Veel gestelde vragen (FAQ)

Wie beoordeelt de aanvragen?
Wie kan een aanvraag indienen?
Wordt er in Erasmus+ nog gewerkt met een tussenrapportage en bijstelling?
Wordt taalvoorbereiding vergoed?
Zijn aaneensluitende studieperiodes op verschillende locaties onder joint en double degree programma’s nog mogelijk?
Zijn de kosten voor voorbereidende bezoeken (preparatory visits) subsidiabel binnen E+?
Zijn de PI-codes van alle organisaties verplicht om in te vullen?
Zijn er informatiebijeenkomsten gepland?
Zijn er maximale bedragen verbonden aan de subsidiabele kostenposten?
Zijn er nog wijzigingen m.b.t. de afronding van de verblijfsperiode?
Zijn Letters of Intent verplicht bij Mobiliteitsaanvragen KA1 mbo?
Zijn Letters of Intent verplicht bij mobiliteitsaanvragen PO/VO?
Zijn we als instelling verplicht dit format van de LA te gebruiken?
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.