Informatiemarkt

 

Bezoektijden informatiemarkt: Ontvangst: 09.00 - 10.00 uur | Lunchpauze: 12.30 - 14.00 uur | Borrel: 16.45 - 17.30 uur

 

     

 

 

Informatiemarkt
Tijd
Activiteit:
Locatie

 

Tijd: ..

Nationaal Agentschap Erasmus+

Op de informatietafel vind je informatie en documentatie over het Europese subsidieprogramma Erasmus+ en de voorlopers zoals het Programma Een Leven Lang Leren, Comenius (po-vo), Leonardo da Vinci (mbo/ho), Erasmus (ho) en Grundtvig (volwasseneneducatie).  
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Nationaal Coördinatiepunt ECVET

Contact: Jessica Spithoven
ECVET is een Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET (NCP ECVET) verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken. Daarnaast faciliteert het NCP bij verkenning van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit binnen Nederland. Meer informatie over de ECVET-pilots vindt u op de website onder ECVET en LLL; In de praktijk.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Nationaal Coördinatiepunt EQAVET

Contact: Alie Kamphuis 
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) in Nederland is de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk. Een belangrijke taak is het samenbrengen, informeren en activeren van de verschillende stakeholders en actoren. Daarnaast bevordert het NCP waar mogelijk het werken aan kwaliteit in het mbo. Focus ligt op het werken aan kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur. Een ander belangrijk aandachtspunt is het samenbrengen van alle initiatieven die er zijn wat betreft het werken aan kwaliteit, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Euroguidance Nederland 

Contact: Peter van Deursen
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang ontwikkelen. De activiteiten zijn daarbij gericht op het samenbrengen en vergroten van kennis en kunde. Euroguidance Nederland staat voor professionele loopbaanbegeleiders, betere mobiliteit en samenwerking op loopbaanontwikkeling en –begeleiding in Nederland en Europa. Euroguidance Nederland streeft naar een leven lang leren met loopbaanontwikkeling en –begeleiding, voor optimale deelname aan de samenleving voor iedereen, vandaag en morgen.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

NSS EPALE - Electronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Contact: Marissa van der Valk
EPALE is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen. Het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) is een initiatief van de Europese Commissie en maakt deel uit van het subsidieprogramma Erasmus+.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

eTwinning 

Contact: Sushama Doubri
eTwinning is de online community voor scholen in Europa. eTwinning. Het is een platform voor personeel (leraren, directeuren, bibliothecarissen, enzovoort) dat werkzaam is op een school in een van de Europese landen. Zij kunnen via het platform communiceren, samenwerken, projecten ontwikkelen en delen.  
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

GLOBI-TROTTERspel

Contact: Rosanne Severs (Globi)
Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen. Het globitrotterspel is een praktische en laagdrempelige lesmethode om actief aan de slag te gaan met internationale & interculturele vaardigheden. Middels het bordspel reizen de leerlingen de wereld rond en maken contact met verschillende culturen. Ze worden actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie.
 
Het spel is geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 en 4. Bezoek onze informatietafel en maak kennis met het spel. Meer informatie vind je ook op de website.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Sociale Media voor projectdisseminatie

Contact: Bas Luijten (ROC Ter aa)
Op onze informatietafel inspireren we graag andere bezoekers hoe je Social Media in kunt
zetten in de disseminatie van je project. Het gaat hierbij met name om het inzetten van een roulerend Instagram-account bij studenten in het buitenland. Er is ook aandacht voor een Facebookpagina en de blogs/vlogs die studenten in het buitenland bijhouden..

Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Action learning voor duurzame inzetbaarheid

Contact: Jos Gabriëls (Railcenter)
Met elf opleiders uit vijf verschillende landen samen een opleiding ontwikkelen die voor heel Europa toegankelijk is. Samen het competentieprofiel  en ontwikkelplan van en voor de toekomstige opleider ontwikkelen. Hoe doe je dat? Kom naar onze informatiestand en wij informeren jou hoe wij deze samenwerking hebben aangepakt. Een samenwerking die heeft geresulteerd in nieuwe ideeën, tastbare resultaten. Andere doelgroepen volgen inmiddels ons voorbeeld omdat internationale uitwisseling meer oplevert dan het kost!

Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Ambassadors of the Europe of Tomorrow

Contact: Emilie Baffie (Ambassade de France)
60 years after the Treaties of Rome, Europe faces many political challenges. But, for millions of men and women across the continent, Europe is already a reality. It is this reality that the French Ministry for Europe and Foreign Affairs has chosen to present, in partnership with the European Commission, by highlighting the human side of Europe thanks to a very original photo exhibition dedicated to “Erasmus+” families. At the crossroad between several cultures and countries, these couples and their children embody quite naturally the European project and the vision of Robert Schuman, the idea that Europe has become a tangible human reality. Designed initially as a fresco by the communication teams of the Quay d’Orsay, this exhibition uses the graphic universe of the union of the stars of the European flag and the heavens. Astronomy enthusiasts will perhaps recognize the constellation of Taurus, hidden between the lines that unite these Erasmus generations, a small nod to the myth of Europa.“Europe will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. “Robert Schuman, French Minister of Foreign Affairs, one of the founding fathers of Europe. 1950.

