00-12.30

#19 De ECTS Course Catalogue: gewoon doen! 

Sprekers: Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen, Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)

Optimale informatievoorziening over je onderwijs is een absolute voorwaarde voor geslaagde mobiliteit van studenten, maar ook voor andere vormen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Het is daarom niet zo vreemd dat de ECTS Course Catalogue een belangrijk onderwerp is in het ECHE, het Erasmus Charter for Higher Education. Veel instellingen vinden het opbouwen van zo'n catalogus echter een hele onderneming. In deze sessie delen we onze bevindingen met het creëren van een ECTS Course Catalogue en geven we adviezen over vorm en inhoud.

hoger onderwijs
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 12.00-13.00

#30: Kruisbestuiving: sectoroverstijgende samenwerking

Sprekers: Anneke Slot (NA Erasmus+ Jeugd), Marissa van der Valk (NA Erasmus O&T), Jorine van Egmond (Stichting Bloom)
In de workshop “Kruisbestuiving: sectoroverstijgende samenwerking" kom je alles te weten over Strategische partnerschappen. Jorine van Egmond van Stichting Bloom vertelt over hun project Shared responsibility. Voor dit project werken organisaties uit vier verschillende landen samen, aan een tool die de vaardigheden en competenties zichtbaar maakt die jongeren op school en tijdens buitenschoolse activiteiten hebben ontwikkeld. Dit draagt bij aan de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast vertellen Anneke Slot en Marissa van der Valk meer over de verschillende mogelijkheden voor dit soort sectoroverstijgende Strategische partnerschappen binnen Erasmus+.
Na afloop ben je geïnspireerd geraakt over de mogelijkheden van sectoroverstijgende Strategische partnerschappen.
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 12.15-12.30

#13: Een andere rol, een andere identiteit?

Spreker: Ed Santman (EPEA)
EPEA staat voor European Prison Education Association. In deze sessie neemt docent Ed Santman je mee in zijn werk met gedetineerden. De afgelopen jaren realiseerde hij verschillende projecten samen met deze doelgroep. Theater, muziek en film werden hierbij gebruikt als werkvorm en als middel om soft skills te ontwikkelen en te certificeren.
Na afloop heb je inzicht in hoe mensen aan de rand van de samenleving in een (kunst)onderwijsproject boven zichzelf uit kunnen stijgen en welke invloed dit kan hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 12.15-12.45

#04: Junior Job Coach

Spreker: Norbert Ruepert (ROC Midden Nederland)

Dit project Erasmus+ ontwikkelt een Europees model voor het ondersteunen van risicojongeren (niveau-2) bij hun eerste ervaringen op de werkplek (zowel bol als bbl). De ondersteuning wordt geboden door meer ervaren studenten van een hoger niveau. Deze studenten, die dit vrijwillig doen, krijgen een training waardoor ze zich “Junior Job Coaches” mogen noemen. De Junior Job Coach is aanvullend op de ondersteuning vanuit de school en het bedrijf en gericht op het persoonlijke contact met de stagiaire. Contact wordt gemaakt door middel van speeddating en de ondersteuning vindt vooral plaats met WhatsApp. Met dit project lopen risicojongeren minder kans uit te vallen tijdens hun eerste stappen in de verwarrende omgeving van het bedrijf. De niveau-4 studenten krijgen een certificaat voor de training en hun extra inspanning. De instelling heeft hierdoor te maken met een vermindering van uitval bij deze doelgroep.

middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 12.15-12.45

#23: Onderwijs en werkkansen voor dove en slechthorende jongvolwassenen in Europa

Sprekers: Marije Drogt, Lammie Schuiling (Koninklijke Kentalis)
Inclusie is een woord wat je tegenwoordig vaak hoort. Maar hoe interpreteren de doven dit? Voelen zij zich opgenomen in de hedendaagse samenleving en de arbeidsmarkt? Wat willen ze voor hun eigen toekomst en hoe willen ze dit aan de rest van Europa communiceren? Tijdens een korte presentatie worden enkele van de struikelblokken en goede praktijken van dit driejarige project Erasmus+ besproken. Er is ook ruimte voor vragen aan het einde van de presentatie.
Na afloop weet je wat de struikelblokken en goede praktijkvoorbeelden zijn van dit project waar vijf scholen voor doven en slechthorenden uit vier Europese landen aan meewerken.
primair en voortgezet onderwijs
Location:  De Droogcabine
Tijd: 12.15-12.45

#34: Aan de slag! Van studiereis naar zorgcentrum, hoe pak je dat aan?

Spreker: Herman Zwakenberg, Jolanda van Til (Deltion College)
In groepjes ga je aan de slag met het ontwikkelen van een zorgcentrum in jouw stad of regio.Hoe hebben de sprekers dit aangepakt in hun situatie? Vervolgens presenteer je dit plenair en krijg je insider tips. Hoe fhebben zij dit aangepakt in Zwolle?
Na afloop weet je hoe je draagvlak krijgt als je een innovatie wilt doorvoeren, welke stakeholders je nodig hebt, hoe je je doelstelling realiseert en hoe je het gefinancierd krijgt.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Postwagen 1A
Tijd: 12.15-12.45

#38: Kind in Berlijn of Ljubljana, Kopenhagen of Amsterdam... Sociale inclusie in onderwijs en stadsbeleid

Spreker: Anki Duin (Hogeschool van Amsterdam/duin Projectmanagement)
Steden in Europa groeien hard. Alle hebben ze te maken met verschillende bevolkingsgroepen. Inclusie of segregatie? Hoe bevorderen Europese steden de inclusie van jonge kinderen en hun gezinnen in onderwijs, in stedelijk beleid? In samenwerking met zes partners wordt dit in ons project onderzocht. Door lokale beleidmakers, opleiders en professionals in kinderopvang en onderwijs. We ervaren dit als een unieke combinatie en nemen u graag mee in de inzichten en conclusies tot nu toe.
Na afloop heb je inzicht in een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, werkveld en policymakers in urbane settings.
hoger onderwijs
Location:  Postwagen 1B
Tijd: 12.15-12.45

#42: De Mastermind toolkit: een ideaal hulpmiddel om voorbij diploma-equivalentie te kijken

Spreker: Kees Kouwenaar (VU)
Master’s programma’s – in veel landen een innovatie van het Bolognaproces – veranderen enorm: internationale studenten, interdisciplinaire programma’s, uitstroom naar verschillende beroepsprofielen, toenemende leeftijdsverschillen: alles wordt anders, diverser. De tijd van vooral doorstromers uit het eigen “bijbehorende” Bachelor’s programma is voorbij. In deze sessie leren de deelnemers spelend met de Mastermind toolkit om voorbij diploma-equivalentie te kijken en onderscheid te maken tussen waar studenten goed in moeten zijn, hoe goed ze moeten zijn, en hoe je dat bij toelating kan vaststellen.
Na afloop heb je kennis over alternatieve manieren van toelating tot een Master programma.
hoger onderwijs
Location: Postwagon 2A
Tijd: 12.15-12.45

#48: Citizenship curriculum development: The Voice of Young Europe (Engels)

Sprekers: Gill Mathews en Geert van Besouw (KSG De Breul)
In deze sessie delen we met u een selectie van de good practices van het project Erasmus+: The Voice of Young Europe. Wij zullen onze motivatie en de resultaten delen van ons project dat in 2015 is gestart met als doel Europees burgerschap in het curriculum te integreren in zeven Europese landen. Een inspirerende sessie waarbij we vele tips & trucs met u zullen delen.
Na afloopt weet je het belang van degelijke procesvoering in het ontwikkelen van een nieuw curriculumonderdeel.
primair- en voortgezet onderwijs
Location:  De Werkwagen
Tijd: 12.30-12.45

#13: Taalhuis-aanpak voor voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid

Sprekers: Sheila Schuijffel (Cubiss), Lianne Knobel (Nieuwe Veste)
In Noord-Brabant en Limburg wordt hard gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. In Nederland zetten we hiervoor de zogenaamde Taalhuis-aanpak in, een netwerkaanpak waarbij veel lokale en regionale partijen betrokken zijn om laaggeletterden te identificeren en ze zover te krijgen dat ze hun laaggeletterdheid aanpakken. Het Taalnetwerk West-Brabant, één van de voorlopers op dit terrein in Nederland nam een kijkje over de grens om te kijken naar de aanpak van andere landen. Ze  wilde weten hoe zij hun succesvolle samenwerking konden borgen voor de toekomst, én daarnaast een volgende stap te zetten. Lianne en Sheila vertellen over wat dit project heeft opgeleverd, en hoe het hen heeft gesterkt in hun visie dat taalvaardigheid slechts een eerste stap is op weg naar zelfredzaamheid en participatie van mensen. En natuurlijk hoe Erasmus+ daaraan heeft bijgedragen en in de toekomst blijft bijdragen.
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 12.30-12.45

