Contact

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft EP-Nuffic en CINOP gezamenlijk aangewezen als Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training.


Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nederlands Jeugdinstituut aangewezen als Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.
Beide agentschappen voeren samen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit.

Contactinformatie uitvoerende organisaties

Neem contact op met een van onderstaande organisaties als je vragen hebt over activiteiten die in het kader van 30 jaar Erasmus+ worden georganiseerd.

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
Nuffic
primair en voortgezet onderwijs - hoger onderwijs

Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T 070 4260 260

erasmusplus@epnuffic.nl     
Route

CINOP
middelbaar beroepsonderwijs - volwasseneneducatie

Stationsplein 14
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch
T 073 6800 762
erasmusplus@cinop.nl
Route

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
Nederlands Jeugdinstituut
buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
T 030 2306344
erasmusplus@nji.nl
Route

 

Contactinformatie uitvoerende organisaties

Neem contact op met een van onderstaande organisaties als je vragen hebt over activiteiten die in het kader van 30 jaar Erasmus+ worden georganiseerd.

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
Nuffic
primair en voortgezet onderwijs - hoger onderwijs

Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T 070 4260 260

erasmusplus@epnuffic.nl     
Route

CINOP
middelbaar beroepsonderwijs - volwasseneneducatie

Stationsplein 14
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch
T 073 6800 762
erasmusplus@cinop.nl
Route

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
Nederlands Jeugdinstituut
buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
T 030 2306344
erasmusplus@nji.nl
Route

 

Contactinformatie uitvoerende organisaties

Neem contact op met een van onderstaande organisaties als je vragen hebt over activiteiten die in het kader van 30 jaar Erasmus+ worden georganiseerd.

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
Nuffic
primair en voortgezet onderwijs - hoger onderwijs

Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T 070 4260 260

erasmusplus@epnuffic.nl     
Route

CINOP
middelbaar beroepsonderwijs - volwasseneneducatie

Stationsplein 14
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch
T 073 6800 762
erasmusplus@cinop.nl
Route

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
Nederlands Jeugdinstituut
buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
T 030 2306344
erasmusplus@nji.nl
Route

 

Welcome

Your hosts

Top