Location: Plein Erasmus+

 

Informatiemarkt
Tijd
Activiteit:
Locatie

 

Tijd: ..

Nationaal Agentschap Erasmus+

Op de informatietafel vind je informatie en documentatie over het Europese subsidieprogramma Erasmus+ en de voorlopers zoals het Programma Een Leven Lang Leren, Comenius (po-vo), Leonardo da Vinci (mbo/ho), Erasmus (ho) en Grundtvig (volwasseneneducatie).  
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Nationaal Coördinatiepunt ECVET

Contact: Jessica Spithoven
ECVET is een Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET (NCP ECVET) verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken. Daarnaast faciliteert het NCP bij verkenning van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit binnen Nederland. Meer informatie over de ECVET-pilots vindt u op de website onder ECVET en LLL; In de praktijk.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Nationaal Coördinatiepunt EQAVET

Contact: Alie Kamphuis 
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) in Nederland is de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk. Een belangrijke taak is het samenbrengen, informeren en activeren van de verschillende stakeholders en actoren. Daarnaast bevordert het NCP waar mogelijk het werken aan kwaliteit in het mbo. Focus ligt op het werken aan kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur. Een ander belangrijk aandachtspunt is het samenbrengen van alle initiatieven die er zijn wat betreft het werken aan kwaliteit, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Euroguidance Nederland 

Contact: Peter van Deursen
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang ontwikkelen. De activiteiten zijn daarbij gericht op het samenbrengen en vergroten van kennis en kunde. Euroguidance Nederland staat voor professionele loopbaanbegeleiders, betere mobiliteit en samenwerking op loopbaanontwikkeling en –begeleiding in Nederland en Europa. Euroguidance Nederland streeft naar een leven lang leren met loopbaanontwikkeling en –begeleiding, voor optimale deelname aan de samenleving voor iedereen, vandaag en morgen.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

NSS EPALE - Electronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Contact: Marissa van der Valk
EPALE is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen. Het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) is een initiatief van de Europese Commissie en maakt deel uit van het subsidieprogramma Erasmus+.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

eTwinning 

Contact: Sushama Doubri
eTwinning is de online community voor scholen in Europa. eTwinning. Het is een platform voor personeel (leraren, directeuren, bibliothecarissen, enzovoort) dat werkzaam is op een school in een van de Europese landen. Zij kunnen via het platform communiceren, samenwerken, projecten ontwikkelen en delen.  
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

GLOBI-TROTTERspel

Contact: Rosanne Severs (Globi)
Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen. Het globitrotterspel is een praktische en laagdrempelige lesmethode om actief aan de slag te gaan met internationale & interculturele vaardigheden. Middels het bordspel reizen de leerlingen de wereld rond en maken contact met verschillende culturen. Ze worden actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie.
 
Het spel is geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 en 4. Bezoek onze informatietafel en maak kennis met het spel. Meer informatie vind je ook op de website.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Sociale Media voor projectdisseminatie

Contact: Bas Luijten (ROC Ter aa)
Op onze informatietafel inspireren we graag andere bezoekers hoe je Social Media in kunt
zetten in de disseminatie van je project. Het gaat hierbij met name om het inzetten van een roulerend Instagram-account bij studenten in het buitenland. Er is ook aandacht voor een Facebookpagina en de blogs/vlogs die studenten in het buitenland bijhouden..

Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Action learning voor duurzame inzetbaarheid

Contact: Jos Gabriëls (Railcenter)
Met elf opleiders uit vijf verschillende landen samen een opleiding ontwikkelen die voor heel Europa toegankelijk is. Samen het competentieprofiel  en ontwikkelplan van en voor de toekomstige opleider ontwikkelen. Hoe doe je dat? Kom naar onze informatiestand en wij informeren jou hoe wij deze samenwerking hebben aangepakt. Een samenwerking die heeft geresulteerd in nieuwe ideeën, tastbare resultaten. Andere doelgroepen volgen inmiddels ons voorbeeld omdat internationale uitwisseling meer oplevert dan het kost!

Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Ambassadors of the Europe of Tomorrow

Contact: Emilie Baffie (Ambassade de France)
60 years after the Treaties of Rome, Europe faces many political challenges. But, for millions of men and women across the continent, Europe is already a reality. It is this reality that the French Ministry for Europe and Foreign Affairs has chosen to present, in partnership with the European Commission, by highlighting the human side of Europe thanks to a very original photo exhibition dedicated to “Erasmus+” families. At the crossroad between several cultures and countries, these couples and their children embody quite naturally the European project and the vision of Robert Schuman, the idea that Europe has become a tangible human reality. Designed initially as a fresco by the communication teams of the Quay d’Orsay, this exhibition uses the graphic universe of the union of the stars of the European flag and the heavens. Astronomy enthusiasts will perhaps recognize the constellation of Taurus, hidden between the lines that unite these Erasmus generations, a small nod to the myth of Europa.“Europe will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. “Robert Schuman, French Minister of Foreign Affairs, one of the founding fathers of Europe. 1950.