#52: Ondernemend Onderwijs – uitvoering aan onderwijsinnovatie

Spreker: Katja Brooijmans (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Het HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways) project is in 2012 gestart en is inmiddels afgerond. Partners uit Spanje, Zweden, Oostenrijk en Bulgarije hebben een kijkje genomen in elkaars keukens. Na afloop van het project is de lokale werkgroep uit ’s Hertogenbosch verder gegaan en het netwerk ‘sH Ondernenemend Onderwijs is daaruit geboren. Het netwerk geeft uitvoering aan onderwijs ontwikkelingen in Den Bosch en houdt daarbij een open blik naar de regio.
Na afloop weet je hoe je een overdraagbaar, werkbaar en bruikbaar concept ontwikkelt voor het ontwerpen van een Triple Heli-vorm.
alle sectoren
Location:  De Houtwagen
Tijd: 12.45.-13.00

#53: Onderwijsmodules voor animal husbandry

Spreker: Gail Wright (Lentiz MBO Maasland)
Animal Husbandry Exchanges in North West Europe (AHENE): Wij hebben acht onderwijsmodules ontwikkeld met drie andere mbo-scholen in Finland, Zweden en Wales. 79 studenten zijn, in het kader van dit Strategisch partnerschap, op uitwisseling geweest. Naast het volgen van lessen hebben zij ervaring opgedaan bij locale bedrijven en boerderijen. Daarbij is gekeken of de in het buitenland opgedane learning outcomes erkend en gevalideerd konden worden in het thuisland. De modules zijn duurzaam en worden na het project aangeboden aan alle mbo-studenten in Europa.   
Na afloop heb je een idee over het samenwerken met buitenlandse scholen en bedrijven en hoe je de student verrijkt voor de toekomst. 
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Houtwagen
Tijd: 13.15-13.45

#09: Beeldspreekuur

Spreker: Else Kramer (Elsekramer.nl)
Dé plek om alle vragen te stellen die je hebt op het gebied van beeld en communicatie. Of laat je oefenfilmpje van de sessie ‘Filmen met je smartphone’ alvast beoordelen door Else Kramer.
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 13.30-14.00

#05: IMPACT: Kinderen voorbereiden op een wereld zonder grenzen

Sprekers: Jasper Kok,(Obs Stedeke), Paul Stuit (APO Saxion Enschede)
In deze sessie wordt een voorbeeld gepresenteerd van een unieke samenwerking tussen Saxion Hogescholen en vijf primaire onderwijsorganisaties uit Europa. De meest belangrijke doelstelling van het project is om kinderen te stimuleren en uit te dagen projecten te doen met kinderen uit andere Europese landen. Er worden trainingsweken georganiseerd met thema's als Europees burgerschap, Europese identiteit, migratie en meertaligheid. Hoe pakken ze dit aan?
Na afloop heb je ideeën over hoe je een intercultureel project kunt opzetten.
primair en hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 13.30-14.30

#20: Pitchen met elan

Spreker: Inge van Erp
Een pitch is een korte presentatie van jezelf of een project waarin je je deskundigheid laat zien en de luisteraar nieuwsgierig maakt naar de rest van jouw verhaal. Een goede pitch weet in een minuut het publiek te boeien omdat je met ELAN presenteert. Elan staat voor Enthousiasme, Liefde voor het vak, Aansluiten bij de doelgroep en Nieuwsgierig maken. Een pitch die gebracht is met elan vergeet je nooit meer.
Na afloop weet je hoe je een pitch moeiteloos laat sprankelen. 
alle sectoren
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 13.45-14.00

#14: Internationaliseren, professionaliseren en innoveren op alle onderwijsniveaus

Spreker: Jaap Gebraad (STC-Group)
Internationalisering is niet per definitie gebonden aan één niveau van onderwijs. Dit geldt zeker voor bepaalde sectoren, waar, voor dezelfde beroepen, in Europa verschillende opleidingsniveaus gelden. Hoe om te gaan met samenwerking op het gebied van internationalisering, professionalisering en innovatie voor een sector waar verschillende onderwijsniveaus bij betrokken zijn?
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn. 
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 13.45-14.15

#27: Inclusive Dance

Ulrika Kinn Svensson (curator), Anne-Marije van der Bersselaar (researcher Fontys Dance Academy)
In this session Fontys Dance Academy will present a content-driven statement on the future of dance, a perspective on the potential of dance in society and the creation of new opportunities to sustain a career in dance. The 3-year Erasmus+ project focused on the Transferable Skills of Dance and Movement Practice and how these skills could offer creative answers to particular needs in other sectors such as participation, urban development and health care. The aim was to prepare dance students of our academies and future dance professionals at large as early as possible for their future professional careers, to enlarge the potential environments where their skills could be applied and increase their employability. 
hoger onderwijs
Location:  Het Onderdelendepot
Tijd: 13.45-14.15

#39: De meerwaarde van Online Language Support, een ervaringsverhaal!

Sprekers: Bea Walma, Gerda Goris, Ezgeamne Abraham, Samuel Mobae (Friesland College)
Twee studenten uit Eritrea vertellen in een tafelgesprek over hun ervaringen met de Online Language Support en het effect hiervan op hun verdere inburgering en ontwikkeling naar opleiding en werk.
Na afloop weet je wat voor positieve invloed deelname aan de Online Language Support op studenten/statushouders heeft.
middelbaar beroepsonderwijs
Location: Postwagon 1B
Tijd: 13.45-14.45

#17: Mag ik ook meedoen?

Spreker: Frank van Schaik (Horizon College)
Volgens onderzoek gaat 7% van mbo-studenten voor stage en studie naar het buitenland. Mag de andere 93% ook meedoen? In deze sessie laten we zien hoe het Horizon College zoveel mogelijk studenten de kans biedt een internationale ervaring op te doen en welke impact dat heeft op de student, de docent en het onderwijs. Ook bieden wij aan om na de sessie geïnteresseerde mbo-scholen verder te ondersteunen om het EMEU-concept vorm te geven.
Na afloop heb je inspiratie en ideeën gekregen over hoe je zoveel mogelijk studenten in je organisatie een internationale ervaring kan laten opdoen en welke impact dat heeft op het leren en lesgeven.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 13.45-14.45

#24: Stories that move. Toolbox tegen discriminatie

Spreker: Guido Gerrichhauzen (Anne Frankhuis)
Antisemitisme, racisme en discriminatie zijn in Europa nog steeds aan de orde van de dag en overal van invloed op het leven van jongeren. De online toolbox Stories that Move stimuleert leerlingen (van 14 – 17 jaar) om kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden.
primair en voortgezet onderwijs
Location: Droogcabine
Tijd: 13.45-14.45

#31B: The Next Erasmus+

Spreker: Lem van Eupen (NA Erasmus+ O&T)
14 miljard euro stelde de Europese Commissie beschikbaar voor 7 jaar Erasmus+. Wat levert dat budget eigenlijk op? Dit jaar werd het programma tussentijds geëvalueerd – wat voor beeld leverde dat op? Maar vooral: wat zijn de resultaten die je zelf ziet – voor individuele deelnemers, voor organisaties, voor de samenleving? En wat voor ideeën heb je om een vervolgprogramma nog relevanter te maken? Ik neem je input graag mee naar ‘Brussel’!
Na afloop heb je inzicht in de ontwikkelingen rond het programma Erasmus+ (resultaten, ideeën voor een vervolgprogramma).
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 13.45-14.45

#43: Erasmus+ participant reports

Sprekers: Daan Huberts, Annelies Messelink, Laurens Steehouder (Nuffic)
De deelnemer krijgt een goede indruk van de schat aan informatie die besloten ligt in de participant reports Erasmus+. Scholen en universiteiten kunnen deze informatie gebruiken om mobiliteit van en naar hun eigen instelling te monitoren en beter te scoren op de (ervaren) kwaliteit van deze mobiliteiten.
middelbaar en hoger onderwijs
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 14.00.-14.30

#54: Hoe kan de arbeidsmarkt toegankelijker worden voor laagopgeleiden?

Sprekers: Mabel Lengton (vakschool Het Diekman) en Ivo van Dongen (Stichting Surplus)
Door de instrumenten ”internship carousel”, labour training center” en “evenening school “te combineren wordt de toegang tot de arbeidsmarkt voor laag opgeleiden aanzienlijk verbeterd. Hoe dat werkt hoor je in deze sessie van twee partners Stichting Surplus en Vakschool het Diekman. Zij presenteren de voorlopige resultaten van het project. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd om hun ideeën over de onderwerp te delen.
Na afloop heb je een bron van inspiratie voor nieuwe mogelijkheden.
voortgezet onderwijs
Location:  Houtwagen
Tijd: 14.00-14.30

#49: Interactief aan de slag met impact: Open your Mind to Virtual Teamwork!

