Erlijn Eweg, ESSENCE

Sinds het begin van deze eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dat brengt tal van uitdagingen met zich mee: zeker ook op het gebied van milieu en duurzaamheid. Vijf hogeronderwijsinstellingen en drie gemeenten gingen met ondersteuning van Erasmus+ op zoek naar slimme en duurzame oplossingen.

 

‘Elkaar echt goed leren kennen: dat is het belangrijkste resultaat’

 

Sinds het begin van deze eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dat brengt tal van uitdagingen met zich mee: zeker ook op het gebied van milieu en duurzaamheid. Vijf hogeronderwijsinstellingen en drie gemeenten gingen met ondersteuning van Erasmus+ op zoek naar slimme en duurzame oplossingen.

 

Het project European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments (ESSENCE) beleefde op woensdag 14 juni in Utrecht een geslaagde slotconferentie. Aan ESSENCE namen naast gastheer Hogeschool Utrecht (HU) ook universities deel uit Turku (Finland), Manchester (Verenigd Koninkrijk), Hamburg (Duitsland) en Valencia (Spanje). Zij sloegen binnen het project de handen ineen met de gemeenten Utrecht, Turku en Alcoy (Spanje). De achterliggende doelstelling van ESSENCE: zorgen dat toekomstige professionals over de vaardigheden beschikken om duurzame steden te ontwikkelen; ondanks de complexe uitdagingen die daarbij komen kijken. Want hoe dring je bijvoorbeeld het autogebruik terug in Alcoy, waar het bergachtige landschap en smalle éénrichtingsstraten fietsen moeilijk maken?

 

Blended learning

De deelnemende onderwijsinstellingen ontwikkelden een gezamenlijk leerprogramma rondom het thema slimme, duurzame steden. Het leerprogramma bestrijkt één semester. “Het oorspronkelijke idee was om een gezamenlijke master te ontwikkelen”, vertelt Erlijn Eweg, projectleider van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de HU. “Dit bleek echter veel voeten in aarde te hebben. Vandaar dat we besloten kleiner te beginnen. Eerst maar eens leren samenwerken dus voor we ons aan zo’n gezamenlijke master wagen.”

 

Het leerprogramma van ESSENCE is er niet minder vernieuwend door geworden. Zo is blended learning de basis voor het programma. Dit is een didactisch concept dat de verschillende vormen van leren – in groepen en individueel, theorie en praktijk - met elkaar verbindt. Docenten en studenten worden daarbij ondersteund door een digitale leeromgeving.

 

Bootcamp

Een deel van het lesmateriaal werd in 2016 getest tijdens een bootcamp in Manchester over duurzaam ondernemen. Hieraan deden studenten mee van alle vijf de onderwijspartners. De universities gebruikten de ervaringen uit het bootcamp om de puntjes op de ‘í’ te zetten bij het leerprogramma. De aanpak beviel zo goed, dat de onderwijsinstellingen vaker dit soort bootcamps willen gaan organiseren: ook voor andere onderwerpen.

 

De Hogeschool Utrecht probeerde het leerprogramma vervolgens in zijn geheel uit met studenten van alle participerende onderwijsinstellingen. Na afloop vonden intensieve, praktijkgerichte programma’s plaats in Utrecht, Alcoy/Valencia en Turku. Studenten werkten hier aan opdrachten van de drie deelnemende gemeenten op het gebied van duurzaamheid. De studenten dongen met de actieprogramma’s die hieruit voortkwamen mee naar de zogenoemde Transition Zero Award. Deze prijs werd tijdens de slotconferentie uitgereikt aan een team van studenten uit Utrecht en Turku. “Zij maakten een plan hoe je een Utrechtse woonwijk de switch kunt laten maken naar 0 op de energiemeter”, vertelt Eweg. “Bij het plan was er niet alleen aandacht voor slimme oplossingen; de studenten kwamen ook met voorstellen hoe je bewoners zover krijgt om al die mooie oplossingen echt te gaan gebruiken.”

