VERSLAG | Monitoringsbijeenkomst KA1-projecten Call 2016

VERSLAG | Monitoringsbijeenkomst KA1-projecten Call 2016

13 juni 2017

volwasseneneducatie

Projectcoördinatoren van toegekende mobiliteitsprojecten KA1 in de Call 2016 namen deel aan deze monitoringsbijeenkomst. Nagenoeg waren van alle projecten één of meerdere deelnemers aanwezig. Elf deelnemers van acht organisaties namen deel. 


Na het ontvangst en de introductie leerden de deelnemers elkaar en elkaars projecten met speeddating beter kennen.  In twee rondes gingen de deelnemers in tweetallen in gesprek over:     

    • hoe je impact bereikt met je project
    • hoe je de opgedane kennis in je project in de organisatie inbed.


De speeddating werkte erg goed omdat deelnemers elkaar na de introductie konden opzoeken op inhoudelijke raakvlakken, die er bleken te zijn. De gesprekken waren daarom geanimeerd, de plenaire discussie over de twee thema’s overigens ook. 

Stichting Barka was bijvoorbeeld erg in trek door het vertalen van de ‘community’-aanpak in Polen naar Nederland, maar ook doordat zij aandacht geven aan de terugkeer naar eigen land. 


Bij de gesprekken over impact was men het er vooral over eens dat het voor een individu een leerproces betreft om de ervaring te ondergaan en je die eigen te maken. Het gaat er ook om hoe je een en ander vervolgens gaat implementeren.


Leeruitkomsten

Wat betreft leeruitkomsten, werd een spanning tussen het formulier en de werkelijkheid van ve-organisaties waargenomen. Er blijkt veel weerstand te zijn bij ve-instellingen om dit vooraf concreet te maken. Immers, zo was de gedachte, pas als je er geweest bent, kun je nagaan wat je nu precies geleerd hebt.

Die gedachte hebben wij proberen om te buigen door duidelijk te maken dat in de praktijk de meeste beschrijvingen van leeruitkomsten vooraf toch minder vaag zouden kunnen zijn en dat concretere leeruitkomsten er ook voor zorgen dat erachteraf getoetst kan worden of deze al dan niet behaald zijn. Het is ook niet erg als dat niet het geval is, of dat andere leeruitkomsten behaald zijn.


Regelgeving

Met de presentatie over regelgeving kregen de deelnemers veel vragen beantwoord over de interim rapportage en de financiële regelgeving. 

Op de vraag hoe men het beste kon verdergaan ná het project zijn verschillende suggesties gedaan, zoals: van een KA1- naar een KA2-aanvraag gaan; goede projectpromotie en lobbyen; cofinanciering vinden bij andere partijen en samenwerking met andere relevante partijen.


Het antwoord op de vraag over de minimale duur van een mobiliteit binnen de volwasseneneducatie is twee dagen, exclusief reistijd. In de programme guide staat het volgende op pagina 70: 'Duration of activity: From 2 days to 2 months, excluding travel time. The minimum 2 days must be consecutive.'


EPALE

Tijdens de ochtend werd ook inspiratie opgedaan voor verhalen op EPALE, het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa. Verschillende deelnemers hadden materiaal meegenomen om deze met de andere aanwezigen te delen. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.