VERSLAG | Voorlichtingsbijeenkomst Call 2018 mbo

16 november 2017

Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen die voor, in of met het beroepsonderwijs werkt, meer te weten komen over de mogelijkheden van dit Europese subsidieprogramma in 2018.

In een internationale context opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken uit het beroepsonderwijs oplossen?
Door Europese strategische samenwerking kunnen partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk bijdragen aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van innovatieve producten voor het beroepsonderwijs, het uitwisselen van good practises of het versterken van de samenwerking tussen actoren uit het onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven.
Wilt u hier meer over weten?
In de ochtend vindt er voorlichting plaats voor deze strategische partnerschappen (KA2 mbo).


Voorlichting over Call 2018 Strategische partnerschappen (KA2 mbo)

 9.30 | Inloop en ontvangst
 10.00 | Voorlichting Erasmus+ voor het mbo
 12.15 | Netwerklunch


Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen in het buitenland, als student of professional?
Door deel te nemen aan internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het mbo de kans om hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen. Studenten kunnen stage lopen of studeren in Europa tijdens of vlak na hun opleiding. Ook professionals uit het mbo kunnen via job shadowing nieuwe ervaringen opdoen, die zij in Nederland kunnen gebruiken om de kwaliteit van de beroepsopleidingen te verbeteren.
Wilt u hier meer over weten?
In de middag vindt er voorlichting plaats voor deze internationale mobiliteiten (KA1 mbo).

Voorlichting over Call 2018 Mobiliteit (KA1 mbo)

 12.15| Netwerklunch
 12.45| Introductie voor nieuwkomers: Wat is Erasmus+ Mobiliteit?
 13.15| Inspiratieworkshops Ronde 1
 
  • Social inclusion: Expertisecentrum handicap + studie deelt ervaringen met agendering van social inclusion in het onderwijs. In de workshop komen de volgende vragen aan de orde:
    - Waarom aandacht voor social inclusion?
    - Hoe verwoord je social inclusion in een aanvraag?
    - Hoe creëer je draagvlak?
  • Impact van Erasmus+: hoe bereik je meer impact?
 14.15| Inspiratieworkshops Ronde 2
 
  • Social inclusion: het Nederlands Jeugdinstituut deelt ervaringen en projecten met kwetsbare doelgroepen in een buitenschoolse setting. Hoe kunnen die gebruikt worden in het beroepsonderwijs?
  • Aan de slag met social inclusion in KA1: mbo scholen delen met elkaar ideeën en activiteiten
 15.15| Informatie over Call 2018 Mobiliteit (KA1)
 16.15

| Einde bijeenkomst


Registratie
De bijeenkomst vindt plaats op 16 november 2017 van 9.00 tot 16.15 uur, inclusief lunch, bij Seats2Meet, Moreelsepark 65 in Utrecht.
In het registratieformulier kunt u aangeven welk programmaonderdeel u wilt volgen: in de ochtend KA2 mbo Strategische partnerschappen en/of in de middag KA1 mbo Mobiliteit.

De registratie is gesloten. Als je nog wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar mbo-ve@erasmusplus.nl. Graag met vermelding 'Voorlichtingsbijeenkomst mbo'.

Alvast meer weten?
Meer informatie over het subsidieprogramma Erasmus+ kunt u HIER (link website Erasmus+) vinden. In de aanloop naar deze bijeenkomst alvast vragen over Erasmus+? Kent u het programma al en wilt u een adviesgesprek? Neem dan contact op via mbo-ve@erasmusplus.nl.   

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.