 

Interessante ideeën

De deelname aan ESSENCE heeft de betrokken gemeenten geen windeieren gelegd. De studenten voorzagen hen van tal van interessante ideeën op het gebied van duurzaamheid. Zo wil de gemeente Utrecht inwoners stimuleren om hun oude mobieltjes, tablets en computers in te leveren. Onderzoek van studenten maakte duidelijk dat mensen dit vaak niet doen omdat ze een reserve-apparaat achter de hand willen houden. Voorstel van de studenten: geef mensen die hun apparaat inleveren het recht om een vervangend exemplaar te lenen wanneer hun nieuwe mobiel, tablet of computer het begeeft. In Turku deden de studenten voorstellen om de beschikbare ruimte beter te benutten. Zo zouden schoolgebouwen buiten schooltijd gebruikt kunnen worden als theater, sportruimte, ruimte voor kinderopvang en plek voor kinderfeestjes.

 

Goede basis

Ook aan de onderwijskant overheerst de tevredenheid. Alle deelnemende onderwijsorganisaties maken inmiddels gebruik van het ontwikkelde lesmateriaal. Er zijn nieuwe uitwisselingen ontstaan tussen de universities en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten is verdiept. “Wij zijn in gesprek met Utrecht om meer gemeentelijke projecten te verweven in ons onderwijs”, geeft Eweg een voorbeeld. De deelnemende studenten leverden verder input voor de onderzoeks- en innovatieagenda van de Europese Unie. Ook is er een nieuw samenwerkingsverband ontstaan met zes universiteiten in Vietnam. Het doel: een leerprogramma ontwikkelen dat ook op de Vietnamese situatie is toegesneden. En dit is slechts een selectie uit de opbrengsten van ESSENCE.

 

Eweg: “Het project heeft studenten mooie leerervaringen opgeleverd en docenten geïnspireerd. Maar het belangrijkste resultaat is voor mij dat we elkaar echt goed hebben leren kennen. De leerstijlen bij de universities zijn heel verschillend. In Spanje ligt de nadruk bijvoorbeeld erg op individueel werken, in Finland is de opleiding heel praktijkgericht. We hebben dit alles bij elkaar gebracht en samen één programma ontwikkeld. Dat was een intensief proces dat niet altijd gemakkelijk verliep, maar het is wél gelukt. Er ligt nu een goede basis om in de toekomst weer de handen ineen te slaan. Er bestaan onder andere plannen om alsnog een master smart sustainable cities te ontwerpen.”

 

Structurele borging

Eweg heeft enkele tips voor onderwijsinstellingen die een vergelijkbaar project willen opzetten. “Het kost veel tijd en energie om zo’n project tot een succes te maken. Kies daarom voor een onderwerp dat echt belangrijk is voor je organisatie. Zorg dat iedere partner beschikt over een vast aanspreekpunt. Verdeel de projectbijeenkomsten verder over de deelnemende organisaties. Alleen dan wordt het echt een gezamenlijk project. En zorg voor draagvlak binnen de eigen organisatie. Je wilt geen eenmalig project, maar een structurele borging in het onderwijs. Dat lukt beter als je al in een vroeg stadium mensen betrekt vanuit uiteenlopende disciplines.”

 

Meer informatie staat op husite.nl/essence.

 

‘Elkaar echt goed leren kennen: dat is het belangrijkste resultaat’

 

Sinds het begin van deze eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dat brengt tal van uitdagingen met zich mee: zeker ook op het gebied van milieu en duurzaamheid. Vijf hogeronderwijsinstellingen en drie gemeenten gingen met ondersteuning van Erasmus+ op zoek naar slimme en duurzame oplossingen.

 

Het project European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments (ESSENCE) beleefde op woensdag 14 juni in Utrecht een geslaagde slotconferentie. Aan ESSENCE namen naast gastheer Hogeschool Utrecht (HU) ook universities deel uit Turku (Finland), Manchester (Verenigd Koninkrijk), Hamburg (Duitsland) en Valencia (Spanje). Zij sloegen binnen het project de handen ineen met de gemeenten Utrecht, Turku en Alcoy (Spanje). De achterliggende doelstelling van ESSENCE: zorgen dat toekomstige professionals over de vaardigheden beschikken om duurzame steden te ontwikkelen; ondanks de complexe uitdagingen die daarbij komen kijken. Want hoe dring je bijvoorbeeld het autogebruik terug in Alcoy, waar het bergachtige landschap en smalle éénrichtingsstraten fietsen moeilijk maken?

