Bloom Foundation – internationale leerervaring voor jongeren

Het opdoen van ervaringen in het buitenland is voor elke jongere ontzettend leerzaam, zeker ook voor jongeren uit een achterstandssituatie. In de projecten van Erasmus+ komt 1/3 van de jongeren uit een achterstandsituatie. Zo maakt de Bloom Foundation het voor jongeren in de jeugdzorg mogelijk om een internationale leerervaring, via een kortdurende groeps-EVS, op te doen. Op die manier wordt sociale inclusie bevorderd.

 

 

 


In de projecten van Erasmus+ komt 1/3 van de jongeren uit een achterstandsituatie. Zo maakt de Bloom Foundation het voor jongeren in de jeugdzorg mogelijk om een internationale leerervaring op te doen, via een kortdurende groeps-EVS te doen. Op die manier wordt sociale inclusie bevorderd.

 

Sociale inclusie door buitenlandervaring

De Bloom Foundation verzorgt internationale leerervaringen voor jongeren die door persoonlijke- of gezinsomstandigheden uitgevallen zijn op school of moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. “Een internationale leerervaring heeft meerwaarde, ook voor jongeren uit de jeugdzorg. Buiten de eigen context leren ze reflecteren over zichzelf: Wat wil ik? Wie ben ik?” vertelt Jorine, al jaren werkzaam in de jeugdhulpverlening bij Cardea in Leiden. Samen met haar collega Nathalie, heeft ze de Bloom Foundation opgericht. 

 

Kortdurende groeps-EVS

Een aantal jaar geleden kwamen Jorine en Nathalie in contact met het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd voor internationale jongerenprojecten. Voor hen was de groeps-EVS mogelijkheid perfect, de jongeren die zij begeleidden wilden namelijk vaak niet in hun eentje op pad en het liefst niet voor een al te lange tijd. De Bloom Foundation regelt begeleide groeps-EVS projecten van twee tot drie weken voor groepen van 6 tot 8 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. In een motivatiebrief geven de deelnemende jongeren aan op welke manier ze zichzelf willen veranderen, tijdens het project wordt er gewerkt aan ieders persoonlijke doelstellingen. Sinds de start van de Bloom Foundation in 2015 zijn er al 51 jongeren met kortdurende groeps-EVS projecten naar het buitenland geweest. Jorine en Nathalie coördineren ook internationale activiteiten voor organisaties die het zelf niet willen of kunnen. Zo regelden zij bijvoorbeeld een groeps-EVS voor jongeren van het Jeugd Interventie Team in Den Haag. Uiteraard gaan er begeleiders mee met de groepen. Bloom traint hen voor de reis en regelt zaken, zoals groepsbijeenkomsten, voorbereiding, evaluatie en hoe je omgaat met conflicten. 

 

Even iemand anders zijn

Wat halen een jongere uit deze ervaring? Volgens Jorine is het intercultureel leren in een buitenlandse omgeving heel verrijkend. Ze omschrijft het als volgt: “Het is als in een snelkookpan: in korte tijd leer je heel veel en wordt de jongere klaargestoomd om zelfbewuster een eigen richting in te gaan. Het verandert je leven. Je mag even iemands anders zijn en je kunt niet terugvallen op je vertrouwde omgeving als je het even niet ziet zitten. Uit ervaring weten we dat de tweede dag altijd een crisis dag is voor veel jongeren. Omdat ze fysiek ergens anders zijn, lopen ze tegen andere dingen aan. Ze moeten daarmee omgaan en dat is een overwinning die hen sterker maakt.” 

 

Gelijke kansen

Een groeps-EVS van Erasmus+ Jeugd is voor jongeren met minder mogelijkheden een prachtige kans om een internationale leerervaring op te doen. Voor deze jongeren is het een succeservaring waar ze trots op kunnen zijn. De bekendheid over groeps-EVS en een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugd kunnen daaraan bijdragen, volgens Jorine. Zij geeft als tip om meer te focussen op het bestendigen van wat er is geleerd. “En je moet erin geloven. Ik heb gezien dat jongeren door deze ervaring de kracht vinden om keuzes te maken voor zichzelf. Ervaring is de beste leermeester.”