Location: Plein Erasmus+

 

Informatiemarkt
Tijd
Activiteit:
Locatie

 

Tijd: ..

Nationaal Agentschap Erasmus+

Op de informatietafel vind je informatie en documentatie over het Europese subsidieprogramma Erasmus+ en de voorlopers zoals het Programma Een Leven Lang Leren, Comenius (po-vo), Leonardo da Vinci (mbo/ho), Erasmus (ho) en Grundtvig (volwasseneneducatie).  
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Nationaal Coördinatiepunt ECVET

Contact: Jessica Spithoven
ECVET is een Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET (NCP ECVET) verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken. Daarnaast faciliteert het NCP bij verkenning van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit binnen Nederland. Meer informatie over de ECVET-pilots vindt u op de website onder ECVET en LLL; In de praktijk.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Nationaal Coördinatiepunt EQAVET

Contact: Alie Kamphuis 
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) in Nederland is de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk. Een belangrijke taak is het samenbrengen, informeren en activeren van de verschillende stakeholders en actoren. Daarnaast bevordert het NCP waar mogelijk het werken aan kwaliteit in het mbo. Focus ligt op het werken aan kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur. Een ander belangrijk aandachtspunt is het samenbrengen van alle initiatieven die er zijn wat betreft het werken aan kwaliteit, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Euroguidance Nederland 

Contact: Peter van Deursen
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang ontwikkelen. De activiteiten zijn daarbij gericht op het samenbrengen en vergroten van kennis en kunde. Euroguidance Nederland staat voor professionele loopbaanbegeleiders, betere mobiliteit en samenwerking op loopbaanontwikkeling en –begeleiding in Nederland en Europa. Euroguidance Nederland streeft naar een leven lang leren met loopbaanontwikkeling en –begeleiding, voor optimale deelname aan de samenleving voor iedereen, vandaag en morgen.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

NSS EPALE - Electronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Contact: Marissa van der Valk
EPALE is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen. Het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) is een initiatief van de Europese Commissie en maakt deel uit van het subsidieprogramma Erasmus+.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

eTwinning 

Contact: Sushama Doubri
eTwinning is de online community voor scholen in Europa. eTwinning. Het is een platform voor personeel (leraren, directeuren, bibliothecarissen, enzovoort) dat werkzaam is op een school in een van de Europese landen. Zij kunnen via het platform communiceren, samenwerken, projecten ontwikkelen en delen.  
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

GLOBI-TROTTERspel

Contact: Rosanne Severs (Globi)
Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen. Het globitrotterspel is een praktische en laagdrempelige lesmethode om actief aan de slag te gaan met internationale & interculturele vaardigheden. Middels het bordspel reizen de leerlingen de wereld rond en maken contact met verschillende culturen. Ze worden actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie.
 
Het spel is geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 en 4. Bezoek onze informatietafel en maak kennis met het spel. Meer informatie vind je ook op de website.
Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Sociale Media voor projectdisseminatie

Contact: Bas Luijten (ROC Ter aa)
Op onze informatietafel inspireren we graag andere bezoekers hoe je Social Media in kunt
zetten in de disseminatie van je project. Het gaat hierbij met name om het inzetten van een roulerend Instagram-account bij studenten in het buitenland. Er is ook aandacht voor een Facebookpagina en de blogs/vlogs die studenten in het buitenland bijhouden..

Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Action learning voor duurzame inzetbaarheid

Contact: Jos Gabriëls (Railcenter)
Met elf opleiders uit vijf verschillende landen samen een opleiding ontwikkelen die voor heel Europa toegankelijk is. Samen het competentieprofiel  en ontwikkelplan van en voor de toekomstige opleider ontwikkelen. Hoe doe je dat? Kom naar onze informatiestand en wij informeren jou hoe wij deze samenwerking hebben aangepakt. Een samenwerking die heeft geresulteerd in nieuwe ideeën, tastbare resultaten. Andere doelgroepen volgen inmiddels ons voorbeeld omdat internationale uitwisseling meer oplevert dan het kost!

Location: Plein Erasmus+
Tijd: ..

Ambassadors of the Europe of Tomorrow

Contact: Emilie Baffie (Ambassade de France)
60 years after the Treaties of Rome, Europe faces many political challenges. But, for millions of men and women across the continent, Europe is already a reality. It is this reality that the French Ministry for Europe and Foreign Affairs has chosen to present, in partnership with the European Commission, by highlighting the human side of Europe thanks to a very original photo exhibition dedicated to “Erasmus+” families. At the crossroad between several cultures and countries, these couples and their children embody quite naturally the European project and the vision of Robert Schuman, the idea that Europe has become a tangible human reality. Designed initially as a fresco by the communication teams of the Quay d’Orsay, this exhibition uses the graphic universe of the union of the stars of the European flag and the heavens. Astronomy enthusiasts will perhaps recognize the constellation of Taurus, hidden between the lines that unite these Erasmus generations, a small nod to the myth of Europa.“Europe will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. “Robert Schuman, French Minister of Foreign Affairs, one of the founding fathers of Europe. 1950.

Location: Plein Erasmus+
Top