Sprekers: Eva Haug, Bernard Smeenk, Randy Bundel (Hogeschool van Amsterdam)
Hoe werk je als studententeams virtueel samen? In deze interactieve workshop worden cases met betrekking tot impact op docenten, studenten, management en partnerinstellingen besproken en voorgelegd. Er wordt gebruik gemaakt van een praktische toolkit die tijdens een Strategisch Partnerschap is ontwikkeld.
hoger onderwijs
Location:  De Werkwagen
Tijd: 14.00-15.00

#46: Vragen en antwoorden over de nieuwe actielijn E+ voor scholen 'School Exchange partnerships'

Sprekers: Elvira Arkesteijn, Bart van den Elzen en Svetlana van Schilfgaarde (NA Erasmus+)
Met ingang van 2018 is er bij Erasmus+ KA2 voor po/vo een nieuw type partnershap waar scholen gebruik van kunnen maken: 'School Exchange Partnerships'. Dit nieuwe type partnerschap maakt het makkelijker voor scholen om een aanvraag te doen die gericht is op het uitwisselen van leerlingen en docenten. In deze sessie geven wij een korte presentatie waarin we vertellen wat de belangrijkste voorwaarden zijn om een School Exchange partnership aan te vragen en geven we tips voor het maken van een goede projectopzet. En natuurlijk is er alle ruimte voor stellen van vragen.
primair- en voortgezet onderwijs
Location:  Postwagon 2B
Tijd: 14.00-15.00

#10: Smartphone fotografie: Anders kijken

Spreker: Else Kramer
Maak van je smartphone een krachtig middel om jouw boodschap over te brengen. Tijdens de workshop leer je in sneltreinvaart hoe je betere foto’s maakt met de camera die je altijd bij je hebt: je eigen smartphone!
Na afloop weet je hoe je goede foto's maakt met je eigen smartphone.
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 14.15-14.45

#06: Een praktische kennismaking met het ontwikkelen van competenties in vrijwilligerswerk

Spreker: Guus Bremer (EDOS)
Een praktische kennismaking met vrijwilligerswerk en het ontwikkelen van competenties. En hoe ga je hiermee in je eigen organisatie aan de slag? Deze sessie biedt de gelegenheid om de kennis en ervaring van de spreker direct om te zetten in goede voornemens voor je eigen organisatie.
Na afloop weet je hoe je zicht kunt krijgen op de competenties die vrijwilligers verwerven en hoe zij deze extern kunnen aantonen en inzetten.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 14.30-15.00

#35: Impact Erasmus+ project Intent: internationale keuzedelen

Sprekers: Gabry Karsdorp (MBO Raad), Hans Diemel (SBB)
Impact Erasmus+ 2.0! In deze workshop beginnen de deelnemers met een verkenning van het project Intent en de projecten Recomfor/Tiptoe. Om zo te komen tot keuzedelen internationaal en de verankering van een internationale kwalificatie in het mbo. In kleiner verband analyseren de deelnemers de keuzedelen en geven advies voor een eventuele update of wijziging.
Na afloop weet je wat de internationale keuzedelen van het Intent-project zijn en heb je een bijdrage geleverd aan de update van deze keuzedelen.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Postwagon 1A
Tijd: 14.45-15.15

#15: Globitrotterspel

Spreker: Rosanne Severs (Globi)
Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen – de basis voor internationalisering wordt vaak gelegd tijdens uitwisselingen en op reis, en soms al een stuk eerder: bij u in het klaslokaal. Door middel van het Globitrotter bordspel reizen uw leerlingen de wereld rond en maken ze contact met verschillende culturen. Wie lost de interculturele dilemma’s het beste op, maakt de meeste sociale contacten en voltooit daarom als eerste z’n reismissie? Leerlingen komen zo niet alleen in aanraking met allerlei nieuwe situaties, maar worden ook actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie in het algemeen. Tijdens deze workshop gaat u zelf kort aan de slag met dit spel en leert u hoe u op speelse wijze internationalisering en interculturele communicatie kunt incorporeren in uw reguliere lessen.

primair en voortgezet onderwijs
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 14.45-15.45

#28: Spread the word: je project Erasmus+ op Facebook

Sprekers: Nicolette Cameron, Anne Lutgerink Nuffic
Heb je een Facebook-pagina over je project maar weet je niet zo goed wat je ermee moet? Zou je het meer willen inzetten voor promotie van je project? In deze workshop krijg je superhandige tips om je successen te delen met zoveel mogelijk volgers!
alle sectoren
Location:  Het Onderdelendepot
Tijd: 15.00-15.30

#40: Hoe coach je laaggeletterde volwassenen? Een inspiratiesessie vol met tips!

Spreker: Kaatje Dalderop (Stichting Melkweg+)
Door de snel veranderende wereld wordt er steeds meer een beroep gedaan op nieuwe vaardigheden om met deze veranderingen te kunnen omgaan. Naast het werken aan basisvaardigheden is het voor leerders in het volwassenenonderwijs ook belangrijk om zelfstandig nieuwe leerstappen te leren zetten en nieuwe kennis op te doen.
Na afloop weet je wat de rol van een begeleider kan zijn op het zelfstandig leren van volwassenen. 
volwasseneneducatie
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 15.00-15.30

#55: Internationalisering for all binnen je eigen organisatie

Spreker: Elke van der Valk (Fontys Hogeschool)
Tijdens deze sessie leggen medewerkers van Fontys uit hoe zij geld van Erasmus+ hebben ingezet om alle instituten binnen Fontys de kans te geven internationalisering op de kaart te zetten binnen de gedachtengang van Erasmus+. Wat begon als een leuk project bleek achteraf een win-win situatie te zijn voor instituten enerzijds en het centrale international office anderzijds. Na het voorbeeld wordt er in groepen gewerkt om nieuwe ideeën te bedenken.
Na afloop weet je Hoe je óók met (OS)budget van Erasmus+ kan omgaan en zo internationalisering voor iedereen binnen de eigen instelling toegankelijk maakt.
middelbaar en hoger beroepsonderwijs
Location:  De Houtwagen
Tijd: 15.00-15.45

#21: Kleur en kleding!

Spreker: Inge van Erp
Kleding communiceert: met materiaal, stijl en vooral kleur laat je zien wie je bent. Met de juiste kleding trek je de aandacht naar jou en je relaas toe en blijft je boodschap beter hangen. Tijdens deze interactieve workshop krijg je inzichten hoe je je kleding optimaal laat communiceren bij jouw persoonlijkheid en jouw verhaal. 
Na afloop weet je hoe je met de juiste kleding de aandacht naar jouw verhaal toetrekt.
alle sectoren
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 15.15-15.45

#36: Hang de ballonnen maar op, Leven Lang Leren is een feestje!

Sprekers: Lidwien Vos de Wael (Learn for Life) en Lianne Knobel (Nieuwe Veste)
Het Festival van het Leren ontwikkelde zich de enorm de afgelopen jaren. Dit is mede te danken aan inspiratie en inzichten die via Erasmus+ werden verkregen, zoals het EIFEL-project. Learn for Life vertelt in een beeldend vraag- en antwoordspel hoe zij EIFEL organiseerde, wat belangrijke succesfactoren waren en welke resultaten het opleverde. De komende jaren bouwt het Festival aan sterke regionale strategische partnerschappen rond leven lang leren. Ook bij dit proces maken we gebruik van de inzichten die de Europese contacten opleverden. 
Na afloop weet je hoe je een KA1-project zodanig kan organiseren dat het ook wérkelijk de expertise oplevert waar de organisatie en deelnemers behoefte aan hebben. 
volwasseneneducatie
Location:  Postwagen 1A
Tijd: 15.15-15.45

#07: Winnaar Europese best practice prijs etwinning: 'Migrants and Refugees'

Spreker: Amanda van Dijk (Carolus Clusius College)

eTwinning-project ‘Migrants and Refugees’ heeft gedraaid op het Carolus Clusius College in Zwolle met vier andere scholen uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk. Het project duurde 4 maanden. Zowel vanuit de literatuur als vanuit een onderzoekende houding hebben leerlingen gewerkt aan dit actuele thema. Het eindresultaat was een gezamenlijk digitaal magazine. Het project heeft een nationale en Europese prijs gewonnen. De kracht van dit project ligt in de opbouw en het gegeven dat leerlingen gestimuleerd worden zelf kritisch na te leren denken. In deze sessie wordt er ingegaan op wat een 'project' een goed project maakt.
Na afloop hebben deelnemers inzicht gekregen in het raamwerk van het project. Het raamwerk kan en mag gebruikt worden voor elk ander actueel onderwerp.

voortgezet onderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 15.15-15.45