 

Blended learning

De deelnemende onderwijsinstellingen ontwikkelden een gezamenlijk leerprogramma rondom het thema slimme, duurzame steden. Het leerprogramma bestrijkt één semester. “Het oorspronkelijke idee was om een gezamenlijke master te ontwikkelen”, vertelt Erlijn Eweg, projectleider van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de HU. “Dit bleek echter veel voeten in aarde te hebben. Vandaar dat we besloten kleiner te beginnen. Eerst maar eens leren samenwerken dus voor we ons aan zo’n gezamenlijke master wagen.”

 

Het leerprogramma van ESSENCE is er niet minder vernieuwend door geworden. Zo is blended learning de basis voor het programma. Dit is een didactisch concept dat de verschillende vormen van leren – in groepen en individueel, theorie en praktijk - met elkaar verbindt. Docenten en studenten worden daarbij ondersteund door een digitale leeromgeving.

 

Bootcamp

Een deel van het lesmateriaal werd in 2016 getest tijdens een bootcamp in Manchester over duurzaam ondernemen. Hieraan deden studenten mee van alle vijf de onderwijspartners. De universities gebruikten de ervaringen uit het bootcamp om de puntjes op de ‘í’ te zetten bij het leerprogramma. De aanpak beviel zo goed, dat de onderwijsinstellingen vaker dit soort bootcamps willen gaan organiseren: ook voor andere onderwerpen.

 

De Hogeschool Utrecht probeerde het leerprogramma vervolgens in zijn geheel uit met studenten van alle participerende onderwijsinstellingen. Na afloop vonden intensieve, praktijkgerichte programma’s plaats in Utrecht, Alcoy/Valencia en Turku. Studenten werkten hier aan opdrachten van de drie deelnemende gemeenten op het gebied van duurzaamheid. De studenten dongen met de actieprogramma’s die hieruit voortkwamen mee naar de zogenoemde Transition Zero Award. Deze prijs werd tijdens de slotconferentie uitgereikt aan een team van studenten uit Utrecht en Turku. “Zij maakten een plan hoe je een Utrechtse woonwijk de switch kunt laten maken naar 0 op de energiemeter”, vertelt Eweg. “Bij het plan was er niet alleen aandacht voor slimme oplossingen; de studenten kwamen ook met voorstellen hoe je bewoners zover krijgt om al die mooie oplossingen echt te gaan gebruiken.”

 

Interessante ideeën

De deelname aan ESSENCE heeft de betrokken gemeenten geen windeieren gelegd. De studenten voorzagen hen van tal van interessante ideeën op het gebied van duurzaamheid. Zo wil de gemeente Utrecht inwoners stimuleren om hun oude mobieltjes, tablets en computers in te leveren. Onderzoek van studenten maakte duidelijk dat mensen dit vaak niet doen omdat ze een reserve-apparaat achter de hand willen houden. Voorstel van de studenten: geef mensen die hun apparaat inleveren het recht om een vervangend exemplaar te lenen wanneer hun nieuwe mobiel, tablet of computer het begeeft. In Turku deden de studenten voorstellen om de beschikbare ruimte beter te benutten. Zo zouden schoolgebouwen buiten schooltijd gebruikt kunnen worden als theater, sportruimte, ruimte voor kinderopvang en plek voor kinderfeestjes.

 

Goede basis

Ook aan de onderwijskant overheerst de tevredenheid. Alle deelnemende onderwijsorganisaties maken inmiddels gebruik van het ontwikkelde lesmateriaal. Er zijn nieuwe uitwisselingen ontstaan tussen de universities en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten is verdiept. “Wij zijn in gesprek met Utrecht om meer gemeentelijke projecten te verweven in ons onderwijs”, geeft Eweg een voorbeeld. De deelnemende studenten leverden verder input voor de onderzoeks- en innovatieagenda van de Europese Unie. Ook is er een nieuw samenwerkingsverband ontstaan met zes universiteiten in Vietnam. Het doel: een leerprogramma ontwikkelen dat ook op de Vietnamese situatie is toegesneden. En dit is slechts een selectie uit de opbrengsten van ESSENCE.

