VERSLAG | Monitoringsbijeenkomst KA1 mbo Mobiliteit

VERSLAG | Monitoringsbijeenkomst KA1 mbo Mobiliteit

22 juni 2017

middelbaar beroepsonderwijs

Op donderdag 22 juni vond in Utrecht een groepsmonitoring voor KA1 mbo plaats. Thema van deze bijeenkomst was de rol van internationale mobiliteit van docenten en staf in hun professionalisering. De bijeenkomst is een vervolg op een monitoringsbijeenkomst in 2016 waarin  coördinatoren en HR-medewerkers samen verkend hebben waar internationalisering en HR-beleid elkaar kunnen versterken. Hieronder beschrijven we per onderdeel kort de hoofdpunten.


Opening: de context

Ellen Hanselman, directeur van NA Erasmus+ mbo-ve, trapt de bijeenkomst af. Professionalisering is een nationaal accent van het Erasmus+-programma in Nederland, waarbij de focus vooral op KA1 ligt. Stafmobiliteit levert een bijdrage aan de professionalisering van medewerkers. De impact is onder meer persoonlijke ontwikkeling, versterking van 21st century skills, beter in staat zijn goed onderwijs neer te zetten en meer werkplezier. Meestal wordt stafmobiliteit nog niet strategisch ingezet binnen het professionaliseringsbeleid.


Professionaliseren met impact

Linda Medendorp, senior consultant bij CINOP Advies, schetst de laatste ontwikkelingen op het gebied van professionalisering. Onderwijsteams opereren in een sterk veranderende wereld: niet alleen beroepen en vakinhouden veranderen, maar ook de studentenpopulatie wordt diverser. Dat vraagt om continue professionalisering van docenten. Welke factoren zijn ondersteunend bij effectieve professionalisering? Een behulpzaam kader daarbij is het ‘High Impact Learning that Lasts’-model (HILL) van Dochy. Daarin worden zes factoren benoemd die van invloed zijn op succesvolle professionalisering: ervaren urgentie; zelfmanagement; samenwerking en coaching; hybride leren; leren in authentieke situaties en kennisdeling; flexibiliteit in leervormen. Belangrijke onderliggende factor is het hebben van doelen voor professionaliseren en deze op basis van ervaringen steeds bijstellen.


Praktijkvoorbeeld: Graafschap College

Mieke Veenink, coördinator internationalisering bij het Graafschap College, vertelt hoe het mobiliteitsbeleid (en dan specifiek stafmobiliteit) de laatste jaren vorm heeft gekregen op haar instelling. Er is veel bereikt. Inmiddels is er breed draagvlak onder personeel voor internationalisering en veel animo voor mobiliteit. Leerdoelen voor stafmobiliteit komen naar voren in de gesprekkencyclus tussen medewerkers en leidinggevenden. De koppeling met het HR-beleid van de instelling is nog in ontwikkeling. Een mogelijkheid daarbij is het inzetten van een deel van het scholingsbudget voor stafmobiliteit.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.