Deadline

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

De activiteiten in Erasmus+ zijn te onderscheiden in centrale en decentrale acties. Een aanvraag voor activiteiten die onder de decentrale acties vallen, moeten nationaal worden ingediend bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training of het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.
Een aanvraag voor activiteiten die onder de centrales acties vallen moet worden ingediend bij de Europese Commissie EACEA, het uitvoerend agentschap voor onderwijs en cultuur te Brussel.


                          Activiteiten Erasmus+            
Decentrale acties Centrale acties
Key Action 1       
 • Individuele mobiliteit
  (onderwijs en jeugd)                             
 • Joint Master Degree Erasmus Mundus
 • Grootschalige evenementen i.h.k.v. EU-vrijwilligerswerk
Key Action 2  
 • Strategische partnerschappen
  (onderwijs en jeugd)                             
 • Knowlegde Alliances
 • Sector Skills Alliances
 • Capaciteitsopbouw hoger onderwijs
 • Capaciteitsopbouw Jeugd
Key Action 3  
 • Gestructureerde dialoog (jeugd)                             
 • Beleidsontwikkeling
 • Jean-Monnet
 • Sport
                                         

Lees meer over de subsidiemogelijkheden Erasmus+.

Deadline 2018 mbo | Joint qualifications in VET KA3

31 januari 2018 - Een oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren.

Deadline 2018 onderwijs | Mobiliteit: subsidieaanvraag KA1

01 februari 2018 - 12.00 uur CET. Transnationale leermogelijkheden voor studenten en personeel in de onderwijssector.

Deadline 1-2018 jeugd | Mobiliteit: subsidieaanvraag KA1

15 februari 2018 - 12.00 uur CET. Mobiliteit voor jongeren en jongerenwerkers

Deadline 1-2018 jeugd | Strategische partnerschappen: subsidieaanvraag KA2

15 februari 2018 - 12.00 uur CET. Samenwerking voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.

Deadline 2018 hoger onderwijs | Erasmus Mundus Joint Master

15 februari 2018 - Een gezamenlijk internationaal masterprogramma (joint master degree) wordt aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hoger onderwijsinstellingen.

Deadline 1-2018 jeugd | Ontmoetingen jongeren en beleidsmakers: subsidieaanvraag KA3

15 februari 2018 -

Deadline 2018 ho | Jean Monnet-acties: subsidieaanvraag

22 februari 2018 - 12.00 uur CET. Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan instellingen en verenigingen, netwerken, projecten

Deadline 2018 mbo | Sector Skills Alliances subsidieaanvraag KA2

28 februari 2018 - SSA voor sectorspecifieke vaardigheden zijn partnerschappen tussen mbo-onderwijsorganisaties en ondernemingen.

Deadline 2018 ho | Kennisallianties: subsidieaanvraag KA2

28 februari 2018 - Kennisallianties (knowledge alliances) zijn sectoroverstijgende, grootschalige partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen.

Deadline 2018 ho | Capaciteitsopbouw: subsidieaanvraag KA2

28 februari 2018 - Samenwerkingsprojecten met partnerlanden voor de modernisering van onderwijsinstellingen en -systemen.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.