 

Eweg: “Het project heeft studenten mooie leerervaringen opgeleverd en docenten geïnspireerd. Maar het belangrijkste resultaat is voor mij dat we elkaar echt goed hebben leren kennen. De leerstijlen bij de universities zijn heel verschillend. In Spanje ligt de nadruk bijvoorbeeld erg op individueel werken, in Finland is de opleiding heel praktijkgericht. We hebben dit alles bij elkaar gebracht en samen één programma ontwikkeld. Dat was een intensief proces dat niet altijd gemakkelijk verliep, maar het is wél gelukt. Er ligt nu een goede basis om in de toekomst weer de handen ineen te slaan. Er bestaan onder andere plannen om alsnog een master smart sustainable cities te ontwerpen.”

 

Structurele borging

Eweg heeft enkele tips voor onderwijsinstellingen die een vergelijkbaar project willen opzetten. “Het kost veel tijd en energie om zo’n project tot een succes te maken. Kies daarom voor een onderwerp dat echt belangrijk is voor je organisatie. Zorg dat iedere partner beschikt over een vast aanspreekpunt. Verdeel de projectbijeenkomsten verder over de deelnemende organisaties. Alleen dan wordt het echt een gezamenlijk project. En zorg voor draagvlak binnen de eigen organisatie. Je wilt geen eenmalig project, maar een structurele borging in het onderwijs. Dat lukt beter als je al in een vroeg stadium mensen betrekt vanuit uiteenlopende disciplines.”

 

Meer informatie staat op husite.nl/essence.

 

‘Elkaar echt goed leren kennen: dat is het belangrijkste resultaat’

 

Sinds het begin van deze eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dat brengt tal van uitdagingen met zich mee: zeker ook op het gebied van milieu en duurzaamheid. Vijf hogeronderwijsinstellingen en drie gemeenten gingen met ondersteuning van Erasmus+ op zoek naar slimme en duurzame oplossingen.

 

Het project European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments (ESSENCE) beleefde op woensdag 14 juni in Utrecht een geslaagde slotconferentie. Aan ESSENCE namen naast gastheer Hogeschool Utrecht (HU) ook universities deel uit Turku (Finland), Manchester (Verenigd Koninkrijk), Hamburg (Duitsland) en Valencia (Spanje). Zij sloegen binnen het project de handen ineen met de gemeenten Utrecht, Turku en Alcoy (Spanje). De achterliggende doelstelling van ESSENCE: zorgen dat toekomstige professionals over de vaardigheden beschikken om duurzame steden te ontwikkelen; ondanks de complexe uitdagingen die daarbij komen kijken. Want hoe dring je bijvoorbeeld het autogebruik terug in Alcoy, waar het bergachtige landschap en smalle éénrichtingsstraten fietsen moeilijk maken?

 

Blended learning

De deelnemende onderwijsinstellingen ontwikkelden een gezamenlijk leerprogramma rondom het thema slimme, duurzame steden. Het leerprogramma bestrijkt één semester. “Het oorspronkelijke idee was om een gezamenlijke master te ontwikkelen”, vertelt Erlijn Eweg, projectleider van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de HU. “Dit bleek echter veel voeten in aarde te hebben. Vandaar dat we besloten kleiner te beginnen. Eerst maar eens leren samenwerken dus voor we ons aan zo’n gezamenlijke master wagen.”

 

Het leerprogramma van ESSENCE is er niet minder vernieuwend door geworden. Zo is blended learning de basis voor het programma. Dit is een didactisch concept dat de verschillende vormen van leren – in groepen en individueel, theorie en praktijk - met elkaar verbindt. Docenten en studenten worden daarbij ondersteund door een digitale leeromgeving.

 

Bootcamp

Een deel van het lesmateriaal werd in 2016 getest tijdens een bootcamp in Manchester over duurzaam ondernemen. Hieraan deden studenten mee van alle vijf de onderwijspartners. De universities gebruikten de ervaringen uit het bootcamp om de puntjes op de ‘í’ te zetten bij het leerprogramma. De aanpak beviel zo goed, dat de onderwijsinstellingen vaker dit soort bootcamps willen gaan organiseren: ook voor andere onderwerpen.

