mobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Binnen Erasmus+ bestaat de mogelijkheid voor studenten om binnen een jaar na afstuderen een periode stage te lopen in een van de programmalanden. De einddatum van de stage dient te vallen binnen het jaar na afstuderen. Onder afgestudeerd wordt verstaan het moment dat de student zijn examens gehaald heeft en dus geslaagd is.
Het doel van deze stages is om de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. De student is niet verplicht terug te keren naar Nederland maar kan in het ontvangende land blijven als dit financieel mogelijk is. Onder afgestudeerd wordt verstaan het moment dat de student zijn examens heeft gehaald en dus geslaagd is. De aanvraag voor een stagebeurs waarvan de stage na afstuderen plaats vindt is gelijk aan de aanvraag van de stagebeurs tijdens de studie. 
De aanvraag wordt gedaan tijdens het laatste studiejaar als de student nog staat ingeschreven bij de thuisinstelling en ruim voor het afstuderen. Dezelfde formulieren zoals Learning Agreement en Grant Agreement dienen gebruikt te worden. Aangezien er in dit geval geen sprake is van studiepunten is erkenning van studiepunten niet van toepassing. In plaats van het Traineeship Certificate kan de ontvangende organisatie een Statement of the Host afgeven waarin hij de begin- en einddatum bevestigt.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.