#11: One Thousand flowers in Delft

Spreker: Renata Klaassen (TU Delft)

Hoe maak je de “classroom” internationaler? De TU Delft wordt steeds meer een internationale gemeenschap. Het aantal inkomende studenten stijgt. Om docenten voor te bereiden op de voortschrijdende internationalisering en globalisering van het onderwijs is de TU Delft een project gestart met de naam “One Thousand Flowers in Delft”. “The Flowers” benadering is een methode om docenten te stimuleren om internationalisering voor het voetlicht te brengen in hun eigen “classroom”. Om internationale vaardigheden, kennis en houding zodanig toe te passen dat zij geïntegreerd worden in het reguliere curriculum.

hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 15.15-15.45

#18: My Erasmus Mundus experience (Engels)

Sprekers: Ruxandra Aelenei (“Planet Europe” Erasmus Mundus Master Programme alumna)
Tijdens deze Engelstalige sessie vertelt Ruxandra over haar persoonlijke ervaringen als een Erasmus Mundus Student. Ze vertelt welke invloed haar periode in Nederland (Nijmegen) en het Verenigd Koninkrijk (Cardiff) heeft gehad op haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Na afloop weet je hoe Erasmus Mundus het leven van een student, op zowel professioneel als persoonlijk gebied, op een positieve manier kan beïnvloeden.
hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 15.15-15.45

#25: Zo wordt een kwaliteitscultuur zichtbaar en beter

Sprekers: Birgit Grimbergen (REA College), Guus van Beek (EQUASS)
In deze sessie gaat het over aandacht voor de kwaliteitscultuur van de school en het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers. Tijdens de workshop leer je welke aspecten van belang zijn voor een kwaliteitscultuur en hoe je kunt vaststellen in welke mate je hieraan voldoet. Aan de hand van een concrete casus ga je verbetervoorstellen formuleren en deze vergelijken met de oplossingen die er in de casus hebben plaatsgevonden. Wil je weten hoe je aan kwaliteitscultuur en kwaliteitsbewustzijn kan werken kijk dan naar onze film op YouTube.
Na afloop heb je een instrument om kwaliteitscultuur zichtbaar te maken, om prioriteiten te bepalen en om zichtbaar te verbeteren.
middelbaar en hoger onderwijs
Location:  De Droogcabine
Tijd: 15.15-15.45

#32: Pubquiz Erasmus+ 30 jaar: wat weet jij ervan?

Quiz masters: Frank Nentenaar, Cyril van Es
Met de Pubquiz duiken we in de geschiedenis van 30 jaar Erasmus+ en de voorlopers. Wanneer startte de Europese Onderwiisprogramma's echt? Wie zijn de grondleggers? Hoeveel studenten hebben inmiddels een Eramsus beurs gekregen? Na deze sessie bent u weer helemaal bijgepraat.
Na afloop heb je je kennis over de geschiedenis van het programma Erasmus+ opgefrist!
alle sectoren
Location: De Zandstraalcabine
Tijd: 15.15-15.45

#44: Geo-Water: Europese jongeren adviseren echte opdrachtgevers

Spreker: Kees Siderius (IVN)
Leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland zetten in dit project zelf adviesbureaus op en werken in een internationale setting aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken. Waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit zijn hoofdthema’s die in al deze landen spelen. De waterschappen zorgen voor opdrachten in de vorm van ‘real life assignments’. In deze sessie laat Kees Siderius van IVN zien wat het adviseren van echte opdrachtgevers de Europese jongeren oplevert.
voortgezet onderwijs
Location:  Postwagon 2A
Tijd: 16.00-16.45

Plenaire afsluiting

Ludieke Wrap up The Cyclepaths
 
Uitreiking Mobility Awards 
Het NA heeft een ervaringsverhalenwedstrijd voor studenten en professionals georganiseerd in het kader van Erasmus+ 30 jaar.
 
Speech Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Slotwoord door Lem van Eupen, directeur NA Erasmus+ Onderwijs & Training.
alle sectoren
Location:  Grote podium (plenair)

       

Sessies
Tijd
Activiteit:
Doelgroep:
Locatie
Tijd: 10.00-11.00

Stop stealing dreams

Spreker: Ruud Veltenaar (TEDx-spreker, trendwatcher, bijzonder hoogleraar)
Tijdens deze inspiri neemt Ruud Veltenaar ons mee naar de toekomst van het leren met aandacht voor meesterschap en de vraag hoe je intrinsiek gemotiveerd een leven lang leren kunt leren. Daarbij gaat hij in op de rol van internationalisering.
alle sectoren
Location: Grote podium (plenair)
Tijd: 11.15-11.45

#03: Digitale badges, onmisbaar voor je digitale portfolio!

Spreker: Hans Vasse (Jan van Brabant College) 
Ondernemers, overheden en onderwijs hebben samen in de Brainportregio Eindhoven doelstellingen geformuleerd over internationalisering. Wat zijn deze doelstellingen? Hoe krijgen ze aandacht in het onderwijs, hoe worden ze gevalideerd en hoe krijgen ze waarde voor de leerlingen? Door digitale badges! Leerlingen bouwen zo aan hun portfolio. De interculturele competenties die de leerlingen opdoen tijdens hun loopbaan worden zo zichtbaar en maatschappelijk relevant.
Na afloop weet je wat digitale badges zijn en wat deze voor meerwaarde hebben voor leerlingen. 
voortgezet onderwijs
Location: Wachtkamer 1
Tijd: 11.15-11.45

#29: Pubquiz Erasmus+ 30 jaar: wat weet jij ervan?

Quiz masters: Frank Nentenaar, Cyril van Es
Met de Pubquiz duiken we in de geschiedenis van 30 jaar Erasmus+ en de voorlopers. Wanneer startte de Europese Onderwijsprogramma's echt? Wie zijn de grondleggers? Hoeveel studenten hebben inmiddels een beurs Erasmus+ gekregen?
Na deze sessie ben je weer helemaal bijgepraat.
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 11.15-11.45

#33: Europees succesverhaal: migrantenkinderen voorbereiden op school

Spreker: Svetlana Rashkov (Pressure Line)
In deze sessie maakt u kennis met het door het Erasmus+ gefinancierde project WelComm. Een bijzonder Europees project dat door informatie en educatie migranten, zowel volwassenen als kinderen, voorbereidt op weg naar school. Met verschillende materialen krijgen migranten inzicht in wat ze kunnen verwachten als ze in Europa naar school gaan. Op een speelse manier worden brochures, de WelComm GameBox en de website van het project tijdens deze workshop aan het publiek gepresenteerd. 
primair onderwijs
Location: Postwagon 1A
Tijd: 11.15-11.45

#41: Street Support project, een inkijk in je eigen bewustzijn en het begrip voor de behoeften van kwetsbare groepen.

Sprekers: Katrin Prins-Schiffer, Natacha Berbers (Stichting de Regenboog Groep)
De inspiratie sessie is erop gericht het bewustzijn en het begrip voor de behoeften van kwetsbare groepen te verhogen en de eigen normen en mogelijke vooroordelen tegenover deze groepen onder ogen te zien.
Na afloop weet je wat de doelstellingen, activiteiten en resultaten van het Street Support project zijn.
volwasseneneducatie
Location: Postwagon 2A
Tijd: 11.15-11.45

#45: Special needs on exchange with Erasmus+, tips and tricks!

Spreker: Martijn Westerbrink (TIO)
Erasmus+ biedt hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor studenten met een functiebeperking een aanvullende subsidie aan te vragen. Zo dek je de eventuele extra kosten. In deze sessie halen we het voorbeeld aan van een dove student die op exchange ging naar Barcelona. Van aanvraag tot afronding en met veel tips & tricks.
Na afloop weet je wat er allemaal van aanvraag tot afronding komt kijken als je een aanvraag doet voor special needs. 
hoger onderwijs
Location:  Postwagon 2B
Tijd: 11.15-11.45

#12: Democratie en een interculturele samenleving: hoe leer je dat?

