Diner pensant (nog) 30 jaar Erasmus+ maakt de balans op.

Dit jaar bestaat het Europese subsidieprogramma Erasmus+ 30 jaar. Een mooi moment om terug te kijken naar wat Erasmus+ heeft opgeleverd en hoe nog meer impact kan worden bereikt in de toekomst. Bestuurders en stakeholders vanuit de jeugd- en onderwijssectoren gingen hierover tijdens het Diner Pensant met elkaar in gesprek op 1 februari 2017. Deze avond, in het teken van 30 jaar Erasmus+, werd georganiseerd door het ministerie van OCW in samenwerking met het ministerie van VWS. 

Drie thema’s stonden deze avond centraal:

1. Vaardigheden voor de arbeidsmarkt & voor maatschappelijk functioneren

Voor meer kansen op de arbeidsmarkt en bredere ontwikkeling van het individu zijn voor de verschillende doelgroepen in het programma ideeën aangedragen.

In het primair onderwijs kunnen met thema’s als wereldburgerschap, kansengelijkheid en vreemdetalenonderwijs de mogelijkheden van Erasmus+ aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Naast opgedane internationale vaardigheden en ervaringen moeten ook competenties als kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend vermogen benadrukt worden als meerwaarde voor de (inter)nationale arbeidsmarkt. Projecten met deelnemers van verschillende opleidingsniveaus en uit sectoren moeten worden aangemoedigd. Stimuleer het volgen van een minor voor een buitenlandervaring voor hbo-studenten, mobility windows voor hoger onderwijs om studievertraging te voorkomen en het gebruik van de Youthpass voor de internationale jongerenprojecten. Bij de volwasseneneducatie en de jeugdsector moet, naast arbeidsmarktvaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling centraal staan. De deelnemers pleiten dan ook voor een concretere blijk van erkenning voor de inzet van Erasmus+.

2. Kansengelijkheid & sociale inclusie

Voor meer gelijke kansen en het vergroten van de sociale inclusie stellen de deelnemers vereenvoudiging van de procedure voor, met extra budget voor begeleiding. Maatwerk, het inzetten van buddy’s en ambassadeurs die sector overstijgend anderen inspireren, dragen hieraan bij. Daarnaast biedt Erasmus+ mogelijkheden voor intersectorale samenwerking. Juist als het gaat om kwetsbare groepen is het nuttig om de mogelijkheden voor intersectorale samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en jongerenwerk te vergroten. Ook zijn de deelnemers van het Diner Pensant van mening dat binnen alle sectoren meer ingezet moet worden op het geven van een stem aan jongeren en het opdoen van democratische en burgerschapsvaardigheden voor meer besef van Europese kernwaarden, zoals gelijkwaardigheid.

3. Kwaliteit & ontwikkeling van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk

De strategie van Erasmus+ voor verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk vraagt om betrokkenheid en bewustzijn van het belang van internationalisering van iedereen in een organisatie. Belangrijk is inbedding van internationalisering in het beleid en de jaarplannen binnen instellingen en jongerenorganisaties, zoals opname in het curriculum en doorlopende leerlijnen en ‘internationalisation at home’. Kijk breder dan de organisatie en laat ‘supporting partners’ aanhaken. Het mbo en de jeugdsector kunnen elkaar versterken door te profiteren van elkaars connecties.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, blikte tijdens het diner terug op de groei van Erasmus+ in de afgelopen vier jaar (samenvoeging van de programma's voor onderwijs, training en jeugd; de groei in budgetten en aantal deelnemers) en het belang van Erasmus+ naar de toekomst toe. Leerlingen en jongeren vertelden over hun eigen ervaringen met de verschillende programma's. br />

 

 http://www.erasmusplus.nl/30jaarerasmusplus/GetImage.ashx?org=true&file=ead685d5-bb14-4ab9-ae25-585c13abcd0a 

OCW, VWS en de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd zijn tevreden. Het Diner Pensant was zeer geslaagd. Een goede opbrengst met bruikbare ideeën die als input zijn meegenomen in het advies, voor de toekomst van het programma Erasmus+, dat de ministeries van OCW en VWS hebben uitgebracht aan de Europese Commissie. Naast dit advies is ook een nationaal rapport aangeleverd met onderzoeksresultaten over de implementatie en impact van Erasmus+ in Nederland. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in alle Europese lidstaten en zijn onderdeel van de Mid Term Review van Erasmus+ in de gehele Europese Unie. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van OCW en VWS.