De Bloom Foundation geeft jongeren de mogelijkheid om te groeien en geeft ze een levenservaring mee met internationale werkervaringsprojecten. Lees meer op http://bloomfoundation.eu/.

 

 

 

 

 


In de projecten van Erasmus+ komt 1/3 van de jongeren uit een achterstandsituatie. Zo maakt de Bloom Foundation het voor jongeren in de jeugdzorg mogelijk om een internationale leerervaring op te doen, via een kortdurende groeps-EVS te doen. Op die manier wordt sociale inclusie bevorderd.

 

Sociale inclusie door buitenlandervaring

De Bloom Foundation verzorgt internationale leerervaringen voor jongeren die door persoonlijke- of gezinsomstandigheden uitgevallen zijn op school of moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. “Een internationale leerervaring heeft meerwaarde, ook voor jongeren uit de jeugdzorg. Buiten de eigen context leren ze reflecteren over zichzelf: Wat wil ik? Wie ben ik?” vertelt Jorine, al jaren werkzaam in de jeugdhulpverlening bij Cardea in Leiden. Samen met haar collega Nathalie, heeft ze de Bloom Foundation opgericht. 

 

Kortdurende groeps-EVS

Een aantal jaar geleden kwamen Jorine en Nathalie in contact met het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd voor internationale jongerenprojecten. Voor hen was de groeps-EVS mogelijkheid perfect, de jongeren die zij begeleidden wilden namelijk vaak niet in hun eentje op pad en het liefst niet voor een al te lange tijd. De Bloom Foundation regelt begeleide groeps-EVS projecten van twee tot drie weken voor groepen van 6 tot 8 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. In een motivatiebrief geven de deelnemende jongeren aan op welke manier ze zichzelf willen veranderen, tijdens het project wordt er gewerkt aan ieders persoonlijke doelstellingen. Sinds de start van de Bloom Foundation in 2015 zijn er al 51 jongeren met kortdurende groeps-EVS projecten naar het buitenland geweest. Jorine en Nathalie coördineren ook internationale activiteiten voor organisaties die het zelf niet willen of kunnen. Zo regelden zij bijvoorbeeld een groeps-EVS voor jongeren van het Jeugd Interventie Team in Den Haag. Uiteraard gaan er begeleiders mee met de groepen. Bloom traint hen voor de reis en regelt zaken, zoals groepsbijeenkomsten, voorbereiding, evaluatie en hoe je omgaat met conflicten. 

 

Even iemand anders zijn

Wat halen een jongere uit deze ervaring? Volgens Jorine is het intercultureel leren in een buitenlandse omgeving heel verrijkend. Ze omschrijft het als volgt: “Het is als in een snelkookpan: in korte tijd leer je heel veel en wordt de jongere klaargestoomd om zelfbewuster een eigen richting in te gaan. Het verandert je leven. Je mag even iemands anders zijn en je kunt niet terugvallen op je vertrouwde omgeving als je het even niet ziet zitten. Uit ervaring weten we dat de tweede dag altijd een crisis dag is voor veel jongeren. Omdat ze fysiek ergens anders zijn, lopen ze tegen andere dingen aan. Ze moeten daarmee omgaan en dat is een overwinning die hen sterker maakt.” 

 

Gelijke kansen

Een groeps-EVS van Erasmus+ Jeugd is voor jongeren met minder mogelijkheden een prachtige kans om een internationale leerervaring op te doen. Voor deze jongeren is het een succeservaring waar ze trots op kunnen zijn. De bekendheid over groeps-EVS en een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugd kunnen daaraan bijdragen, volgens Jorine. Zij geeft als tip om meer te focussen op het bestendigen van wat er is geleerd. “En je moet erin geloven. Ik heb gezien dat jongeren door deze ervaring de kracht vinden om keuzes te maken voor zichzelf. Ervaring is de beste leermeester.”