Sprekers: Wiel Veugelers, (Universiteit Humanistiek), Danielle Drent (Master student)
In de huidige samenleving is er op dit moment veel aandacht voor morele ontwikkeling en burgerschapsvorming. In deze sessie wordt ingegaan op het curriculum (Master en PhD) dat hiervoor  wordt ontwikkeld met 7 andere Europese partners. In het curriculum wordt een sterke link gemaakt met de samenleving en is er veel aandacht voor democratie en intercultureel samenleven. Het curriculum is gericht op het ontwikkelen van betrokken en competente professionals die jongeren kunnen ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling.
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn.
hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 11.15-12.00

#16: C2CC, 5 years later and still going strong

Spreker: Stieneke Boerma, Liesbeth Dirks (Noorderpoort), Henk ten Brinke (CMO-Stamm)
In het project C2CC, Connexion to Care and Career is, naar Fins voorbeeld, een zeer succesvol concept ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het project is vijf jaar geleden afgerond maar nog steeds schrijven veel betrokkenen hun huidige successen toe aan C2CC.  
Na afloop heb je tips & tricks gekregen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaters, weet je wat de succesfactoren van het project waren en weet je hoe je impact op lange termijn kunt realiseren.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 11.15-12.00

#22: Napraten met Ruud Veltenaar

Ben je getriggerd door de speech van Ruud Veltenaar? Ben je het eens óf oneens met zijn ideeën? Dan is dit het moment om nog even met hem in gesprek te gaan in een kleinere setting.
Na afloop ben je geïnspireerd en kan je praktisch aan de slag met nieuwe ideeën. 
alle sectoren
Location:  De Droogcabine
Tijd: 11.15-12.00

#37: QUAL4T2 - We hebben toch al een teamplan? Nou dan?

Spreker: Margrieta Kroese-Zoet (Landstede)
Deze workshop vanuit het QUAL4T2-project gaat over het teamplan, een wezenlijk onderdeel van het werken aan de onderwijskwaliteit. Je krijgt tijdens deze workshop op basis van team ervaringen inzicht in de valkuilen die er op de route liggen naar een effectief teamplan. Je gaat zelf aan de slag met de routekaart naar het teamplan: kun je de kaart goed lezen? Mis je kruispunten? Kom je risicovolle situaties tegen? Samen werk je tot slot aan een casus. Een afwisselende workshop met drie blokken van 15 minuten.
Na afloop heb je inzicht in problemen rondom het maken van een teamplan maar ook inzicht in oplossingen of strategie. 
alle sectoren
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 11.15-12.15

#26: Spread the word: je project Erasmus+ op Twitter

Sprekers: Nicolette Cameron, Anne Lutgerink (Nuffic)
Heb je een Twitteraccount voor je project maar weet je niet zo goed wat je ermee moet? Zou je het meer willen inzetten voor promotie van je project? In deze workshop krijg je superhandige tips om je successen te delen met zoveel mogelijk volgers!
alle sectoren
Location: Het onderdelendepot
Tijd: 11.15-12.15

#51: Succesvolle ontvangst Newly Arrived Migrants and pupils op scholen

Spreker: Marie Steffens (Universiteit van Utrecht)
Hoe ondersteun je scholen bij de integratie van de NAMS (Newly Arrived Migrant pupils) in het schoolsysteem? Welke vaardigheden en tools heeft een docent nodig om ervoor te zorgen dat de ontvangst succesvol is en leerlingen goed kunnen integreren? De partners van EDINA ontwikkelden een multi-modulair programma met aandacht voor specifieke leerkrachtvaardigheden en differentiatie binnen het klaslokaal. Ook werd er een toolset ontwikkeld om de ontvangst, observatie en transitie processen van de migranten in goede banden te leiden.
primair en hoger onderwijs
Location:  De Houtwagen
Tijd: 11.30-12.30

#08: Filmen met je smartphone

Spreker: Else Kramer (Elsekramer.nl)
Hoe kun je je smartphone gebruiken voor de disseminatie van je project Erasmus+? Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het maken van korte filmpjes met je smartphone. Het accent ligt vooral op basisprincipes die je video’s meteen stukken beter maken, zoals format, locatiekeuze, belichting, kader en geluid.
Na afloop weet je hoe je eenvoudig een video maakt met je eigen smartphone.
alle sectoren
Location: Wachtkamer 2
Tijd:  12.00-12.30

#16: Talent for Romania!

Sprekers: Hans Buissink (Noorderpoort) 
Deze Tedtalk "TALENT for Romania" is voor iedereen die geïnteresseerd is in praktische en langdurige internationalisering voor niveau 1 en 2 in het MBO: in directe interesse voor de impact van je project; in regionale samenwerking tussen roc's en een aoc in Noord Nederland en tussen de verschillende niveaus binnen ons mbo. Met een geweldig, blijvend en zeer tastbaar resultaat.
Na afloop heb je inspiratie, ideeën en mogelijkheden voor internationalisering op niveau 1 en 2 met aandacht voor Buddy-systeem en voor regionale samenwerking in Noord NL door het Noorderpoort met Alfa en Terra MBO.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 12.00-12.30

#19 De ECTS Course Catalogue: gewoon doen! 

Sprekers: Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen, Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)

Optimale informatievoorziening over je onderwijs is een absolute voorwaarde voor geslaagde mobiliteit van studenten, maar ook voor andere vormen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Het is daarom niet zo vreemd dat de ECTS Course Catalogue een belangrijk onderwerp is in het ECHE, het Erasmus Charter for Higher Education. Veel instellingen vinden het opbouwen van zo'n catalogus echter een hele onderneming. In deze sessie delen we onze bevindingen met het creëren van een ECTS Course Catalogue en geven we adviezen over vorm en inhoud.

hoger onderwijs
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 12.00-13.00

#30: Kruisbestuiving: sectoroverstijgende samenwerking

Sprekers: Anneke Slot (NA Erasmus+ Jeugd), Marissa van der Valk (NA Erasmus O&T), Jorine van Egmond (Stichting Bloom)
In de workshop “Kruisbestuiving: sectoroverstijgende samenwerking" kom je alles te weten over Strategische partnerschappen. Jorine van Egmond van Stichting Bloom vertelt over hun project Shared responsibility. Voor dit project werken organisaties uit vier verschillende landen samen, aan een tool die de vaardigheden en competenties zichtbaar maakt die jongeren op school en tijdens buitenschoolse activiteiten hebben ontwikkeld. Dit draagt bij aan de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast vertellen Anneke Slot en Marissa van der Valk meer over de verschillende mogelijkheden voor dit soort sectoroverstijgende Strategische partnerschappen binnen Erasmus+.
Na afloop ben je geïnspireerd geraakt over de mogelijkheden van sectoroverstijgende Strategische partnerschappen.
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 12.15-12.30

#13: Een andere rol, een andere identiteit?

Spreker: Ed Santman (EPEA)
EPEA staat voor European Prison Education Association. In deze sessie neemt docent Ed Santman je mee in zijn werk met gedetineerden. De afgelopen jaren realiseerde hij verschillende projecten samen met deze doelgroep. Theater, muziek en film werden hierbij gebruikt als werkvorm en als middel om soft skills te ontwikkelen en te certificeren.
Na afloop heb je inzicht in hoe mensen aan de rand van de samenleving in een (kunst)onderwijsproject boven zichzelf uit kunnen stijgen en welke invloed dit kan hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 12.15-12.45

#04: Junior Job Coach

Spreker: Norbert Ruepert (ROC Midden Nederland)

Dit project Erasmus+ ontwikkelt een Europees model voor het ondersteunen van risicojongeren (niveau-2) bij hun eerste ervaringen op de werkplek (zowel bol als bbl). De ondersteuning wordt geboden door meer ervaren studenten van een hoger niveau. Deze studenten, die dit vrijwillig doen, krijgen een training waardoor ze zich “Junior Job Coaches” mogen noemen. De Junior Job Coach is aanvullend op de ondersteuning vanuit de school en het bedrijf en gericht op het persoonlijke contact met de stagiaire. Contact wordt gemaakt door middel van speeddating en de ondersteuning vindt vooral plaats met WhatsApp. Met dit project lopen risicojongeren minder kans uit te vallen tijdens hun eerste stappen in de verwarrende omgeving van het bedrijf. De niveau-4 studenten krijgen een certificaat voor de training en hun extra inspanning. De instelling heeft hierdoor te maken met een vermindering van uitval bij deze doelgroep.

middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 12.15-12.45

#23: Onderwijs en werkkansen voor dove en slechthorende jongvolwassenen in Europa

Sprekers: Marije Drogt, Lammie Schuiling (Koninklijke Kentalis)
Inclusie is een woord wat je tegenwoordig vaak hoort. Maar hoe interpreteren de doven dit? Voelen zij zich opgenomen in de hedendaagse samenleving en de arbeidsmarkt? Wat willen ze voor hun eigen toekomst en hoe willen ze dit aan de rest van Europa communiceren? Tijdens een korte presentatie worden enkele van de struikelblokken en goede praktijken van dit driejarige project Erasmus+ besproken. Er is ook ruimte voor vragen aan het einde van de presentatie.
Na afloop weet je wat de struikelblokken en goede praktijkvoorbeelden zijn van dit project waar vijf scholen voor doven en slechthorenden uit vier Europese landen aan meewerken.
primair en voortgezet onderwijs
Location:  De Droogcabine
Tijd: 12.15-12.45

#34: Aan de slag! Van studiereis naar zorgcentrum, hoe pak je dat aan?