 

Het huidige programma, Erasmus+, loopt van 2014-2020 met een budget van bijna €15 miljard. Het doel van Erasmus+ is een bijdrage te leveren aan Europa 2020, de Europese strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie, en aan de doelstellingen van Education and Training 2020, het strategisch kader van de Europese Unie voor onderwijs en opleiding. Erasmus+ is gericht op alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector. Het niet-formeel leren is ook in het programma opgenomen.

 

 Bron: Ministerie van OCW, fotograaf: Henriëtte Guest.

 

 

Drie thema’s stonden deze avond centraal:

1. Vaardigheden voor de arbeidsmarkt & voor maatschappelijk functioneren

Voor meer kansen op de arbeidsmarkt en bredere ontwikkeling van het individu zijn voor de verschillende doelgroepen in het programma ideeën aangedragen.

In het primair onderwijs kunnen met thema’s als wereldburgerschap, kansengelijkheid en vreemdetalenonderwijs de mogelijkheden van Erasmus+ aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Naast opgedane internationale vaardigheden en ervaringen moeten ook competenties als kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend vermogen benadrukt worden als meerwaarde voor de (inter)nationale arbeidsmarkt. Projecten met deelnemers van verschillende opleidingsniveaus en uit sectoren moeten worden aangemoedigd. Stimuleer het volgen van een minor voor een buitenlandervaring voor hbo-studenten, mobility windows voor hoger onderwijs om studievertraging te voorkomen en het gebruik van de Youthpass voor de internationale jongerenprojecten. Bij de volwasseneneducatie en de jeugdsector moet, naast arbeidsmarktvaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling centraal staan. De deelnemers pleiten dan ook voor een concretere blijk van erkenning voor de inzet van Erasmus+.

2. Kansengelijkheid & sociale inclusie

Voor meer gelijke kansen en het vergroten van de sociale inclusie stellen de deelnemers vereenvoudiging van de procedure voor, met extra budget voor begeleiding. Maatwerk, het inzetten van buddy’s en ambassadeurs die sector overstijgend anderen inspireren, dragen hieraan bij. Daarnaast biedt Erasmus+ mogelijkheden voor intersectorale samenwerking. Juist als het gaat om kwetsbare groepen is het nuttig om de mogelijkheden voor intersectorale samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en jongerenwerk te vergroten. Ook zijn de deelnemers van het Diner Pensant van mening dat binnen alle sectoren meer ingezet moet worden op het geven van een stem aan jongeren en het opdoen van democratische en burgerschapsvaardigheden voor meer besef van Europese kernwaarden, zoals gelijkwaardigheid.

3. Kwaliteit & ontwikkeling van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk

De strategie van Erasmus+ voor verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk vraagt om betrokkenheid en bewustzijn van het belang van internationalisering van iedereen in een organisatie. Belangrijk is inbedding van internationalisering in het beleid en de jaarplannen binnen instellingen en jongerenorganisaties, zoals opname in het curriculum en doorlopende leerlijnen en ‘internationalisation at home’. Kijk breder dan de organisatie en laat ‘supporting partners’ aanhaken. Het mbo en de jeugdsector kunnen elkaar versterken door te profiteren van elkaars connecties.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, blikte tijdens het diner terug op de groei van Erasmus+ in de afgelopen vier jaar (samenvoeging van de programma's voor onderwijs, training en jeugd; de groei in budgetten en aantal deelnemers) en het belang van Erasmus+ naar de toekomst toe. Leerlingen en jongeren vertelden over hun eigen ervaringen met de verschillende programma's. br />

 

 http://www.erasmusplus.nl/30jaarerasmusplus/GetImage.ashx?org=true&file=ead685d5-bb14-4ab9-ae25-585c13abcd0a 

OCW, VWS en de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd zijn tevreden. Het Diner Pensant was zeer geslaagd. Een goede opbrengst met bruikbare ideeën die als input zijn meegenomen in het advies, voor de toekomst van het programma Erasmus+, dat de ministeries van OCW en VWS hebben uitgebracht aan de Europese Commissie. Naast dit advies is ook een nationaal rapport aangeleverd met onderzoeksresultaten over de implementatie en impact van Erasmus+ in Nederland. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in alle Europese lidstaten en zijn onderdeel van de Mid Term Review van Erasmus+ in de gehele Europese Unie. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van OCW en VWS.

 

Het huidige programma, Erasmus+, loopt van 2014-2020 met een budget van bijna €15 miljard. Het doel van Erasmus+ is een bijdrage te leveren aan Europa 2020, de Europese strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie, en aan de doelstellingen van Education and Training 2020, het strategisch kader van de Europese Unie voor onderwijs en opleiding. Erasmus+ is gericht op alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector. Het niet-formeel leren is ook in het programma opgenomen.