De Bloom Foundation geeft jongeren de mogelijkheid om te groeien en geeft ze een levenservaring mee met internationale werkervaringsprojecten. Lees meer op http://bloomfoundation.eu/.

 

 

 

 

 


In de projecten van Erasmus+ komt 1/3 van de jongeren uit een achterstandsituatie. Zo maakt de Bloom Foundation het voor jongeren in de jeugdzorg mogelijk om een internationale leerervaring op te doen, via een kortdurende groeps-EVS te doen. Op die manier wordt sociale inclusie bevorderd.

 

Sociale inclusie door buitenlandervaring

De Bloom Foundation verzorgt internationale leerervaringen voor jongeren die door persoonlijke- of gezinsomstandigheden uitgevallen zijn op school of moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. “Een internationale leerervaring heeft meerwaarde, ook voor jongeren uit de jeugdzorg. Buiten de eigen context leren ze reflecteren over zichzelf: Wat wil ik? Wie ben ik?” vertelt Jorine, al jaren werkzaam in de jeugdhulpverlening bij Cardea in Leiden. Samen met haar collega Nathalie, heeft ze de Bloom Foundation opgericht. 

 

Kortdurende groeps-EVS

Een aantal jaar geleden kwamen Jorine en Nathalie in contact met het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd voor internationale jongerenprojecten. Voor hen was de groeps-EVS mogelijkheid perfect, de jongeren die zij begeleidden wilden namelijk vaak niet in hun eentje op pad en het liefst niet voor een al te lange tijd. De Bloom Foundation regelt begeleide groeps-EVS projecten van twee tot drie weken voor groepen van 6 tot 8 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. In een motivatiebrief geven de deelnemende jongeren aan op welke manier ze zichzelf willen veranderen, tijdens het project wordt er gewerkt aan ieders persoonlijke doelstellingen. Sinds de start van de Bloom Foundation in 2015 zijn er al 51 jongeren met kortdurende groeps-EVS projecten naar het buitenland geweest. Jorine en Nathalie coördineren ook internationale activiteiten voor organisaties die het zelf niet willen of kunnen. Zo regelden zij bijvoorbeeld een groeps-EVS voor jongeren van het Jeugd Interventie Team in Den Haag. Uiteraard gaan er begeleiders mee met de groepen. Bloom traint hen voor de reis en regelt zaken, zoals groepsbijeenkomsten, voorbereiding, evaluatie en hoe je omgaat met conflicten. 

 

Even iemand anders zijn

Wat halen een jongere uit deze ervaring? Volgens Jorine is het intercultureel leren in een buitenlandse omgeving heel verrijkend. Ze omschrijft het als volgt: “Het is als in een snelkookpan: in korte tijd leer je heel veel en wordt de jongere klaargestoomd om zelfbewuster een eigen richting in te gaan. Het verandert je leven. Je mag even iemands anders zijn en je kunt niet terugvallen op je vertrouwde omgeving als je het even niet ziet zitten. Uit ervaring weten we dat de tweede dag altijd een crisis dag is voor veel jongeren. Omdat ze fysiek ergens anders zijn, lopen ze tegen andere dingen aan. Ze moeten daarmee omgaan en dat is een overwinning die hen sterker maakt.” 

 

Gelijke kansen

Een groeps-EVS van Erasmus+ Jeugd is voor jongeren met minder mogelijkheden een prachtige kans om een internationale leerervaring op te doen. Voor deze jongeren is het een succeservaring waar ze trots op kunnen zijn. De bekendheid over groeps-EVS en een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugd kunnen daaraan bijdragen, volgens Jorine. Zij geeft als tip om meer te focussen op het bestendigen van wat er is geleerd. “En je moet erin geloven. Ik heb gezien dat jongeren door deze ervaring de kracht vinden om keuzes te maken voor zichzelf. Ervaring is de beste leermeester.”


De Bloom Foundation geeft jongeren de mogelijkheid om te groeien en geeft ze een levenservaring mee met internationale werkervaringsprojecten. Lees meer op http://bloomfoundation.eu/.

 

 

Top