Spreker: Herman Zwakenberg, Jolanda van Til (Deltion College)
In groepjes ga je aan de slag met het ontwikkelen van een zorgcentrum in jouw stad of regio.Hoe hebben de sprekers dit aangepakt in hun situatie? Vervolgens presenteer je dit plenair en krijg je insider tips. Hoe fhebben zij dit aangepakt in Zwolle?
Na afloop weet je hoe je draagvlak krijgt als je een innovatie wilt doorvoeren, welke stakeholders je nodig hebt, hoe je je doelstelling realiseert en hoe je het gefinancierd krijgt.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Postwagen 1A
Tijd: 12.15-12.45

#38: Kind in Berlijn of Ljubljana, Kopenhagen of Amsterdam... Sociale inclusie in onderwijs en stadsbeleid

Spreker: Anki Duin (Hogeschool van Amsterdam/duin Projectmanagement)
Steden in Europa groeien hard. Alle hebben ze te maken met verschillende bevolkingsgroepen. Inclusie of segregatie? Hoe bevorderen Europese steden de inclusie van jonge kinderen en hun gezinnen in onderwijs, in stedelijk beleid? In samenwerking met zes partners wordt dit in ons project onderzocht. Door lokale beleidmakers, opleiders en professionals in kinderopvang en onderwijs. We ervaren dit als een unieke combinatie en nemen u graag mee in de inzichten en conclusies tot nu toe.
Na afloop heb je inzicht in een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, werkveld en policymakers in urbane settings.
hoger onderwijs
Location:  Postwagen 1B
Tijd: 12.15-12.45

#42: De Mastermind toolkit: een ideaal hulpmiddel om voorbij diploma-equivalentie te kijken

Spreker: Kees Kouwenaar (VU)
Master’s programma’s – in veel landen een innovatie van het Bolognaproces – veranderen enorm: internationale studenten, interdisciplinaire programma’s, uitstroom naar verschillende beroepsprofielen, toenemende leeftijdsverschillen: alles wordt anders, diverser. De tijd van vooral doorstromers uit het eigen “bijbehorende” Bachelor’s programma is voorbij. In deze sessie leren de deelnemers spelend met de Mastermind toolkit om voorbij diploma-equivalentie te kijken en onderscheid te maken tussen waar studenten goed in moeten zijn, hoe goed ze moeten zijn, en hoe je dat bij toelating kan vaststellen.
Na afloop heb je kennis over alternatieve manieren van toelating tot een Master programma.
hoger onderwijs
Location: Postwagon 2A
Tijd: 12.15-12.45

#48: Citizenship curriculum development: The Voice of Young Europe (Engels)

Sprekers: Gill Mathews en Geert van Besouw (KSG De Breul)
In deze sessie delen we met u een selectie van de good practices van het project Erasmus+: The Voice of Young Europe. Wij zullen onze motivatie en de resultaten delen van ons project dat in 2015 is gestart met als doel Europees burgerschap in het curriculum te integreren in zeven Europese landen. Een inspirerende sessie waarbij we vele tips & trucs met u zullen delen.
Na afloopt weet je het belang van degelijke procesvoering in het ontwikkelen van een nieuw curriculumonderdeel.
primair- en voortgezet onderwijs
Location:  De Werkwagen
Tijd: 12.30-12.45

#13: Taalhuis-aanpak voor voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid

Sprekers: Sheila Schuijffel (Cubiss), Lianne Knobel (Nieuwe Veste)
In Noord-Brabant en Limburg wordt hard gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. In Nederland zetten we hiervoor de zogenaamde Taalhuis-aanpak in, een netwerkaanpak waarbij veel lokale en regionale partijen betrokken zijn om laaggeletterden te identificeren en ze zover te krijgen dat ze hun laaggeletterdheid aanpakken. Het Taalnetwerk West-Brabant, één van de voorlopers op dit terrein in Nederland nam een kijkje over de grens om te kijken naar de aanpak van andere landen. Ze  wilde weten hoe zij hun succesvolle samenwerking konden borgen voor de toekomst, én daarnaast een volgende stap te zetten. Lianne en Sheila vertellen over wat dit project heeft opgeleverd, en hoe het hen heeft gesterkt in hun visie dat taalvaardigheid slechts een eerste stap is op weg naar zelfredzaamheid en participatie van mensen. En natuurlijk hoe Erasmus+ daaraan heeft bijgedragen en in de toekomst blijft bijdragen.
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 12.30-12.45

#52: Ondernemend Onderwijs – uitvoering aan onderwijsinnovatie

Spreker: Katja Brooijmans (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Het HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways) project is in 2012 gestart en is inmiddels afgerond. Partners uit Spanje, Zweden, Oostenrijk en Bulgarije hebben een kijkje genomen in elkaars keukens. Na afloop van het project is de lokale werkgroep uit ’s Hertogenbosch verder gegaan en het netwerk ‘sH Ondernenemend Onderwijs is daaruit geboren. Het netwerk geeft uitvoering aan onderwijs ontwikkelingen in Den Bosch en houdt daarbij een open blik naar de regio.
Na afloop weet je hoe je een overdraagbaar, werkbaar en bruikbaar concept ontwikkelt voor het ontwerpen van een Triple Heli-vorm.
alle sectoren
Location:  De Houtwagen
Tijd: 12.45.-13.00

#53: Onderwijsmodules voor animal husbandry

Spreker: Gail Wright (Lentiz MBO Maasland)
Animal Husbandry Exchanges in North West Europe (AHENE): Wij hebben acht onderwijsmodules ontwikkeld met drie andere mbo-scholen in Finland, Zweden en Wales. 79 studenten zijn, in het kader van dit Strategisch partnerschap, op uitwisseling geweest. Naast het volgen van lessen hebben zij ervaring opgedaan bij locale bedrijven en boerderijen. Daarbij is gekeken of de in het buitenland opgedane learning outcomes erkend en gevalideerd konden worden in het thuisland. De modules zijn duurzaam en worden na het project aangeboden aan alle mbo-studenten in Europa.   
Na afloop heb je een idee over het samenwerken met buitenlandse scholen en bedrijven en hoe je de student verrijkt voor de toekomst. 
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Houtwagen
Tijd: 13.15-13.45

#09: Beeldspreekuur

Spreker: Else Kramer (Elsekramer.nl)
Dé plek om alle vragen te stellen die je hebt op het gebied van beeld en communicatie. Of laat je oefenfilmpje van de sessie ‘Filmen met je smartphone’ alvast beoordelen door Else Kramer.
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 13.30-14.00

#05: IMPACT: Kinderen voorbereiden op een wereld zonder grenzen

Sprekers: Jasper Kok,(Obs Stedeke), Paul Stuit (APO Saxion Enschede)
In deze sessie wordt een voorbeeld gepresenteerd van een unieke samenwerking tussen Saxion Hogescholen en vijf primaire onderwijsorganisaties uit Europa. De meest belangrijke doelstelling van het project is om kinderen te stimuleren en uit te dagen projecten te doen met kinderen uit andere Europese landen. Er worden trainingsweken georganiseerd met thema's als Europees burgerschap, Europese identiteit, migratie en meertaligheid. Hoe pakken ze dit aan?
Na afloop heb je ideeën over hoe je een intercultureel project kunt opzetten.
primair en hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 13.30-14.30

#20: Pitchen met elan

Spreker: Inge van Erp
Een pitch is een korte presentatie van jezelf of een project waarin je je deskundigheid laat zien en de luisteraar nieuwsgierig maakt naar de rest van jouw verhaal. Een goede pitch weet in een minuut het publiek te boeien omdat je met ELAN presenteert. Elan staat voor Enthousiasme, Liefde voor het vak, Aansluiten bij de doelgroep en Nieuwsgierig maken. Een pitch die gebracht is met elan vergeet je nooit meer.
Na afloop weet je hoe je een pitch moeiteloos laat sprankelen. 
alle sectoren
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 13.45-14.00

#14: Internationaliseren, professionaliseren en innoveren op alle onderwijsniveaus

Spreker: Jaap Gebraad (STC-Group)
Internationalisering is niet per definitie gebonden aan één niveau van onderwijs. Dit geldt zeker voor bepaalde sectoren, waar, voor dezelfde beroepen, in Europa verschillende opleidingsniveaus gelden. Hoe om te gaan met samenwerking op het gebied van internationalisering, professionalisering en innovatie voor een sector waar verschillende onderwijsniveaus bij betrokken zijn?
Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor het realiseren van ambities en doelstellingen, ook op de langere termijn. 
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 13.45-14.15

#27: Inclusive Dance

Ulrika Kinn Svensson (curator), Anne-Marije van der Bersselaar (researcher Fontys Dance Academy)
In this session Fontys Dance Academy will present a content-driven statement on the future of dance, a perspective on the potential of dance in society and the creation of new opportunities to sustain a career in dance. The 3-year Erasmus+ project focused on the Transferable Skills of Dance and Movement Practice and how these skills could offer creative answers to particular needs in other sectors such as participation, urban development and health care. The aim was to prepare dance students of our academies and future dance professionals at large as early as possible for their future professional careers, to enlarge the potential environments where their skills could be applied and increase their employability. 
hoger onderwijs
Location:  Het Onderdelendepot
Tijd: 13.45-14.15

#39: De meerwaarde van Online Language Support, een ervaringsverhaal!