 

De Hogeschool Utrecht probeerde het leerprogramma vervolgens in zijn geheel uit met studenten van alle participerende onderwijsinstellingen. Na afloop vonden intensieve, praktijkgerichte programma’s plaats in Utrecht, Alcoy/Valencia en Turku. Studenten werkten hier aan opdrachten van de drie deelnemende gemeenten op het gebied van duurzaamheid. De studenten dongen met de actieprogramma’s die hieruit voortkwamen mee naar de zogenoemde Transition Zero Award. Deze prijs werd tijdens de slotconferentie uitgereikt aan een team van studenten uit Utrecht en Turku. “Zij maakten een plan hoe je een Utrechtse woonwijk de switch kunt laten maken naar 0 op de energiemeter”, vertelt Eweg. “Bij het plan was er niet alleen aandacht voor slimme oplossingen; de studenten kwamen ook met voorstellen hoe je bewoners zover krijgt om al die mooie oplossingen echt te gaan gebruiken.”

 

Interessante ideeën

De deelname aan ESSENCE heeft de betrokken gemeenten geen windeieren gelegd. De studenten voorzagen hen van tal van interessante ideeën op het gebied van duurzaamheid. Zo wil de gemeente Utrecht inwoners stimuleren om hun oude mobieltjes, tablets en computers in te leveren. Onderzoek van studenten maakte duidelijk dat mensen dit vaak niet doen omdat ze een reserve-apparaat achter de hand willen houden. Voorstel van de studenten: geef mensen die hun apparaat inleveren het recht om een vervangend exemplaar te lenen wanneer hun nieuwe mobiel, tablet of computer het begeeft. In Turku deden de studenten voorstellen om de beschikbare ruimte beter te benutten. Zo zouden schoolgebouwen buiten schooltijd gebruikt kunnen worden als theater, sportruimte, ruimte voor kinderopvang en plek voor kinderfeestjes.

 

Goede basis

Ook aan de onderwijskant overheerst de tevredenheid. Alle deelnemende onderwijsorganisaties maken inmiddels gebruik van het ontwikkelde lesmateriaal. Er zijn nieuwe uitwisselingen ontstaan tussen de universities en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten is verdiept. “Wij zijn in gesprek met Utrecht om meer gemeentelijke projecten te verweven in ons onderwijs”, geeft Eweg een voorbeeld. De deelnemende studenten leverden verder input voor de onderzoeks- en innovatieagenda van de Europese Unie. Ook is er een nieuw samenwerkingsverband ontstaan met zes universiteiten in Vietnam. Het doel: een leerprogramma ontwikkelen dat ook op de Vietnamese situatie is toegesneden. En dit is slechts een selectie uit de opbrengsten van ESSENCE.

 

Eweg: “Het project heeft studenten mooie leerervaringen opgeleverd en docenten geïnspireerd. Maar het belangrijkste resultaat is voor mij dat we elkaar echt goed hebben leren kennen. De leerstijlen bij de universities zijn heel verschillend. In Spanje ligt de nadruk bijvoorbeeld erg op individueel werken, in Finland is de opleiding heel praktijkgericht. We hebben dit alles bij elkaar gebracht en samen één programma ontwikkeld. Dat was een intensief proces dat niet altijd gemakkelijk verliep, maar het is wél gelukt. Er ligt nu een goede basis om in de toekomst weer de handen ineen te slaan. Er bestaan onder andere plannen om alsnog een master smart sustainable cities te ontwerpen.”

 

Structurele borging

Eweg heeft enkele tips voor onderwijsinstellingen die een vergelijkbaar project willen opzetten. “Het kost veel tijd en energie om zo’n project tot een succes te maken. Kies daarom voor een onderwerp dat echt belangrijk is voor je organisatie. Zorg dat iedere partner beschikt over een vast aanspreekpunt. Verdeel de projectbijeenkomsten verder over de deelnemende organisaties. Alleen dan wordt het echt een gezamenlijk project. En zorg voor draagvlak binnen de eigen organisatie. Je wilt geen eenmalig project, maar een structurele borging in het onderwijs. Dat lukt beter als je al in een vroeg stadium mensen betrekt vanuit uiteenlopende disciplines.”

 

Meer informatie staat op husite.nl/essence.

 

Top