TCA contact seminar 2017 - Enhancing Digital Competences

17 september 2017

17-20 september 2017 | Geef je op vóór 20 april 2017

Het sectoroverstijgend contactseminar wordt georganiseerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Estland. Deelname is mogelijk vanuit alle programmalanden. Het seminar vindt plaats in het kader van het Europese voorzitterschap van Estland.


Theme

Digital technologies are key drivers of innovation, growth and job creation in the global world. Not everybody however, has the knowledge, skills and attitudes to be able to use digital technologies in a critical, collaborative and creative way. According to studies 30% of all Europeans are digitally illiterate (older people, less educated youth, lower income families, migrants, at risk of social exclusion, etc.). The lack of digital competence of a large part of the EU population has dramatic repercussions on their employability perspective. In the EU 42% of people with no core computer skills are inactive in the labour market. Digital competence is becoming a must for employability and active citizenship, especially as it is expected that 90% of jobs in the near future will require ICT skills of some level.

Digital competence refers to the ability to use digital technologies. It involves the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, leisure and communication. It is underpinned by basic skills in ICT: the use of computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to communicate and participate in collaborative networks via the Internet.


One of the main challenges that require actions from educational sector is how to prepare the population to constantly keep updating digital competences in order to adapt in technologically diverse environment. Transnational collaboration and exchange of innovative ideas between European educational institutions through Erasmus+ programme is an opportunity for tackling these issues.


Vergoedingen

De reis- en verblijfskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland. 


Procedure

Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.


Deelname

Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan het motivatieformulier in en stuur deze uiterlijk 30 maart a.s. retour. 

Er is per onderwijssector één plaats voor deelname gereserveerd. Deelname vanuit het mbo is niet meer mogelijk.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.