Sprekers: Bea Walma, Gerda Goris, Ezgeamne Abraham, Samuel Mobae (Friesland College)
Twee studenten uit Eritrea vertellen in een tafelgesprek over hun ervaringen met de Online Language Support en het effect hiervan op hun verdere inburgering en ontwikkeling naar opleiding en werk.
Na afloop weet je wat voor positieve invloed deelname aan de Online Language Support op studenten/statushouders heeft.
middelbaar beroepsonderwijs
Location: Postwagon 1B
Tijd: 13.45-14.45

#17: Mag ik ook meedoen?

Spreker: Frank van Schaik (Horizon College)
Volgens onderzoek gaat 7% van mbo-studenten voor stage en studie naar het buitenland. Mag de andere 93% ook meedoen? In deze sessie laten we zien hoe het Horizon College zoveel mogelijk studenten de kans biedt een internationale ervaring op te doen en welke impact dat heeft op de student, de docent en het onderwijs. Ook bieden wij aan om na de sessie geïnteresseerde mbo-scholen verder te ondersteunen om het EMEU-concept vorm te geven.
Na afloop heb je inspiratie en ideeën gekregen over hoe je zoveel mogelijk studenten in je organisatie een internationale ervaring kan laten opdoen en welke impact dat heeft op het leren en lesgeven.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 13.45-14.45

#24: Stories that move. Toolbox tegen discriminatie

Spreker: Guido Gerrichhauzen (Anne Frankhuis)
Antisemitisme, racisme en discriminatie zijn in Europa nog steeds aan de orde van de dag en overal van invloed op het leven van jongeren. De online toolbox Stories that Move stimuleert leerlingen (van 14 – 17 jaar) om kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden.
primair en voortgezet onderwijs
Location: Droogcabine
Tijd: 13.45-14.45

#31B: The Next Erasmus+

Spreker: Lem van Eupen (NA Erasmus+ O&T)
14 miljard euro stelde de Europese Commissie beschikbaar voor 7 jaar Erasmus+. Wat levert dat budget eigenlijk op? Dit jaar werd het programma tussentijds geëvalueerd – wat voor beeld leverde dat op? Maar vooral: wat zijn de resultaten die je zelf ziet – voor individuele deelnemers, voor organisaties, voor de samenleving? En wat voor ideeën heb je om een vervolgprogramma nog relevanter te maken? Ik neem je input graag mee naar ‘Brussel’!
Na afloop heb je inzicht in de ontwikkelingen rond het programma Erasmus+ (resultaten, ideeën voor een vervolgprogramma).
alle sectoren
Location:  De Zandstraalcabine
Tijd: 13.45-14.45

#43: Erasmus+ participant reports

Sprekers: Daan Huberts, Annelies Messelink, Laurens Steehouder (Nuffic)
De deelnemer krijgt een goede indruk van de schat aan informatie die besloten ligt in de participant reports Erasmus+. Scholen en universiteiten kunnen deze informatie gebruiken om mobiliteit van en naar hun eigen instelling te monitoren en beter te scoren op de (ervaren) kwaliteit van deze mobiliteiten.
middelbaar en hoger onderwijs
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 14.00.-14.30

#54: Hoe kan de arbeidsmarkt toegankelijker worden voor laagopgeleiden?

Sprekers: Mabel Lengton (vakschool Het Diekman) en Ivo van Dongen (Stichting Surplus)
Door de instrumenten ”internship carousel”, labour training center” en “evenening school “te combineren wordt de toegang tot de arbeidsmarkt voor laag opgeleiden aanzienlijk verbeterd. Hoe dat werkt hoor je in deze sessie van twee partners Stichting Surplus en Vakschool het Diekman. Zij presenteren de voorlopige resultaten van het project. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd om hun ideeën over de onderwerp te delen.
Na afloop heb je een bron van inspiratie voor nieuwe mogelijkheden.
voortgezet onderwijs
Location:  Houtwagen
Tijd: 14.00-14.30

#49: Interactief aan de slag met impact: Open your Mind to Virtual Teamwork!

Sprekers: Eva Haug, Bernard Smeenk, Randy Bundel (Hogeschool van Amsterdam)
Hoe werk je als studententeams virtueel samen? In deze interactieve workshop worden cases met betrekking tot impact op docenten, studenten, management en partnerinstellingen besproken en voorgelegd. Er wordt gebruik gemaakt van een praktische toolkit die tijdens een Strategisch Partnerschap is ontwikkeld.
hoger onderwijs
Location:  De Werkwagen
Tijd: 14.00-15.00

#46: Vragen en antwoorden over de nieuwe actielijn E+ voor scholen 'School Exchange partnerships'

Sprekers: Elvira Arkesteijn, Bart van den Elzen en Svetlana van Schilfgaarde (NA Erasmus+)
Met ingang van 2018 is er bij Erasmus+ KA2 voor po/vo een nieuw type partnershap waar scholen gebruik van kunnen maken: 'School Exchange Partnerships'. Dit nieuwe type partnerschap maakt het makkelijker voor scholen om een aanvraag te doen die gericht is op het uitwisselen van leerlingen en docenten. In deze sessie geven wij een korte presentatie waarin we vertellen wat de belangrijkste voorwaarden zijn om een School Exchange partnership aan te vragen en geven we tips voor het maken van een goede projectopzet. En natuurlijk is er alle ruimte voor stellen van vragen.
primair- en voortgezet onderwijs
Location:  Postwagon 2B
Tijd: 14.00-15.00

#10: Smartphone fotografie: Anders kijken

Spreker: Else Kramer
Maak van je smartphone een krachtig middel om jouw boodschap over te brengen. Tijdens de workshop leer je in sneltreinvaart hoe je betere foto’s maakt met de camera die je altijd bij je hebt: je eigen smartphone!
Na afloop weet je hoe je goede foto's maakt met je eigen smartphone.
alle sectoren
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 14.15-14.45

#06: Een praktische kennismaking met het ontwikkelen van competenties in vrijwilligerswerk

Spreker: Guus Bremer (EDOS)
Een praktische kennismaking met vrijwilligerswerk en het ontwikkelen van competenties. En hoe ga je hiermee in je eigen organisatie aan de slag? Deze sessie biedt de gelegenheid om de kennis en ervaring van de spreker direct om te zetten in goede voornemens voor je eigen organisatie.
Na afloop weet je hoe je zicht kunt krijgen op de competenties die vrijwilligers verwerven en hoe zij deze extern kunnen aantonen en inzetten.
volwasseneneducatie
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 14.30-15.00

#35: Impact Erasmus+ project Intent: internationale keuzedelen

Sprekers: Gabry Karsdorp (MBO Raad), Hans Diemel (SBB)
Impact Erasmus+ 2.0! In deze workshop beginnen de deelnemers met een verkenning van het project Intent en de projecten Recomfor/Tiptoe. Om zo te komen tot keuzedelen internationaal en de verankering van een internationale kwalificatie in het mbo. In kleiner verband analyseren de deelnemers de keuzedelen en geven advies voor een eventuele update of wijziging.
Na afloop weet je wat de internationale keuzedelen van het Intent-project zijn en heb je een bijdrage geleverd aan de update van deze keuzedelen.
middelbaar beroepsonderwijs
Location:  Postwagon 1A
Tijd: 14.45-15.15

#15: Globitrotterspel

Spreker: Rosanne Severs (Globi)
Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen – de basis voor internationalisering wordt vaak gelegd tijdens uitwisselingen en op reis, en soms al een stuk eerder: bij u in het klaslokaal. Door middel van het Globitrotter bordspel reizen uw leerlingen de wereld rond en maken ze contact met verschillende culturen. Wie lost de interculturele dilemma’s het beste op, maakt de meeste sociale contacten en voltooit daarom als eerste z’n reismissie? Leerlingen komen zo niet alleen in aanraking met allerlei nieuwe situaties, maar worden ook actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie in het algemeen. Tijdens deze workshop gaat u zelf kort aan de slag met dit spel en leert u hoe u op speelse wijze internationalisering en interculturele communicatie kunt incorporeren in uw reguliere lessen.

primair en voortgezet onderwijs
Location:  Wachtkamer 5
Tijd: 14.45-15.45

#28: Spread the word: je project Erasmus+ op Facebook

Sprekers: Nicolette Cameron, Anne Lutgerink Nuffic
Heb je een Facebook-pagina over je project maar weet je niet zo goed wat je ermee moet? Zou je het meer willen inzetten voor promotie van je project? In deze workshop krijg je superhandige tips om je successen te delen met zoveel mogelijk volgers!
alle sectoren
Location:  Het Onderdelendepot
Tijd: 15.00-15.30

#40: Hoe coach je laaggeletterde volwassenen? Een inspiratiesessie vol met tips!