 

 Bron: Ministerie van OCW, fotograaf: Henriëtte Guest.

 

 

Drie thema’s stonden deze avond centraal:

1. Vaardigheden voor de arbeidsmarkt & voor maatschappelijk functioneren

Voor meer kansen op de arbeidsmarkt en bredere ontwikkeling van het individu zijn voor de verschillende doelgroepen in het programma ideeën aangedragen.

In het primair onderwijs kunnen met thema’s als wereldburgerschap, kansengelijkheid en vreemdetalenonderwijs de mogelijkheden van Erasmus+ aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Naast opgedane internationale vaardigheden en ervaringen moeten ook competenties als kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend vermogen benadrukt worden als meerwaarde voor de (inter)nationale arbeidsmarkt. Projecten met deelnemers van verschillende opleidingsniveaus en uit sectoren moeten worden aangemoedigd. Stimuleer het volgen van een minor voor een buitenlandervaring voor hbo-studenten, mobility windows voor hoger onderwijs om studievertraging te voorkomen en het gebruik van de Youthpass voor de internationale jongerenprojecten. Bij de volwasseneneducatie en de jeugdsector moet, naast arbeidsmarktvaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling centraal staan. De deelnemers pleiten dan ook voor een concretere blijk van erkenning voor de inzet van Erasmus+.

2. Kansengelijkheid & sociale inclusie

Voor meer gelijke kansen en het vergroten van de sociale inclusie stellen de deelnemers vereenvoudiging van de procedure voor, met extra budget voor begeleiding. Maatwerk, het inzetten van buddy’s en ambassadeurs die sector overstijgend anderen inspireren, dragen hieraan bij. Daarnaast biedt Erasmus+ mogelijkheden voor intersectorale samenwerking. Juist als het gaat om kwetsbare groepen is het nuttig om de mogelijkheden voor intersectorale samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en jongerenwerk te vergroten. Ook zijn de deelnemers van het Diner Pensant van mening dat binnen alle sectoren meer ingezet moet worden op het geven van een stem aan jongeren en het opdoen van democratische en burgerschapsvaardigheden voor meer besef van Europese kernwaarden, zoals gelijkwaardigheid.

3. Kwaliteit & ontwikkeling van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk

De strategie van Erasmus+ voor verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk vraagt om betrokkenheid en bewustzijn van het belang van internationalisering van iedereen in een organisatie. Belangrijk is inbedding van internationalisering in het beleid en de jaarplannen binnen instellingen en jongerenorganisaties, zoals opname in het curriculum en doorlopende leerlijnen en ‘internationalisation at home’. Kijk breder dan de organisatie en laat ‘supporting partners’ aanhaken. Het mbo en de jeugdsector kunnen elkaar versterken door te profiteren van elkaars connecties.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, blikte tijdens het diner terug op de groei van Erasmus+ in de afgelopen vier jaar (samenvoeging van de programma's voor onderwijs, training en jeugd; de groei in budgetten en aantal deelnemers) en het belang van Erasmus+ naar de toekomst toe. Leerlingen en jongeren vertelden over hun eigen ervaringen met de verschillende programma's. br />

 

 http://www.erasmusplus.nl/30jaarerasmusplus/GetImage.ashx?org=true&file=ead685d5-bb14-4ab9-ae25-585c13abcd0a 

OCW, VWS en de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd zijn tevreden. Het Diner Pensant was zeer geslaagd. Een goede opbrengst met bruikbare ideeën die als input zijn meegenomen in het advies, voor de toekomst van het programma Erasmus+, dat de ministeries van OCW en VWS hebben uitgebracht aan de Europese Commissie. Naast dit advies is ook een nationaal rapport aangeleverd met onderzoeksresultaten over de implementatie en impact van Erasmus+ in Nederland. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in alle Europese lidstaten en zijn onderdeel van de Mid Term Review van Erasmus+ in de gehele Europese Unie. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van OCW en VWS.

 

Het huidige programma, Erasmus+, loopt van 2014-2020 met een budget van bijna €15 miljard. Het doel van Erasmus+ is een bijdrage te leveren aan Europa 2020, de Europese strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie, en aan de doelstellingen van Education and Training 2020, het strategisch kader van de Europese Unie voor onderwijs en opleiding. Erasmus+ is gericht op alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector. Het niet-formeel leren is ook in het programma opgenomen.

 

 Bron: Ministerie van OCW, fotograaf: Henriëtte Guest.

 

 

Top