Spreker: Kaatje Dalderop (Stichting Melkweg+)
Door de snel veranderende wereld wordt er steeds meer een beroep gedaan op nieuwe vaardigheden om met deze veranderingen te kunnen omgaan. Naast het werken aan basisvaardigheden is het voor leerders in het volwassenenonderwijs ook belangrijk om zelfstandig nieuwe leerstappen te leren zetten en nieuwe kennis op te doen.
Na afloop weet je wat de rol van een begeleider kan zijn op het zelfstandig leren van volwassenen. 
volwasseneneducatie
Location:  Postwagon 1B
Tijd: 15.00-15.30

#55: Internationalisering for all binnen je eigen organisatie

Spreker: Elke van der Valk (Fontys Hogeschool)
Tijdens deze sessie leggen medewerkers van Fontys uit hoe zij geld van Erasmus+ hebben ingezet om alle instituten binnen Fontys de kans te geven internationalisering op de kaart te zetten binnen de gedachtengang van Erasmus+. Wat begon als een leuk project bleek achteraf een win-win situatie te zijn voor instituten enerzijds en het centrale international office anderzijds. Na het voorbeeld wordt er in groepen gewerkt om nieuwe ideeën te bedenken.
Na afloop weet je Hoe je óók met (OS)budget van Erasmus+ kan omgaan en zo internationalisering voor iedereen binnen de eigen instelling toegankelijk maakt.
middelbaar en hoger beroepsonderwijs
Location:  De Houtwagen
Tijd: 15.00-15.45

#21: Kleur en kleding!

Spreker: Inge van Erp
Kleding communiceert: met materiaal, stijl en vooral kleur laat je zien wie je bent. Met de juiste kleding trek je de aandacht naar jou en je relaas toe en blijft je boodschap beter hangen. Tijdens deze interactieve workshop krijg je inzichten hoe je je kleding optimaal laat communiceren bij jouw persoonlijkheid en jouw verhaal. 
Na afloop weet je hoe je met de juiste kleding de aandacht naar jouw verhaal toetrekt.
alle sectoren
Location:  Het Ketelhuis
Tijd: 15.15-15.45

#36: Hang de ballonnen maar op, Leven Lang Leren is een feestje!

Sprekers: Lidwien Vos de Wael (Learn for Life) en Lianne Knobel (Nieuwe Veste)
Het Festival van het Leren ontwikkelde zich de enorm de afgelopen jaren. Dit is mede te danken aan inspiratie en inzichten die via Erasmus+ werden verkregen, zoals het EIFEL-project. Learn for Life vertelt in een beeldend vraag- en antwoordspel hoe zij EIFEL organiseerde, wat belangrijke succesfactoren waren en welke resultaten het opleverde. De komende jaren bouwt het Festival aan sterke regionale strategische partnerschappen rond leven lang leren. Ook bij dit proces maken we gebruik van de inzichten die de Europese contacten opleverden. 
Na afloop weet je hoe je een KA1-project zodanig kan organiseren dat het ook wérkelijk de expertise oplevert waar de organisatie en deelnemers behoefte aan hebben. 
volwasseneneducatie
Location:  Postwagen 1A
Tijd: 15.15-15.45

#07: Winnaar Europese best practice prijs etwinning: 'Migrants and Refugees'

Spreker: Amanda van Dijk (Carolus Clusius College)

eTwinning-project ‘Migrants and Refugees’ heeft gedraaid op het Carolus Clusius College in Zwolle met vier andere scholen uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk. Het project duurde 4 maanden. Zowel vanuit de literatuur als vanuit een onderzoekende houding hebben leerlingen gewerkt aan dit actuele thema. Het eindresultaat was een gezamenlijk digitaal magazine. Het project heeft een nationale en Europese prijs gewonnen. De kracht van dit project ligt in de opbouw en het gegeven dat leerlingen gestimuleerd worden zelf kritisch na te leren denken. In deze sessie wordt er ingegaan op wat een 'project' een goed project maakt.
Na afloop hebben deelnemers inzicht gekregen in het raamwerk van het project. Het raamwerk kan en mag gebruikt worden voor elk ander actueel onderwerp.

voortgezet onderwijs
Location:  Wachtkamer 1
Tijd: 15.15-15.45

#11: One Thousand flowers in Delft

Spreker: Renata Klaassen (TU Delft)

Hoe maak je de “classroom” internationaler? De TU Delft wordt steeds meer een internationale gemeenschap. Het aantal inkomende studenten stijgt. Om docenten voor te bereiden op de voortschrijdende internationalisering en globalisering van het onderwijs is de TU Delft een project gestart met de naam “One Thousand Flowers in Delft”. “The Flowers” benadering is een methode om docenten te stimuleren om internationalisering voor het voetlicht te brengen in hun eigen “classroom”. Om internationale vaardigheden, kennis en houding zodanig toe te passen dat zij geïntegreerd worden in het reguliere curriculum.

hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 2
Tijd: 15.15-15.45

#18: My Erasmus Mundus experience (Engels)

Sprekers: Ruxandra Aelenei (“Planet Europe” Erasmus Mundus Master Programme alumna)
Tijdens deze Engelstalige sessie vertelt Ruxandra over haar persoonlijke ervaringen als een Erasmus Mundus Student. Ze vertelt welke invloed haar periode in Nederland (Nijmegen) en het Verenigd Koninkrijk (Cardiff) heeft gehad op haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Na afloop weet je hoe Erasmus Mundus het leven van een student, op zowel professioneel als persoonlijk gebied, op een positieve manier kan beïnvloeden.
hoger onderwijs
Location:  Wachtkamer 6
Tijd: 15.15-15.45

#25: Zo wordt een kwaliteitscultuur zichtbaar en beter

Sprekers: Birgit Grimbergen (REA College), Guus van Beek (EQUASS)
In deze sessie gaat het over aandacht voor de kwaliteitscultuur van de school en het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers. Tijdens de workshop leer je welke aspecten van belang zijn voor een kwaliteitscultuur en hoe je kunt vaststellen in welke mate je hieraan voldoet. Aan de hand van een concrete casus ga je verbetervoorstellen formuleren en deze vergelijken met de oplossingen die er in de casus hebben plaatsgevonden. Wil je weten hoe je aan kwaliteitscultuur en kwaliteitsbewustzijn kan werken kijk dan naar onze film op YouTube.
Na afloop heb je een instrument om kwaliteitscultuur zichtbaar te maken, om prioriteiten te bepalen en om zichtbaar te verbeteren.
middelbaar en hoger onderwijs
Location:  De Droogcabine
Tijd: 15.15-15.45

#32: Pubquiz Erasmus+ 30 jaar: wat weet jij ervan?

Quiz masters: Frank Nentenaar, Cyril van Es
Met de Pubquiz duiken we in de geschiedenis van 30 jaar Erasmus+ en de voorlopers. Wanneer startte de Europese Onderwiisprogramma's echt? Wie zijn de grondleggers? Hoeveel studenten hebben inmiddels een Eramsus beurs gekregen? Na deze sessie bent u weer helemaal bijgepraat.
Na afloop heb je je kennis over de geschiedenis van het programma Erasmus+ opgefrist!
alle sectoren
Location: De Zandstraalcabine
Tijd: 15.15-15.45

#44: Geo-Water: Europese jongeren adviseren echte opdrachtgevers

Spreker: Kees Siderius (IVN)
Leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland zetten in dit project zelf adviesbureaus op en werken in een internationale setting aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken. Waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit zijn hoofdthema’s die in al deze landen spelen. De waterschappen zorgen voor opdrachten in de vorm van ‘real life assignments’. In deze sessie laat Kees Siderius van IVN zien wat het adviseren van echte opdrachtgevers de Europese jongeren oplevert.
voortgezet onderwijs
Location:  Postwagon 2A
Tijd: 16.00-16.45

Plenaire afsluiting

Ludieke Wrap up The Cyclepaths
 
Uitreiking Mobility Awards 
Het NA heeft een ervaringsverhalenwedstrijd voor studenten en professionals georganiseerd in het kader van Erasmus+ 30 jaar.
 
Speech Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Slotwoord door Lem van Eupen, directeur NA Erasmus+ Onderwijs & Training.
alle sectoren
Location:  Grote podium (plenair)
Top